Новини и събития
30/12/2023
Държавен риск и икономика - изследвания

За да излезе от дълга си, Южна Европа трябва да погледне отвъд туризма и да разреш...

Кофас: За да излезе от дълга си, Южна Европа трябва да погледне отвъд туризма и да разреши демографската си криза

След срив поради ограниченията за пътуване с цел борба с Covid-19, броят на туристите сега се връща към нивата отпреди пандемията в цяла Европа, като средиземноморските страни се възползват още повече от това. От "счупен двигател" преди десетилетие, Южна Европа се превърна в "работния кон" на европейското възстановяване след пандемията. През 2021-2023 г. Италия, Испания, Гърция и Португалия постоянно са осигурявали между една четвърт и половината от растежа на БВП на ЕС. В бъдеще изменението на климата и инфлацията ще затруднят туристическия бум да продължи много по-дълго. В същото време, зависимостта от туризма води до по-малко продуктивна работна сила. Изправена пред тежка демографска криза, това е лукс, който Италия не може да си позволи. Изкуствен интелект, жени и миграция: всички тези лостове ще са необходими за подпомагане на растежа и спазване на завръщащите се фискални правила на ЕС.

 

НАРАСТВАЩАТА РОЛЯ НА ТУРИЗМА В ЮЖНА ЕВРОПА

ЕС отбеляза рекордно лято, като броят на нощувките в туристическите места за настаняване достигна най-високото си ниво от десетилетие (1,198 милиарда през първото полугодие на 2023 г., т.е. +1,3% в сравнение с първото полугодие на 2019 г.) [1].

Въпреки че инфлацията и нарастващите разходи за пътуване тежат много върху портфейлите на потребителите, домакинствата остават склонни да харчат за пътуване в сравнение с други разходи. В резултат на този приток на туристи, но също и на повишаващите се цени, особено за транспорта, оборотът от туристически дейности се е увеличил средно с 30% през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. и с 25% в сравнение с 2019 г.[2] .

Очаква се възстановяването на туризма да играе централна роля в устойчивостта на растежа на Южна Европа, чиито икономики са особено зависими. Секторът представлява над 10% от БВП на страните в този регион и има важен принос за създаването на работни места, като се има предвид, че е трудоемък сектор.

 

ДЪЛГОСРОЧНИ КАПАНИ

Гледайки към бъдещето, не е ясно дали бумът на туризма има достатъчно "газ в резервоара", за да продължи да бъде главно действащо лице в историята на европейския растеж. Множество рискове (макроикономически, финансови, социални и политически) продължават да съществуват в световен мащаб. В един инфлационен свят ще бъде трудно за Южна Европа да остане конкурентоспособна по отношение на разходите спрямо перспективните дестинации в нововъзникващия свят. Изменението на климата оказва особено въздействие върху регионите на Южна Европа, които редовно са изложени на високи горещини през лятото[3].

От друга страна, разчитането на Южна Европа на туризма води до значително изкривяване по отношение на производителността в сравнение с останалата част от Европа. Свързаните с туризма дейности се характеризират с по-слаба работна сила с по-ниско образование и по-несигурна заетост.

 

EU real GDP growth- Southern Europe contribution

НЕДОСТИГЪТ НА РАБОТНА ръка В ИТАЛИЯ ЩЕ СЕ ВЛОШИ ТОЧНО в момента на ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ФИСКАЛНИТЕ политики НА ЕС

Въпросът за производителността е от първостепенно значение за Италия, където намаляването на населението означава, че недостигът на работна ръка ще остане. До 2040 г. населението в трудоспособна възраст на Италия се очаква да намалее с 11,7% в сравнение с 2,4% във Франция; 4,1% в Испания и 4,9% в Германия. Кофас изчислява, че демографската криза може да намали потенциала за растеж на БВП на Италия почти наполовина още през 2025 г. Това е от решаващо значение, тъй като фискалните правила на ЕС отново влизат в действие, тъй като всяка пречка пред растежа ще бъде пречка пред намаляването на дълга. Следователно, намаляването на населението е рисков фактор за фискалната устойчивост.

 

НЕИЗПОЛЗВАНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ИТАЛИАНСКИТЕ ЖЕНИ

В краткосрочен план най-реалистичният начин да се избегне това е да се ускори силно набирането на жени в работната сила, като Испания през 1990-те и 2000-те години. Само 55% от жените в Италия имат официална заетост, в сравнение с 70% в Испания. Италия трябва да добави приблизително 1 милион жени към работната си сила и да повиши растежа на производителността до 0,5% годишно, ако иска да изпълни фискалните ангажименти, предложени на ЕС в бюджета за 2024 г. (и имплицитно във фискалните правила на ЕС).

Ако политиките, насочени към работата и производителността на жените, се представят по-слабо, ще има по-голяма нужда от чуждестранни работници, с нарастваща роля на по-ниско квалифицираната работна ръка. Между 2011 г. и 2021 г. работната сила с висше образование се е увеличила с 35%, докато работната сила без диплома от висше учебно заведение се е свила с 6%.

 

A.I. И НАМАЛЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО: подреждане на планетите?

Дори ако Италия успее да се изравни с коефициента на участие и раждаемост на своите съседи, ще бъде въпрос на броени години преди демографският проблем да се появи отново. Всяко дългосрочно решение за намаляване на населението ще включва мащабни печалби от ефективността. Ако се приеме достатъчно бързо, A.I. показва голям потенциал за трайно повишаване на производителността, може би достатъчно, за да компенсира демографското съпротивление. Обратно, ако се материализират опасенията за загубата на работни места, предизвикана от ИИ (Изкуствен интелект), тогава намаляващото население може да помогне за облекчаване на произтичащия проблем с безработицата.

 

[1] Източник Евростат
[2] Източник Евростат
[3] Неотдавнашно проучване на ETC разкрива, че въпреки че метеорологичните условия остават основният фактор, който европейските пътници вземат предвид при избора на дестинация за пътуване, 14% от респондентите също споменават екстремните метеорологични явления като допълнителна грижа, т.е. със 7% повече в сравнение с проучването от май 2023 г. .
[4] Италия, Испания, Гърция и Португалия

 

Изтеглете пълното ни проучване, за да разберете повече по темата от тук.

 

 

Изтегляне на това прес-съобщение : За да излезе от дълга си, Южна Европа т... (150,21 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English