Новини и събития

Новости

26/01/2020
Корпоративни новини, Новини за продукти

Всички новини

23/01/2020
Държавен риск и икономика - изследвания

Турция: Проучване на условията за плащане 2019

Вследствие на рецесията, през която икономиката премина през втората половина на 2018 г., частният сектор е със смесени чувства по отношение на икономическите перспективи.

Прочетете още
17/01/2020
Корпоративни новини

Кофас отбеляза 25 години на българския пазар с празничен коктейл

Кофас България отбеляза 25 години на българския пазар с традиционен новогодишен коктейл, под наслов „Cool Night“. На събитието присъстваха представители на дипломатическия корпус, журналисти, представители на водещи международни компании, партньори и приятели на Кофас.

Прочетете още
19/11/2019
Новини за продукти

Брокерския портал: новият дигитален интерфейс на Кофас

Кофас представя новия брокерски портал, който ще допринесе значително за развитието на бизнеса на нашите партньори по целия свят.

Прочетете още
31/10/2019
Корпоративни новини

Селско стопанство: какви са перспективите на фона на нарастващия прокетционизъм?

Настоящотото търговско напрежение, по-специално между САЩ и Китай, оказва влияние върху селскостопанския сектор в глобален мащаб, по-специално съществено влияние имат низходящите тенденции в цените на ключовите селскостопански стоки, като соята. Кофас направи задълбочен анализ на бъдещите тенденции на този пазар.
Особено стратегически, селскостопанският сектор (заедно с ИКТ) е един от секторите, ключови за настоящата търговска война между САЩ и Китай. Наскоро китайските власти предприеха стъпки, за да забранят целия внос на агро-храни от Съединените щати в отговор на повишените тарифи, обявени от администрацията на Тръмп

Прочетете още
21/10/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Барометъра на Кофас: Очаква се спад в глобалната икономика

Нарастващата политическа несигурност и нейните последици върху бизнеса това лято, правят икономическото забавяне през 2020 г. все по-вероятно.

Прочетете още
21/10/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

КОФАС ПРЕДСТАВЯ CRAFT: НОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАСТЕЖА В ЕВРОЗОНАТА

Рецесия или лек спад, CRAFT прогнозира забавянето в основните икономики от Еврозоната.

Прочетете още
12/09/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Несъстоятелностите в ЦИЕ: положителни тенденции, въпреки трудностите

Въпреки безпрецедентния растеж в Централна и Източна Европа се очаква спад в следващите години

Прочетете още
05/09/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Кофас публикува класацията ЦИЕ Топ 500

Международната компания за кредитно застраховане представя единадесетото си годишно проучване на най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа - Coface ЦИЕ Топ 500. Тя класира бизнеса по оборот и допълнително анализира други факти като броя на заетите лица, сферата на дейност на компаниите, сектори и пазари, както и представя новите кредитни оценки на Coface. Икономическото развитие на топ 500 в ЦИЕ е представително за тенденциите на пазара в целия регион.

Прочетете още
13/08/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

ССЗ: строги финансови условия за бизнеса и алтернативни източници на финансиране

Въпреки подобряването на икономическите резултати на Съвета за сътрудничество на арабските държави в Персийския залив (ССЗ), паричните и финансови условия остават по-строги в сравнение със ситуацията от преди 2015 г. Достъпът до финансиране е един от ключовите въпроси за компаниите, особено за малките и средните предприятия (МСП). Ръстът на кредитите в региона се възстанови до известна степен благодарение на по-високите цени на петрола, но той остава под средната си историческата стойност.

Прочетете още
08/07/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Барометъра на Кофас - Търговските напрежения отново излизат на преден план

Търговска война между САЩ и Китай, напрежение в автомобилния сектор, по-бавен растеж на нововъзникващите пазари... второто тримесечие на 2019 показва забавяне на глобалната икономика.

