За COFACE

Свободни позиции

В момента Кофас България търси да назначи...

Handle the dedicated debt collection cases to ensure a good recovery and collection rate. Build and maintain strong relationships with clients and colleagues to deliver excellent customers service and maximize client retention. Provide advice on substantive legal issues related to the Coface Group's entities activities.

Responsibilities:
∙ Reach / Improve the debt collection rate within the dedicated collection files, using existing information to ensure an effective recovery and to use as leverage where necessary;
∙ Correspond / Negotiate with debtors and moderate between debtors, partners and customers (meetings, telephone calls, with the main target of collecting the assigned amounts; etc.);
∙ Report results of dedicated cases;
∙ Instigate legal action on behalf of Coface's clients, maintain legal procedure knowledge to a level whereby accurate advice can be given to clients prior to initiating legal action;
∙ Maintain his or her portfolio in good order, ensuring it is up to date at all times;
∙ Registering records in specialised software programs, filling and archiving of files;
∙ Searching for information in the Coface databases and / or public sources;
∙ Sending reports to clients and the Head of Department;
∙ Review the legal aspects of draft agreements, correspondance and other texts for which a comment or clearance has been requested;
∙ Supports and cooperates the team in their daily job related to claims, collection, legal and compliance issues;
∙ Other duties related to job function of the employee at the discretion of the employer.

Requirements:
∙ University degree of Law
∙ Excellent command of English
∙ Excellent verbal and written communications and negotiations skills;
∙ Good computer literacy
∙ Result driven
∙ Customer oriented
∙ Effective problem solving and mediation skills
∙ Ability to work in a team
∙ Well organized
∙ Demonstrated ability to work under pressure
∙ Supportive of change
∙ Loyal to company values
Please, send your CV and cover letter in English
Note: Only short-listed candidates will be contacted
All applications will be treated in strict confidentiality.
Deadline: 15.07.2016

Стажантската програма на Компани франсез д`асюранс пур льо комерс екстериор СА – Клон България КЧТ е част от цялостната политика, която компанията провежда в подкрепа на професионалната ориентация и квалификация на младите хора в България. Кофас България предлага платен тримесечен стаж в отдел Бизнес информация.

Предимства на програмата

Участието в стажантската програма дава следните възможности на студентите:

 • Запознаване с корпоративната култура, с уникалния работен процес и бизнес модел на Кофас
 • Придобиване на ценни практически знания и умения, чрез работа по конкретни задачи и проекти
 • Идентифициране на собствените си възможности и потенциал за развитие
 • Реална възможност за наемане на работа в Кофас след приключване на стажа. Служителите, наети след стажанските програми през 2014 година вече заемат отговорни позиции в компанията

Изисквания към кандидатите

Студентите да отговарят на следните изисквания:

 • Трети или четвърти курс на обучение в избраната от тях специалност
 • Направления - Финанси, Икономика, Статистика
 • Успех от всички изпити от предходните години минимум “много добър“ (4,5)
 • Отлични умения за работа с Microsoft Excel
 • Отлични познания по английски език

Необходими документи

 • Автобиография
 • Препоръки и референции от преподаватели и/или проведени стажове са предимство

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЕКИП!

 • Платен тримесечен стаж
 • Наставничество и менторство от доказани професионалисти
 • Възможност за работа на трудов договор след изтичане на стажа

Ако сте заинтересовани от възможността за стаж в успешна международна организация кандидатствайте до 10.07.2016г. като изпратите своята автобиография на office-bulgaria@coface.com

Стажантската програма на Компани франсез д`асюранс пур льо комерс екстериор СА – Клон България КЧТ е част от цялостната политика, която компанията провежда в подкрепа на професионалната ориентация и квалификация на младите хора в България. Кофас България предлага платен тримесечен стаж в отдел Бизнес информация.

Предимства на програмата

Участието в стажантската програма дава следните възможности на студентите:

 • Запознаване с корпоративната култура, с уникалния работен процес и бизнес модел на Кофас
 • Придобиване на ценни практически знания и умения, чрез работа по конкретни задачи и проекти
 • Идентифициране на собствените си възможности и потенциал за развитие

Изисквания към кандидатите

Студентите да отговарят на следните изисквания:

 • Трети или четвърти курс на обучение в избраната от тях специалност
 • Специалност – Финанси, Счетоводство и контрол
 • Успех от всички изпити от предходните години минимум “много добър“ (4,5)
 • Отлично владеене на английски език

Необходими документи

 • Автобиография
 • Препоръки и референции от преподаватели и/или проведени стажове са предимство

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЕКИП!

 • Платен тримесечен стаж
 • Наставничество и менторство от доказани професионалисти

Ако сте заинтересовани от възможността за стаж в успешна международна организация кандидатствайте до 10.07.2016г. като изпратите своята автобиография на office-bulgaria@coface.com

Нагоре
 • Bulgarian
 • English