Новини и събития

Новости

28/09/2018
Корпоративни публикации

Всички публикации на Coface

05/09/2018
Икономически публикации

Адриатика Топ 50 - Издание 2018

Миналата година видяхме солидна икономическа активност в адриатическия / балканския регион. Това обаче не важи за всички страни. Най-големите компании в региона се възползваха от икономическия растеж и се разраснаха с внушителните 17,0%, като най-голяма печалба отбелязаха словенските компании (+ 22,6%). Въпреки това, в класацията по страни, Хърватия пое водеща роля като страна домакин за повечето компании (17). Общата нетна печалба се увеличава с 6,7% през 2017 г., а заетостта с 2,0%.

Прочетете още
05/09/2018
Икономически публикации

Прибалтика Top 50 - Издание 2018

През 2017 г. балтийските държави се възползваха от възстановяването на външното търсене. Всички страни отбелязват висок темп на растеж на износа. Въпреки това продължаващото нарастване на потреблението на домакинствата и съживяването на инвестициите направиха вътрешното търсене основна движеща сила на тези икономики. Резултатите от най-големите компании в региона подчертават това положително икономическо развитие. Общият оборот се увеличи с 9.8%. Нетните печалби също се развиха добре, като нараснаха с 25,3% за всички водещи 50 компании.

Прочетете още
05/09/2018
Икономически публикации

Кофас ЦИЕ ТОП 500 Компании - Издание 2018

Анализите показват силен и разширяващ се регион Централна и Източна Европа с намаляващи рискове през 2017 г., което също се изразява в по-високи приходи и нетни печалби на 500-те най-големи компании в региона. Конкуренцията на върха става все по-интензивна.

Прочетете още
07/09/2017
Икономически публикации

entral and Eastern Europe: Less business insolvencies despite temporary headwinds in the construction sector

Political changes in the US have caused uncertainty over the trade policies that could be implemented and the region’s vulnerability to tighter financial conditions. Since Donald Trump’s victory, the currencies of many emerging countries have fallen against the dollar. Mexico’s currency was the most greatly affected in the world, with 19 % depreciation against the USD in 2016

Прочетете още
31/08/2017
Икономически публикации

Кофас ЦИЕ Топ 500 Компании - Издание 2017

ЦИЕ ТОП 500 нарежда 500-те най-големи компании в региона по оборот. Тези топ играчи увеличиха оборота си с 4,2% до близо 593 милиарда евро и разшириха персонала си с 0,5%.

Прочетете още
14/10/2016
Икономически публикации

Барометър на страновия риск Q3 2016

Притесненията отново насочени към цените на петрола, термометърът на развиващия се пазар

Прочетете още
20/09/2016
Икономически публикации

Мароко: Икономическото развитие се забавя;периодите на плащане стават все по-дъл...

Като последващи действия, във връзка с проучването на периодите на плащане на мароканските компании, публикувано през май 2015 г., Кофас представя резултатите от второто си издание.

Прочетете още
16/09/2016
Икономически публикации

Панорама Полша: спад на производствата по несъстоятелност на фона на устойчив ик...

В Полша се наблюдава забавяне на икономическото развитие, в сравнение с 2015 г. Независимо от това, растежът продължава да бъде стабилен и всъщност, остава на ниво, за което много други икономики могат само да мечтаят.

Прочетете още
14/09/2016
Икономически публикации

Френската икономика: временно забавяне на растежа

Френският растеж се е забавил през второто тримесечие на годината. Политическата несигурност в Обединеното кралство, стачките през Май и наводненията в региона Ил-дю-Франс причиниха забавяне на бизнес активността в краткосрочен план на местно ниво. Въпреки това, през третото тримесечие се очаква подобрение на резултатите.

Прочетете още
12/09/2016
Икономически публикации

Аграрното стопанство в Северна Африка: стратегически сектор от природни богатст...

Значимостта на агробизнеса за Северноафриканските икономики варира между различните страни. Докато на регионално ниво износът е водещ, то на национално ниво той се различава. Агробизнесът в Мароко се подпомага от държавни субсидии, тъй като допринася за около 16% от БВП на страната и осигурява работна заетост на 40% от населението. Като цяло Мароко се радва на най-ниското ниво на риск сред основните страни в Северна Африка.
.

Прочетете още
31/08/2016
Икономически публикации

Кофас ЦИЕ Топ 500 компании - издание 2016

В ЦИЕ Топ 500 се нареждат 500-те най-големи компании в региона от оборота. Тези най-добри играчи са увеличили оборота си с 4,2% до почти 593 милиона евро и увеличили техния персонал с 0.5%.

Прочетете още
31/08/2016
Икономически публикации

Класацията Кофас Прибалтика топ 50

Faced with a contraction in Russian demand, the Baltics have shifted their exports to other markets, with significant compensation also coming from an improvement in domestic markets. This rather challenging situation is also expressed in the results of this year’s Top 50 ranking.

Прочетете още
26/08/2016
Икономически публикации

Проучване за корпоративно плащане в Германия 2016: Дотук добре, но дяволът е в дета

2016 marks the first time Coface has carried out a payment survey for Germany. This follows on from other surveys presented this year for (...)

Прочетете още
12/08/2016
Икономически публикации

Икономиката на Китай: печеливши и губещи сектори

Разделението между печелившите и губещи сектори е свързано с перспективите за ръст, съответните правителствени политики и структурното търсене.

Прочетете още
25/07/2016
Икономически публикации

Кофас промени оценките на секторните рискове в 6 глобални региона

Секторните рискове продължават да се увеличават в развиващите се пазари, а в Европа динамиката на домакинското потребление води до развитието на някои сектори. Политическите проблеми, свързани с Брекзит се увеличават точно когато Европейската икономика започна да се възстановява.

Прочетете още
19/07/2016
Икономически публикации

Доклад за несъстоятелността за 2015 г. за страните от Централна и Източна Европа

Страните от Централна и Източна Европа отчитат стабилен и много по-структуриран икономически растеж през изминалата година.

Прочетете още
25/05/2016
Икономически публикации

Бразилия: Икономика на ръба на колапса, очакваща новости в управлението

Бразилия навлезе в техническа рецесия по време не второто тримесечие на 2015г. Бразилската икономика се е свила от 3.8% през 2015 г.,(...)

Прочетете още
04/03/2016
Икономически публикации

Икономиката на Германия: сигурна вътре, по-несигурна отвън

Германската икономика е променила своя модел на растеж през последните години. Докато търсенето на вътрешния пазар (особено частното потребление) - беше муднo и слабo през повечето години след 2000 г., в момента то е (...)

Прочетете още
18/02/2016
Икономически публикации

Нараства ролята на Китай в Латинска Америка

Китай е на път да се превърне в сериозен финансов играч за икономиката с ограничен достъп до международния пазар, като обяви своите намерения да разшири (...)

Прочетете още
18/02/2016
Икономически публикации

Несъстоятелността на компаниите във Франция: върви към трета поредна година на с...

За втора поредна година броят на компаниите в несъстоятелност във Франция спада до..

Прочетете още
Нагоре
  • Bulgarian
  • English