Новини и събития
23/02/2024
Новини за продукти

Застраховане на търговски вземания: 5 грешни твърдения

Застраховане на търговски вземания: 5 грешни твърдения

Застраховката на търговски вземания (TCI) е твърде скъпа и не покрива нуждите ми. Управлението на кредитния риск е пречка за развитието на моя бизнес, а аз разполагам с финансов ресурс, за да покрия всички неплатени фактури! Имали ли сте някога една от тези мисли? Преразглеждането на стереотипите относно TCI може да бъде полезно, особено в среда, в която опитът ни с щетите и рискът от лоши вземания нараства.

 

1. УПРАВЛЕНИЕТО НА КРЕДИТНИЯ РИСК СПЪВА ПРОДАЖБИТЕ

Единият иска да подсигури бизнеса, другият иска да завладее нови пазари. Кой казва, че Риск мениджърът и мениджърът Бизнес Развитие имат диаметрално противоположни цели? В крайна сметка, какъв е смисълът да се сключва сделка с клиент, ако той няма ресурсите да изпълни задълженията си? Много по-добра идея е Вашите екипи за управление на продажбите и кредитния риск да работят заедно… и дори възможно в най-тясно сътрудничество помежду си!
Само едина неизплатена фактура може бързо и сериозно да подкопае Вашия бизнес, особено като се има предвид резкият скок в неизпълнението на плащанията и корпоративните несъстоятелности от 2023 г. насам, надхвърляйки нива  отпреди Covid. Знаете ли, че 80% от фирмите днес са изправени пред неплатени вземания? И че 25% от тези неплатени фактури водят компании до фалит?
Когато се обадите на глобален експерт в застраховането на търговски вземания като Кофас, можете да управлявате риска по-ефективно и да намалите излагането си на търговски дългове. Застраховката за търговски кредит Ви позволява да развивате сигурно бизнеса си, като ви помага да вземете правилните решения, за да управлявате по-ефективно търговската си стратегия.

 

2. ЗАЩО въобще ми е необходима кредитна застраховка? ПОЗНАВАМ КЛИЕНТИТЕ СИ доста ДОБРЕ… И ОТ ДЪЛГО време!

Първият капан, който трябва да се избягва при управлението на търговския риск - базирането на Вашите кредитни решения изцяло на стандартни кредитни проверки или обществено налични финансовите отчети за Вашите клиенти. Не се заблуждавайте с фалшиво чувство за сигурност: опасността е, че ще разберете, че Вашият клиент или доставчик е в (лошо) финансово здраве... едва когато бизнесът им вече е пред разпад! След това ще бъде трудно да се измъкнете от бизнес отношенията. Още по-лошо, рискувате да понесете големи финансови загуби.
За да можете да развивате бизнеса си с пълна увереност, уверете се, че разполагате с изчерпателна, точна и актуална оценка на Вашата рискова експозиция. И това трябва да се основава на Вашите пазари и заинтересовани страни заедно с тяхното географско местоположение. Бизнес информационните услуги на Кофас интегрират данни в реално време от множество източници, за да преценят дали има вероятност една компания да фалира през следващите 12 месеца. Това включва достъп до база данни, състояща се от 190 милиона компании, инциденти с плащанията, докладвани от нашите 50 000 клиенти, нашата световна мрежа от информационни партньори и анализ, извършен от нашите 700 рискови застрахователи. И всичко това идва с гаранция: нашите клиенти се възползват от същите данни, които са в основата на нашите решения за подписване. Ако ние не разчитаме на тях, защо Вие?

 

3. ИЗМАМНИЦИТЕ СЕ ЦЕЛЯТ САМО към ГОЛЕМИ КОМПАНИИ

Истината е, че измамниците почти винаги поемат по пътя на най-малкото съпротивление, независимо от размера на целевата компания или индустрията, в която оперира. Въпреки че няма официални данни за корпоративните измами, всички изследвания стигат до едно и също заключение: мащабът на проблема е огромен. Нещо повече - той очевидно е станал по-голям през последните години, тъй като цифровизацията е станала много по-широко разпространена.
Вие сте Главен изпълнителен директор, Риск мениджър или Финансов директор? Бъдете внимателни: Вашата компания може да стане жертва на измама. Схемите, включващи фалшиви доставчици, например, са един от трите водещи източника на бизнес измами. И въпреки че финансовата загуба може да не е твърде тежка за големите компании, тя може да бъде много по-трудна за понасяне от по-малките предприятия.
С услугите за бизнес информация и кредитно застраховане на Кофас можете да увеличите способността си да разпознавате потенциални измами. Нашите решения Ви помагат да контролирате излагането си на риск по-убедително и да прилагате превантивни мерки. Ние анализираме Вашите потенциални клиенти и доставчици и Ви държим в течение за тях, както и проверяваме отново дали са тези, за които се представят. Ние също така наблюдаваме доклади за измами и Ви предоставяме редовни актуализации за всякакви подозрителни дейности, включващи Вашите бизнес партньори.

