Новини и събития
04/05/2016
Корпоративни новини

Резултати на Кофас за първото тримесечие на 2016г.: Тежко тримесечие в поляризиран

Coface Q1-2016 results

Оборот: €365m, -6.3% (-3.8% на сравнителна база срещу силно Q1 на 2015, стабилно в сравнеиние с Q4 на 2015

Контрастираща регионална ефективност на продажбите

  • Трайни условия в развитите пазари, осовено в Европа
  • Предприетите действия по портфолиото в разващите се държави имат отръжение върху растежа

Производството  на нов бизнес е без промяна, рекордни нива от 92.5%за задържане на клиенти

Нетен комбиниран коефициент от 87.0%(84.3% изкл. Еднократни сделки ) стабилен спрямо Q4-15

  • Нетен коефициент на загубите равен на 55.0%, повлиян главно от загуби в Азия и Тихоокеанския регион, сектор Търговия със стоки и две застрахователни претенции в Северна Америка
  • Нетен коефициент на разходите от 29.3% (изкл. 2.7 процентни пункта еднократни сделки) задвижван от дисциплинирано изпълнение на разходите 

 

Нетен приход от €22млн.

Споразумение за прехвърляне на дейности на публични гаранции, подписани с Bpifrance на 18 април,като ефективния трансфер ще се осъществи преди края на 2016г.

Прегледа на оперативната ефективност напредва добре, резултатите да бъдат интегрирани в стратегическия план, основните теми на който ще бъдат обявени с резултатите за H1-2016 и представени в пъленвидпо време на Деня на Инвеститора в Лондон на 22 Септември, 2016

 

Ксавие Дюран, Изпълнителен директор на Кофас: „Това бе едно трудно първо тримесечие. Бизнес оборотът и печалбите са по-ниски в сравнение със същия период за миналата година, на фона на поляризирана и нестабилна икономическа среда“

Нашето представяне отразява рязък контраст между развитите кредитно-застрахователни пазари- където рискът е малък и конкурентния натиск намалява приходите - и развиващите се пазари, където рискът е голям, особено в сектора на суровините. Въпреки, че положителното въздействие на мерките, предприети за намаляване на нашата рискова експозиция в Латинска Америка през последната година вече са видими, е твърде рано, за да се видят резултатите от инициативите, свързани с риска,стартирани в Азия в края на миналата година; те ще се отразят постепенно в нашите резултати. Предвид нестабилната глобална икономическа среда, ние оставаме предпазливи за 2016.

 

Ключови данни към 31 март 2016

Бордът на директорите на Кофас  разгледа обобщените консолидирани финансови отчети за първите три месеца по време на заседанието си на 4 май 2016 г. Те са били обект на контрол от страна на Одитния комитет.

 

 

 

Оборот

Кофас регистрира оборот от 365 млн. евро през първото тримесечие на 2016, с 6.3% по-малко спрямо силното първото тримесечие на 2015 (-3.8% на сравнителна база[1]), и стабилен в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015.

Оборотът на Групата бе засегнат от трайните условия в развитите пазари:. Западна и Северна Европа изпитват натиск върху цените, особено във Франция и Германия, като се има предвид ниското ниво на риск в тези региони. В Северна Америка, оборотът на бизнеса отново се увеличи през това тримесечие, въпреки че тенденцията на растеж в дългосрочен план все още не е потвърдена. Развиващите се пазари са изправени пред висока променливост на риска, което е довело до предприемане на действия по преглед на портфейлите в някои пазари (Латинска Америка и Тихоокеанска Азия), което влияе на растежа на приходите. Регионите Централна Европа и Средиземноморието (с изключение на Испания) и Африка в Групата докладват съвсем малко увеличение на оборота. В този контекст, Кофас решава да реорганизира своя Европейски регион: Испания и Португалия се премества към Средиземноморието и Африка (от Европа) и Русия към Централна Европа (от Северна Европа), позволявайки на Западна и Централна Европа да се фокусират повече върху растежа и оперативната ефективност. Новото производство на бизнеса, подкрепено от средните по големина компании и местното развитие на бизнеса, е в съответствие с първото тримесечие на 2015. Нивото на запазване на клиентите в Кофас достигна рекордно ниво от 92,5% благодарение на целенасочен, ориентиран към клиентите, подход. Началото на про-активна преоценка на развиващите се пазари частично компенсира общия спад на ценовото равнище, задвижван от развитите европейски пазари (ефект на цената -1,6%). Активността на клиентите, която също носи премии, все още допринася за растежа, но в по-малка степен в сравнение с миналата година.