Прочетете още
21/06/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Природен газ: между светло настояще и мъгливо бъдеще

Пазарът на природен газ процъфтява, като се очаква растеж в средносрочен план, но много фактори сочат към не толкова обещаващо бъдеще.

Прочетете още
18/06/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Мароко: въпреки лекото подобрение, забавянето на плащанията остава проблем

Четвъртото проучване на Кофас относно условията на плащане в Мароко показва, че въпреки лекото подобрение, все още се наблюдават проблеми

Прочетете още
13/06/2019
Корпоративни новини

Милена Виденова бе отличена за една от най-успешните дами в България

Кофас България спечели приза на годишните награди на списание Business Lady в категория Финансов сектор за съвършенство в управлението на кредитния риск. Целта на събитието е да даде гласност на работещите и успешни управленски практики и модели, а наградите се връчват на дами, които се отличават с високи професионални успехи, забележителни личностни качества и постижения и най-вече – с изключителен принос в бизнеса.

Прочетете още
21/05/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

От последовател до лидер: Преглед на 5G амбициите на Китай

Координираният подход на Китай за 5G вече доведе до някои резултати и успехи. Въпреки това Китай все още зависи от вноса, особено на продукти от висок клас, като поради тази причина секторът е изложен на риск от протекционизъм. Освен това 5G мрежите, предоставяни от китайски компании се възприемат като риск за киберсигурността. САЩ забраняват технологиите на Huawei и притискат съюзниците си да направят същото, което може да ограничи растежа на 5G в Китай в бъдеще. (...)

Прочетете още
15/05/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Пазарът на луксозни стоки процъфтява, но се сблъсква и с нови предизвикателства

Фалшифицирането и нарастващото значение на електронна търговия, както и все по-важната роля на китайските потребители, изискват от пазара на луксозни стоки да се адаптира към значителните промени в икономиката, за да запази изключителния си статут.

Прочетете още
20/03/2019
Корпоративни новини

Милена Виденова за перспективите пред световната търговия

По какъв начин автоматизацията и дигитализацията поставят на изпитание парадигмата за евтина работна ръка? Какви са потенциалните последствия от сътресенията в глобалната търговия върху малки отворени експортноорганизирани икономики като България? Отговор на тези два ключови за развитието на глобалната икономика въпроса потърсиха участниците в петнадесетото издание от серията тематични конференции: „Конкурентоспособност на българската икономика“. Събитието, организирано от Института за икономическа политика (ИИП), се проведе на 20 март 2019 г., а темата тази година беше „Глобални макротенденции и отражението им върху конкурентоспособността на ЦЮИЕ“.

Прочетете още
17/01/2019
Корпоративни новини

Кофас България отбеляза началото на една по-успешна 2019 с празничен коктейл

Кофас България покани клиенти и партньори на традиционния новогодишен коктейл под наслов „Магията на търговията“. На събитието,с което Кофас отбелязва 25 години на българския пазар, присъстваха представители на дипломатическия корпус, журналисти, представители на водещи международни компании, партньори и приятели на Кофас.

Прочетете още
20/12/2018
Държавен риск и икономика - изследвания

По-строга парична политика в Азия: изгледи за 2019

Азия бе подложена на натиск вследствие на по-строгите глобални парични политики през 2018 г. Индексът на Coface за измерване на относителната уязвимост към изходящите потоци показва нарастване на различията в Азия. (...)

Прочетете още
07/12/2018
Държавен риск и икономика - изследвания

Фармацевтечната индустрия в Русия - Ноември 2018

Руският пазар за фармацевтични продукти заема 14-то място в света, според доклад на Делойт, който разглежда тенденциите във фармацевтичните пазари за 2018 г.

Прочетете още
06/12/2018
Държавен риск и икономика - изследвания

Френските компании през 2019: Броят на компаниите в несъстоятелност нараства, но п

През третото тримесечие на 2018 г., след две години на подобрение, френските компании отчитат ръст в броя на компаниите в несъстоятелност с + 2,3% (...)

Прочетете още
Нагоре
  • Bulgarian
  • English