 

4. КРЕДИТНАТА ЗАСТРАХОВКА Е скъпо решение, КОЕТО НЕ ПОКРИВА МОИТЕ НУЖДИ

Компаниите винаги смятат, че кредитната застраховка струва твърде много... стига техните търговски партньори (клиенти или доставчици) да спазват ангажиментите си! Но наясно ли сте с реалното въздействие, което само една неплатена фактура може да има върху Вашия бизнес? Да приемем, че Ви се дължат 10 000 евро, а Вашият турговски марж е 10% – тогава, при евентуално неизпълнение на плащането, Вашата компания ще трябва да генерира допълнителни продажби от 100 000 евро!
Кредитната застраховка на Кофас включва допълнителни услуги, които помагат да се сложи край на неплатените вземания:

  • Бизнес информация: предназначена да предостави оценка в реално време на финансовата платежоспособност на Вашите търговски партньори (клиенти и доставчици), въз основа на тяхната икономическа и политическа среда;
  • Анализи и оценки, направени от нашите експерти по управление на риска и риск застахователи, за да Ви информират и насочат Вашата стратегия за развитие в правилната посока за конкретен пазар, сектор или партньор.
  • Събиране на неплатени фактури.
  • Обезщетяване на неплатени вземания, гарантирани от Вашата кредитна застраховка.

Нашият глобален опит в управлението на риска, високо признат от над 75 години, Ви помага да направите бизнеса си по-печеливш и сигурен. Предоставяме нашите експертни оценки на нашите клиенти чрез цялостно портфолио от решения: кредитна застраховка, застраховка за единичен риск, факторинг, облигации, бизнес информация и събиране на вземания.
Експертите по риска и търговските екипи на Кофас предоставят подкрепа на над 50 000 корпоративни клиенти по целия свят от всякакъв размер и във всички сектори като част от тяхното управление на кредитния риск. Предоставянето на бизнес информация е важна част от услугата, която предлагаме на клиентите, заедно с внимателното наблюдение и оценка на вероятността от неизпълнение и достъп до данни в реално време за търговски риск – всичко това с цел защита на Вашия бизнес от високорискови клиенти.
„Въпреки че хората често не знаят за кредитната застраховка, тя всъщност е мощен инструмент за контролиране на търговския риск. Това включва наблюдение на платежното поведение на съществуващи клиенти, "претегляне" на потенциални бизнес партньори и събиране на бизнес информация по цялата верига на доставки“, подчертава Николас Гарсия, Търговски директор на Кофас Груп.
Това е особено важно в днешната несигурна и нестабилна икономическа среда. Не на последно място, застраховката за търговски кредити успокоява Вашите бизнес партньори: банки, доставчици и клиенти. Това е знак за добро управление, което проправя пътя за по-добри финансови условия за Вашите транзакции. Благодарение на нашата уникална мрежа от 200 местни експерти и над 250 юридически партньори, ако претърпите загуба навсякъде по света, Кофас ще ви обезщети бързо и сигурно в размер на до 90%.
Изисквания за паричен поток и оборотен капитал, улеснен достъп до финансиране или осигуряване на веригата за доставки: възвръщаемостта на инвестицията на застрахователна полица за търговски кредити е трудна за измерване, но ползите са широко известни и признати от потребителите. Особено след като това означава, че можете да развивате бизнеса си с пълно спокойствие. Което е нещо, на което просто не можете да поставите цена!

 

5. самозастраховането Е ПО-ЕВТИНО!

Какъв е смисълът да направя кредитна застраховка, ако вече имам подходяща финансова гаранция, в случай на неизпълнение или фалит на клиента ми? Въпреки че това е вярно на теория, това е решение, което рядко покрива всички загуби. В допълнение към реалната цена на неплатените фактури, когато голям бизнес се срине, той може да създаде ефект на доминото с много от неговите доставчици, които изпадат в неплатежоспособност в рамките на няколко месеца, причинявайки хаос в сектора като цяло. Имате ли достатъчно резерви, за да покриете загубата на няколко клиенти или доставчици за толкова кратък период от време? Имате ли опит в събирането на вземанията по съдебен ред? А какво ще кажете за навиците за плащане, местните закони и специфични изисквания?
Вие избирате самозастраховането (финансов резерв в случай на неплащане от длъжниците Ви), докато Вашите бизнес партньори изпълняват задълженията си. Но осъзнавате ли напълно всички рискове за Вашата компания? Вашият бизнес при вътрешни и експортни пазари включва удължаване на крайните срокове за плащане към клиенти ден след ден. Но това е практика, която Ви оставя отворени за риска клиент или доставчик да не изпълни задълженията си или да обяви неплатежоспособност. И ако това се случи, неплатените фактури и непогасените вземания ще свият паричния Ви поток и дори ще застрашат оцеляването на Вашата компания.
Всъщност самозастраховането е „решение“, което използва повече ресурси – човешки и финансови – от очакваното, списък, който включва събиране и анализиране на финансова информация за Вашите партньори; търговски и финансов арбитраж; решения за неизплатени суми, които да бъдат отпуснати; събиране на неплатени фактури; проверка на платежоспособността на длъжника; и извънсъдебни преговори срещу съдебни производства. Реалността е, че самозастраховането е същото като липсата на застраховка или защита. Така че Вие поемате рискове "на сляпо", което означава, че няма гаранция, че Вашата компания ще бъде обезщетена, ако претърпи загуба!

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English