Q1 2

 

резултати

Комбиниран коефициент

 

Нетният комбиниран коефициент за Групата възлиза на 87,0% (84,3% с изключение на еднократните седлки) и е останал стабилен в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015. Нетният коефициент на загуби от презастраховане достигна 55.0% в резултат на загуби в Азия, в сектора на търговия със стоки, и две застрахователни претенции в Северна Америка. Положителното въздействие на мерките за намаляване на риска, взети в Латинска Америка през последната година вече е видимо. Въпреки това, всички ефекти от действията, предприети в края на 2015 г. за намаляване на нашата рискова експозиция в Азия ще се отразят на резултатите ни постепенно, с течение на времето.

С изключение на еднократните сделки  (които имат въздействие -2.7 процентни пункта), нетния коефициент на разходите възлиза на 29.3%, отразявайки  дисциплинираното изпълнение на вътрешите разходи на Групата, който намалява до 136 млн. евро в сравнение с  143млн. евро за първото тримесечие на 2015. 

 

Финансов приход

Финансовите приходи достигнаха € 10.8 млн. (от които - € 2,9 млн. изнесени капиталовите загуби) към 31 март 2016 срещу € 13,0 млн. (от които € 4,1 млн изнесени капиталови печалби) през 2015 г. Благодарение на диверсифициран портфейл и проактивна стратегия за инвестиции, счетоводна доходност на Кофас, с изключение на капиталови печалби и загуби, остава стабилна с 0.4%, на същото ниво като в Q1-2015.

 

Приходи от оперативна дейност и нетен приход

Изключвайки вече преизчислените позиции, приходите от оперативна дейност възлизат на € 38,2 м и нетен приход в размер на € 26.8 м

 

3. Трансфер на дейността по публично гарантиране

Кофас се съгласява с условията на Bpifrance на 18 април 2016 за прехвърляне на управлението на френските държавни гаранции на Bpifrance, в съответствие с предварителния протокол, съгласуван с френската държава на юли 2015. Последното споразумение определя условията за сътрудничество между Кофас и Bpifrance, за да гарантира поддържането на безпроблемна експлоатация за всички застраховани страни. Прехвърлянето на дейността по публично гарантиране остава обект на промяна на приложимата законодателната и регулаторна рамка, която ще влезе в сила с указ. Кофас ще продължи да получава възнаграждения от френската държава до действителното им прехвърляне, което е планирано да се осъществи преди края на 2016.

Както беше договорено с френската държава и както се съобщи през юли миналата година, сумата дължима на  Групата за прехвърляне на дейността е €89,7 милиона, преди данъчно облагане. Извънредната печалба, след непосредствените разходи за амортизация (оценявана на 16.3 милиона евро преди облагане с данъци към 31 декември 2015 г.) ще бъде записана, когато прехвърлянето стане ефективно.

Намаляването на разходите, свързани с управлението на дейността по публично гарантиране е довело до намаляване на възнаграждения с 2,7 милиона € за фискалната 2015 година: тази еднократна корекция е била отчетена в първото тримесечие на 2016.

Кофас и Bpifrance също стартираха дискусия с цел създаване на стабилно и устойчиво партньорство, с цел по-добро обслужване на френски компании, което ще се базира на 70-годишната глобална експертиза за покритие на риска на Кофас  

 

4. Перспектива и календар

В глобалната икономика, която остава променлива, където растежът е бавен и има висок риск в развиващите се пазари и  определени сектори (стоки, метали ...),Кофас остава предпазлив за 2016.

В развитите пазари, където рискът е нисък, ние очакваме търговският натиск да остане силен.  Въпреки положителното въздействие на мерките за намаляване на риска, предприети миналата година в Латинска Америка, които започват да са видими, ние очакваме, че последиците от мерките относно риска, взети края на 2015 г. в Азиатско-тихоокеанския регион ще се отразят постепенно в нашите резултати. Ние продължаваме да се фокусираме върху фино управление и регулиране на нашите рискови експозиции, както се изисква от настоящата среда и върху подобряване на нашата оперативна и структурна ефективност. Ние ще представим стратегическия ни план, включително резултатите от цялостния преглед на разходите на 22 септември 2016.

Изтегляне на това прес-съобщение : Резултати на Кофас за първото тримесе... (391,14 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English