За COFACE

Акционерна структура на Кофас

За да посрещне нуждите на клиентите си по целия свят, Кофас откри клонове и филиали в 66 държави, което представя повече от 80 % от световния пазар.

shareholder structure 1
Нагоре
  • Bulgarian
  • English