Новини и събития
07/11/2013
Корпоративни публикации

Доклад за дейността на Кофас за 2012г

Доклад за дейността 2012
Жан-Марк Пилю, главен изпълнителен директор на Кофас: "През 2012 г. ние комбинирахме допълнителна рентабилност и растеж, като същевременно продължихме да помагаме на нашите клиенти"

 

Основни постижения

Със стартирането на не по-малко от 80 нови проекта, нашият стратегичиски план за 2012г. укрепи позицията ни на пазара. Въпреки взискателния икономически климат ние поставихме нашия коефициент на щетимост и този на нашите клиенти под контрол, благодарение на проактивната и целенасочена оценка на риска, когато е по-реална от всякога.

Що се отнася до продуктите и услугите на Кофас ние показахме своята способност да бъдем иновативни, стратирайки Coface Global Solutions - нашето предложение за мултинационални компании, и Топлайнер, допълнително застрахователно покритие, което среща голямо търсене от страна на нашите клиенти. Нашето управление е опростено. В действителност ние завършихме процеса по прегрупиране на нашата дейност в Европа в единно френско дружество, което включва 21 клона. Ние сме сред първите, които са предоставили своя вътрешен модел на френския регулатор под Solvency II.

 

От финансова гледна точка този стратегически план също беше много полезен. ние погасихме своя дълг, увеличихме капитала си, финансирахме нашия факторинг бизнес чрез пазара и оптимизирахме управлението на активите. Тази основна стратегическа промяна е завършена бързо и ефективно, благодарение на безпроблемната мобилизация на всички наши глобални екипи. Тези постижения служат като основа за изграждане на по-силна и по-добре подготвена Група за силно лидерство в кредитното застраховане и гарантиране бъдещето и развитие.

 

Стратегически план 2015: Амбициозен план за следващите 3 години

 

Нашият стратегически план за 2015г. ще осигури по-нататъшно консолидиране на тези постижения. Ние ще продължим с нашите усилия за рационализиране на организацията, поставяйки клиента в центъра на нашата загриженост. Движейки а продажбите напред, растеж на международния пазар, иновации и качество на нашите продукти и услуги - това ще бъдат нашите ключови мобилизатори.

 

Задоволително представяне на Кофас през 2012г. в трудната като цяло икономическа обстановка

Ние отново успяхме да комбинираме рентабилност и растеж в контекста на все още продължаващата криза в Европа. Премиите по сключените застраховки нарастнаха с 3,1%, с основен приност от страна на развиващите се икономики (+18%). В същото време коефиционтът на щетимост и разходите бяха контролирани. Като цяло ние продължихме да помагаме на нашите клиенти: нашата рискова експозиция нарастна с 35% от икономическия спад в средата на 2011г. досега. Рейтингите поставени на Кофас от Fitch (AA- със стабилна прогноза) и Moody's (A2 със стабилна прогноза) бяха потвърдени през ноември 2012 и юни 2013г.

Очаквания за 2013г.

2013г. ще остане в сянката на кризата, особено в Европа. Кофас в качеството си на глобален кредитен застраховател, ще бъде още по-полезен в подпомагането на компаниите да ръководят търговски сделки и в предпазването им от неплатен дълг. Това е начина, по който ще превърнем нашия нов слоган в реалност: "Coface за по-сигурна търговия". 

 

Жан-Марк Пилю
Главен изпълнителен директор на Кофас
 
Изтегляне на тази публикация : Доклад за дейността на Кофас за 2012г (842,65 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English