Новини

Конференцията на Кофас за управление на риска: изискванията за сигурност нараст

13/04/2018

Дигитализацията и автоматизацията във финансовата сфера са неизбежни и се случват много по-бързо. Заедно с това обаче са налице глобални тенденции да се обръща все по-голямо внимание на сигурността в тази област. Това по никакъв начин на спира развитието, просто тези процеси вървят и ще продължават да вървят успоредно. Нещо повече – сигурността и намаляването на рисковете са катализатор за все по-бурното развитие на дигиталните технологии и ще ги подкрепят все по-силно. Това стана ясно от проведената вчера следобед шеста поред Кофас конференция по управление на риска на тема „Дигитализация, автоматизация и изкуствен интелект: поемаме управлението“.

Прочетете още

Адриатика Топ 50 - Издание 2018

05/09/2018

Миналата година видяхме солидна икономическа активност в адриатическия / балканския регион. Това обаче не важи за всички страни. Най-големите компании в региона се възползваха от икономическия растеж и се разраснаха с внушителните 17,0%, като най-голяма печалба отбелязаха словенските компании (+ 22,6%). Въпреки това, в класацията по страни, Хърватия пое водеща роля като страна домакин за повечето компании (17). Общата нетна печалба се увеличава с 6,7% през 2017 г., а заетостта с 2,0%.

Прочетете още

Прибалтика Top 50 - Издание 2018

05/09/2018

През 2017 г. балтийските държави се възползваха от възстановяването на външното търсене. Всички страни отбелязват висок темп на растеж на износа. Въпреки това продължаващото нарастване на потреблението на домакинствата и съживяването на инвестициите направиха вътрешното търсене основна движеща сила на тези икономики. Резултатите от най-големите компании в региона подчертават това положително икономическо развитие. Общият оборот се увеличи с 9.8%. Нетните печалби също се развиха добре, като нараснаха с 25,3% за всички водещи 50 компании.

Прочетете още

Кофас ЦИЕ ТОП 500 Компании - Издание 2018

05/09/2018

Анализите показват силен и разширяващ се регион Централна и Източна Европа с намаляващи рискове през 2017 г., което също се изразява в по-високи приходи и нетни печалби на 500-те най-големи компании в региона. Конкуренцията на върха става все по-интензивна.

Прочетете още
Всички новини

COFACE бюлетин

  • Регистрирайте се тук, за да получавате информационния бюлетин на Кофас България.
    Бюлетинът е тримесечен и включва най-интересните новини за риска и икономическата обстановка по страни и сектори.

    Виж още

Контакти

ул. "Петър Парчевич" 42,
1000, София
Тел.: +359 2 821 37 35
Факс: +359 2 920 71 50
email: office-bg@coface.com
Свържете се с нас
  • Bulgarian
  • English