Новини и събития
21/10/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

КОФАС ПРЕДСТАВЯ CRAFT: НОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАСТЕЖА В ЕВРОЗОНАТА

КОФАС ПРЕДСТАВЯ CRAFT: НОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАСТЕЖА В ЕВРОЗОНАТА
Рецесия или лек спад, CRAFT отчита ключовите причини за забавянето в основните икономики от Еврозоната.

От началото на 2019 г. се появяват все повече признаци за забавяне на глобалния растеж. Въпреки че всички икономисти са единодушни, че спадът е налице, след достигане на пика на цикъла през 2017 г., въпросът е до каква степен ще се забави икономическият растеж, особено в Еврозоната.

Въпреки че често се говори за рецесия през 2020 г., повечето икономисти прогнозират “само” леко забавяне.

За да имаме по-голяма яснота относно развитието на икономиката e важно да разполагаме с надеждни и иновативни инструменти за прогнозиране. Ето защо Кофас реши да разработи свой собствен инструмент за прогнозиране: CRAFT (Coface Research Activity Forecasting Tool).

CRAFT: ценен инструмент, който улавя ключовите тенденции

 

Индикаторът за активност се основава на статистическия метод за анализ на основните компоненти (PCA). Използването на модели за машинно самообучение позволява да се анализират около сто променливи, като се запазват само тези, които са най-релевантни за моделиране на растежа на БВП. Запазените променливи - между тридесет и петдесет за всяка страна - са включени в PCA и могат да бъдат групирани в пет отделни категории:

  • "твърди" данни;
  • данни от изследвания;
  • парични и финансови индикатори;
  • международни индикатори;
  • делът на неплатени вземания на компаниите, застраховани от Кофас.

Докато първите четири променливи обикновено се използват при изграждането на показатели за икономическата активност, петата е характерна единствено зо Кофас. CRAFT е тясно свързан с тримесечния темп на растеж на БВП и позволява правилното му прогнозиране за текущото и следващото тримесечие.

ФРЕНСКАТА И ИСПАНСКАТА ИКОНОМИКи показват устойчивост, същевременно СЕ ОЧАКВА ГЕРМАНИЯ ДА ИЗПАДНЕ В РЕЦЕСИЯ И ИТАЛИЯ ДА ВЛЕЗЕ В СТАГНАЦИЯ

Според резултатите от този модел Германия ще влезе в рецесия през 3-то тримесечие (-0,1% след спад от -0,1%, който вече беше отчетен през предходното тримесечие), преди стагнация в последните три месеца на годината. Германската икономика, която е силно зависима от своята индустрия, и която е уязвима към външни сътресения поради тежестта на износа, бе сериозно засегната от влошаването на международната икономическа среда от началото на 2018 г. Тъй като Съединените щати, Китай и Обединеното кралство са сред първите пет пазара, към които Германия изнася най-много, развитията в тези държави ще бъдат от решаващо значение за икономическата активност.

Очаква се френската икономика да се забави и през третото тримесечие (+ 0,2%) и да се възстанови в края на годината (+ 0,3%), показвайки устойчивост в тези трудни условия. По този начин БВП ще нарасне с 1,3% през годината. Въпреки че икономиката се забавя от 2017 г. (+ 2,4%, а след това + 1,7% през 2018 г.), ръстът във Франция остава положителен и постоянно надвишава 0,2% на тримесечие, далеч от възходите и спадовете, които се наблюдаваха при повечето й съседи, тъй като Франция е по-малко зависима от външното търсене.

 

Според CRAFT, растежът в Италия ще се възстанови леко през третото тримесечие до 0,1%, преди отново да изпадне в застой през последното тримесечие на годината. Италианската икономика обаче отчете най-лошите резултати в еврозоната през 2019 г., за втора поредна година.

В същото време се очаква растежът на БВП да се покачи и в Испания през третото тримесечие (+ 0,6%), преди леко да се забави през последните три месеца на годината (+ 0,5%). Докато икономическата активност е по-малко динамична, отколкото през 2017 г., когато достигаше между 0,8% и 0,9% всяко тримесечие, тя остава стабилна и се забавя постепенно. Въпреки все още много високия процент на безработица (14% от работещото население в края на юни) и политическата нестабилност, испанската икономика показа забележителна устойчивост, поради възстановяването, което започна в края на 2013 г.

Изтеглете тази публикация

Изтегляне на това прес-съобщение : КОФАС ПРЕДСТАВЯ CRAFT: НОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ... (201,98 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English