Новини и събития
06/03/2020
Държавен риск и икономика - изследвания

Проучване на плащанията в Полша: по-малко забавяния на плащанията, но перспектив

Проучване на плащанията в Полша: по-малко забавяния на плащанията, но перспектив

Въпреки икономическото забавяне, последното проучване на Coface за практиките на плащане в Полша показва, че забавянето на плащанията се съкращава систематично от 2017 г. насам - но паднемията от COVID-19 със сигурност ще се отрази върху полската икономика.

 

 

 

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ: СЕКТОРИТЕ ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛСТВО ПРЕДЛАГАТ НАЙ-ДЪЛГИ ПЕРИОДИ НА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

Ръстът на БВП на Полша достигна 4,1% през 2019 г. - забавяне от 5,1%, регистрирано през 2018 г., и се очаква да се забави допълнително: Coface предвижда ръстът на БВП в Полша да достигне 3,3% през 2020 г. Сравнително благоприятна макроикономическа среда създаде благоприятни условия за бизнеса в предишни години. Въпреки това каво ще бъде цялостното въздействие на коронавируса все още не е ясно, по-специално по отношение на търговските партньори. Коронавирусът по всяка вероятност ще има своите последици и върху икономическите перспективи за Полша.

Половината от анкетираните полски компании декларират, че средният период на отложено плащане, който  предлагат е до 30 дни. Намаляване на сроковете на плащане се наблюдава най-вече в диапазона от 91 до 120 дни, където те намаляват 1,3 процентни пункта и общо средно понижение в кредитния период: от 47,3 дни през 2018 г. до 47 дни през 2019 г.

В този контекст 59% от анкетираните компании очакват кредитните периоди, предлагани на малки и средни клиенти, да не се променят през следващите месеци. За разлика от тях, очакваните кредитни периоди за големи клиенти се увеличават при 60% от анкетираните компании.

По-кратък срок на забавяне на плащанията

Тъй като 9 от 10 компании се сблъскват със забавяне на плащанията през 2019 г., това изглежда е стандартна практика в полския бизнес. Независимо от това, средният период на плащане (57,2 дни през 2019 г.) леко се е съкратил: близо 3 дни по-кратък, отколкото отчетения през 2018 г. В съседна Германия, основен търговски партньор на Полша, средния срок на забавяне на плащанията бе с три седмици по-кратък: 35,5 дни, според последното проучване на Кофас за на практиките на плащане в Германия. В Турция средно срокът на забавяне на плащанията е 40,7 дни на вътрешния пазар и 58,1 дни на външния пазар, според последното проучване за практиките на плащане  в Турция.

Сектори на икономиката обаче продължават да са изправени пред значителни забавяния на плащанията в различна степен. Въпреки че транспортният сектор е един от петте анкетирани, които съобщават за  забавяния - заедно с хранително-вкусовата промишленост, химикалите, автомобилостроенето и строителството, 70% от транспортните компании съобщават за плащания, които са просрочени с повече от половин година, докато в транспортния сектор средният срок достигна 121,7 дни. Средните забавяния на плащанията в строителния сектор също надминаха 100 дни (104.2). И двата сектора бяха сред най-щедрите при предлагането на периоди за отложено плащане (50% от анкетираните транспортни компании и 38% в строителството предлагат периоди на отложено плащане над 90 дни).

Сред секторите, които отчитат увеличение на забавянето на плащанията (текстил, хартия, фармацевтични продукти, търговия на дребно, метали, ИКТ и енергетика), секторът на металите регистрира най-голямо увеличение: почти 13 дни от 53 до 66 дни. Това влошаване в сектора на металите вече беше отчетено, когато Coface понижи оценката на риска за сектора в Полша от среден риск до висок риск.

Продажбите ще се стабилизират, но рентабилността ще се увеличи

Въпреки по-нататъшното забавяне на растежа на БВП, 50% от фирмите отговориха по време на проучването, че очакват тяхната рентабилност да се увеличи в краткосрочен план, а 10% от компаниите очакват тяхната рентабилност да остане на сегашното ниво. По това време секторите текстил, облекло, автомобилостроене и енергетика бяха тези, които очакваха най-голямо подобрение в продажбите. Обратно сектори като фармация, метали и строителство прогнозираха по-ниски продажби през следващите месеци. Според проучването на практиките на плащане в Полша голяма част от секторите предвиждат броят на дължимите вземания да намалее през следващите месеци. Въпреки че Полша все още не е силно засегната от епидемията от COVID-19, предприемачите може би биха дали по-малко оптимистични отговори, ако проучването беше проведено в началото на 2020 г., поради отрицателния шок, който тази здравна криза имаше за световната икономика.

 

Натиснете върху снимката, за да изтеглите цялата публикация

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне на това прес-съобщение : Проучване на плащанията в Полша: по-ма... (583,36 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English