Новини и събития
14/10/2013
Корпоративни публикации

Секторна панорама на Кофас - трето тримесечие

Актуалната секторна панорама на Кофас
Химическият, фармацевтичният и автомобилен сектор се характеризират с увеличени кредитни рискове в Европа, става ясно от актуалната секторна панорама на Кофас. Специалният показател, разработен от икономистите в компанията и базиран на платежната история на компаниите, дава предупредителни стойности за тези три от четиринадесетте анализирани бизнес сектора.

 

В химическия сектор рискът се измества от среден на висок в Европа и новоизникналите компании в Азия. В Европа, рентабилността на компаниите в бранша е спаднала с 19% за една година, поради слабото търсене и конкуренция от страна на американските износители. В Азия, и по специално в Китай, малките средни предприятия са сред първите жертви на намаленото предлагане на кредити.

 

По отношение на фармацевтичния сектор в Европа, рискът е определен като „висок”. В Азия и Северна Америка забелязваме известно стабилизиране (съответно рискът там е оценен като среден и умерен). В Европа, лечебните заведения (чиито продажби и възможности спадат) и дистрибуторите на лекарства са засегнати от мерките за намаляване на нарастването на здравните разходи.

 

Европейският автомобилен сектор е най-засегнат – оценката на риска е намалена до „много висока”. Кризата драстично промени положението в световната автомобилна индустрия, а европейската беше особено засегната и положението й продължава да се влошава, тъй като е изправена пред високи производствени цени. Новата вълна от фалити във френския автомобилен сектор още по-ярко показва проблема в региона – между август 2012 и юли 2013, броят им се увеличи с 11%. Още по-лошото е, че финансовите загуби от тези фалити за снабдителите се покачва с 35%, което води до несъстоятелност на още по-голям брой големи компании в търговията (58% от всички) и при подизпълнителите (24% от всички). Ситуацията е още по-притеснителна, тъй като на национално ниво, взимайки предвид всички сектори, броят фалити се е увеличил едва с 6%, а разходите са спаднали с 5.8%.

 

Автомобилната индустрия в Турция и Русия: струва ли си риска?

 

В тези условия компаниите от сектора се обръщат към новопоявяващите се пазари, особено към Турция, ориентирана най-вече към износа с конкурентни цени, и Русия, стимулирана от голям и динамичен вътрешен пазар. Присъствието на тези пазари е предизвикателство, но потенциалът им е по-голям от рисковете.

 

Сред основните рискове, освен променливия растеж, тези държави имат и други трудности. Турският автомобилен сектор и в нестабилна позиция, защото е много зависим от икономическото състояние на ЕС (където отива 40% от износа на страната) и от това следва проблем с високи такси. От друга страна, научно-изследователската и развойна дейност не е достатъчна, за да се справят с конкуренцията от страна на Централна и Източна Европа. В Русия международните подизпълнители се сблъскват с непрекъснат протекционизъм, въпреки скорошното присъединяване на страната към Световната търговска организация.

 

Въпреки тези проблеми, двете държави предлагат добри възможности за производителите и инвеститорите. Бързо растящата средна класа остава важен фактор за развитие, защото домакинствата се стремят да наваксат откъм автомобилно оборудване. Определено броят автомобили е недостатъчен: 151 автомобила на 1000 жители в Турция и 260 в Русия, в сравнение с 613 в държавите от Западна Европа. Привлекателността на тези пазари е подсилена от силната подкрепа от страна на техните правителства, чиято цел е да осигурят сериозен напредък.

 

"Разликата в цените не може вече да е индустриална политика в дългосрочен план.За да продължават да привличат чужди инвеститори, нововъзникващите пазари, включително Русия и Турция, сега трябва да се фокусират върху иновациите.Колкото до европейските перспективи, дистрибуторите, сериозно отслабени от кризата, имат нужда да създадат наново целия модел, като гъвкавостта и персонализирането трябва да са основните елементи,"отбелязва Николас дьо Бутет, директор Оценка на кредитния риск за Западна Европа в Кофас.

Изтегляне на тази публикация : Секторна панорама на Кофас - трето три... (609,37 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English