Новини и събития
19/09/2014
Държавен риск и икономика - изследвания

Ще навакса ли Румъния след спада през 2014 г.?

Ще навакса ли Румъния след спада през 2014 г.?

В Румъния реалния растеж на БВП през 2013 г. надхвърли очакванията – до с 3.5% на годишна база, с най-значителното покачване през последното тримесечие на годината с 5,1%. Основният фактор за растеж за тази година е износът (който записва силен ръст от 13,5%) и по-специално износът на селскостопански продукти и автомобили.

 

Румъния е една от най-зависимите страни от селското стопанство в целия Европейски съюз, като почти 31% от работещото население е в този сектор. Следователно икономическите резултати на страната са силно свързани с метеорологичните условия. Реколтата през лятото на 2013 г. беше отлична, което доведе до положителни разлики в предлагането. През 2013 г. приходите от селскостопански стоки в Румъния достигнаха 17 милиарда евро (+ 25%), което представлява близо 5% от селскостопанската продукция на 28-те страни в ЕС.

 

Заедно с износа на земеделски култури, производството на автомобили също има принос в износа на Румъния. Тъй като държавата има едни от най-ниските разходи за труд в ЕС, тя се превърна в любима дестинация на производители на оригинално оборудване за: Форд, но и Рено, вдъхнала живот на румънската марка Дачия. Подобрените перспективи за международния автомобилен сектор, заедно с румънския производствен капацитет, създадоха добавена стойност на страната.

 

„Румъния отчете един от най-високите проценти на растеж на БВП за цяла Европа пред 2013 г. Растежът от 3.5% значително надхвърля рецесията в Еврозоната и средния за ЦИЕ от 1.2%. Основните фактори за това положително представяне бяха добрата земеделска реколта и високото ниво на износа. Въпреки това, нито един от тях може да се счита като устойчив фактор. Възстановяването на развитите икономики ще бъде от полза за външната търговия на Румъния, особено за автомобилния й сектор, въпреки че вътрешната ситуация в страната продължава да бъде пречка” обясни Грегор Шилевич, Главен икономист на Кофас за ЦИЕ.

 

 

 

 

 

Транспортът: гръбнак на румънската икономика

 

Транспортният сектор в Румъния е основен поддържащ фактор за икономиката на страната. Обемът на товарния транспорт възлиза на 108% от БВП през 2012 г. - над средното ниво за ЕС от 95%, но по-ниско от това на своите съседи. България и Полша отбелязват най-високи дялове, съответно с 174% и 137%.

 

Транспортният сектор предлага положителни перспективи предвид нарасналото търсене на тези услуги - особено с възстановяването на Еврозоната, основният търговски партньор на Румъния. Въпреки това подобряването на търсенето на транспортни услуги няма директно да се отрази в увеличение на нетните печалби за всички румънски фирми, работещи в този сектор. Силната конкуренция може да доведе до намаляване на цените и приемането на по-ниски маржове на фона на стабилни фиксирани разходи. Кофас прогнозира средно ниво на риск в транспортния сектор.

 

Селско стопанство: отлична реколта през 2013 г.

 

Румъния спечели от по-големи увеличения в селскостопанското производство, отколкото в други страни от ЦИЕ. Въпреки положителния му принос обаче не може да се разглежда като постоянен фактор в производството на страната. Още повече, както е показано на секторния барометър, сектора на храните представлява средно ниво на риск, с много малки предприятия, които се борят за печалба под натиска на постоянните разходи.

 

Що се отнася до външните фактори, Румъния може да се възползва от сътресенията в Украйна. Неотдавнашната нестабилност създаде добра възможност за Румъния да се превърне в основен играч на пазара на зърнени култури в района на Черно море. Русия и Украйна остават основните производители на зърно в региона, със съответно четири и три пъти по-голяма продукция от Румъния. Въпреки това, тази година се очаква производството им да намалее с 4% за Русия и с 10% за Украйна. Със стабилното световно търсене Румъния ще бъде в състояние да засили своите производствени мощности и влиянието си върху експортните цени.

 

2014 г.: ще навакса ли Румъния отново?

 

През 2014 г. Кофас прогнозира, че Румъния ще бъде една от двете икономики от ЦИЕ (заедно с Латвия), където темпът на растеж на БВП няма да се подобри. Малко вероятно е динамиката на силния ръст да се повтори, докато базовите ефекти ще бъдат видими през втората половина на годината. Прогнозата за 2014 г. е реален растеж на БВП от 2.5%. Очакваният темп на растеж ще доведе румънската икономика по-близо до прогнозирания среден темп на нарастване за ЦИЕ от 2.4%.

 

Очакванията за селскостопанската продукция през 2014 г. са смесени, но реколтата да бъде по-ниска, отколкото през 2013 г. изглежда като най-реалистичен сценарий. Износът ще остане воден от търсенето на нови автомобили, сектор, който е от огромно значение за доброто представяне на румънската промишленост. Вътрешното търсене също показва подобрение с покачване на разходите на домакинствата - въпреки това те ще останат ограничени от мудния растеж на кредитите. Ръстът инвестициите в дълготрайни активи няма да се увеличи в съответствие с частното потребление, тъй като компаниите все още не са напълно убедени, че икономическото възстановяване е устойчиво.

 

"Икономическите резултати на 2013 г. няма да останат на такива стабилни нива, тъй като основните компании, с принос в растежа от миналата година, не са устойчиви. Това вече е потвърдено от техническа рецесия през първите две тримесечия на 2014 година. Независимо от това, по-стабилния темп на растеж от 2,5% през 2014 г. ще бъде подкрепен от значителните обеми на износа към страните от Еврозоната и постепенното ребалансиране на икономиката на страната от вътрешното търсене”, обясни Грегор Шилевич, Главен икономист на Кофас за ЦИЕ.

Изтегляне на това прес-съобщение : Ще навакса ли Румъния след спада през 2... (387,10 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English