Новини

Кофас ЦИЕ ТОП 500 - издание 2019

05/09/2019

Анализите показват, че икономическата среда е била благоприятна за 500-те най-големи компании в региона, като това е видно и от по-високите приходи, които компаниите отчитат. Различни предизвикателства обаче доведоха до спад в нетните печалби. Конкуренцията става все по-интензивна, като в сравнение с предходни години се изисква по-висок минимален оборот, за класиране в изданието.

Прочетете още

Кофас Адриатика/Балкани Топ 50 - издание 2019

05/09/2019

Адриатическите държави са малки отворени за външна търговия икономики, като по-голяма част от износа им е към региона, както и към страните от Еврозоната.

Прочетете още

Кофас Прибалтика Топ 50 - издание 2019

05/09/2019

Икономическият растеж в Прибалтика е тясно свързан с вътрешното търсене.Страните са благоприятно повлияни от ситуацията на пазара на труда, както и от ръста на инвестициите в дълготрайни активи. Независимо от това, външната среда остава изключително важна за балтийските държави. Делът на износа на стоки и услуги като процент от номиналния БВП е изключително нисък в Литва и Естония, където той е съответно 82% и 72% през изминалата година. В Латвия той е 59%, което подчертава важността на чуждите пазари.

Прочетете още

ССЗ: строги финансови условия за бизнеса и алтернативни източници на финансиране

13/08/2019

Въпреки подобряването на икономическите резултати на Съвета за сътрудничество на арабските държави в Персийския залив (ССЗ), паричните и финансови условия остават по-строги в сравнение със ситуацията от преди 2015 г. Достъпът до финансиране е един от ключовите въпроси за компаниите, особено за малките и средните предприятия (МСП). Ръстът на кредитите в региона се възстанови до известна степен благодарение на по-високите цени на петрола, но той остава под средната си историческата стойност.

Прочетете още
Всички новини

COFACE бюлетин

  • Регистрирайте се тук, за да получавате информационния бюлетин на Кофас България.
    Бюлетинът е тримесечен и включва най-интересните новини за риска и икономическата обстановка по страни и сектори.

    Виж още

Контакти

ул. "Петър Парчевич" 42,
1000, София
Тел.: +359 2 821 37 35
Факс: +359 2 920 71 50
email: office-bg@coface.com
Свържете се с нас
  • Bulgarian
  • English