Новини и събития
04/03/2015
Икономически публикации

Рисковете в Латинска Америка

Рисковете в Латинска Америка
Страните от Латинска Америка са важен производител в света и спада в цените на петрола определено им се отразява. Някои от страните обаче печелят от това, а други търпят негативно влияние.

Цените на петрола напоследък отбелязват постоянен спад, като 57.8% от намалението е свързано с ръст в производството, комбинирано с по-ниско търсене. От гледна точка на предлагането, скорошната „шистова революция” в САЩ доведе до увеличаване на производството в страната на най-високо ниво в три десетилетия насам. От друга страна Китай, който е основният потребител (с 12% от общото потребление на петрол), намалява доставяните обеми заради забавянето в ръста на БВП. Решението на ОПЕК от 27 ноември да поддържат производството на настоящите нива, също допринесе за натиск върху цените на петрола, а целта зад това решение е да обезкуражи инвестициите в проучвания за шистов газ и да ограничи да бъдат печеливши.

 

Влиянието на цените на петрола в Латинска Америка зависи от това колко дълго тези ниски цени ще се задържат и варира според различните страни в региона. Най-засегната е Венецуела, прогнозите на МВФ са, че всеки спад с 10 долара в цените на петрола ще намали търговския баланс с 3.5% от БВП. Предвид нетния обем на износ на петрол, Колумбия и Еквадор съответно са втората и третата най-засегнати страни от спада на тези цени. От друга страна, Чили, Бразилия, Аржентина и Перу са повлияни положително, въпреки че в средносрочен план ниските цени могат да повлияят негативно върху инвестиционните планове на Аржентина и Бразилия.

 

Прогноза на Кофас за Колумбия, Чили и Аржентина

 

Ръстът в Латинска Америка трябва да се повиши през 2015 г. Кофас очаква брутен вътрешен продукт в региона да нарасне с до 2,3%. Въпреки добрата перспектива, скоростта все още се смята за слаба, основно заради сценария за стагфлация на Бразилия, която представлява голяма част от дейността на Латинска Америка. Нейната икономика няма признаци на подобряване, поне в краткосрочен план"– заяви Патриша Краус – икономист в Кофас за Латинска Америка.

 

В Колумбия активността ще остане стабилна. Растежът ще продължи да бъде воден от вътрешните пазари, но най-вече от инвестициите в инфраструктурата, социалните домакинства и битовото потребление. Инфлацията в края на 2014 г. достигна 3.66%, надминавайки целевите 3%. Спада в цената на петрола също влоши условията на търговия, като наложи натиск върху цените в страната.

 

В Чили активността се забавя, като през последното тримесечие на 2013 г. и третото тримесечие на 2014 г. ръстът е достигнал най-ниското си ниво от 2009 г. насам (+ 0,8% за година по-рано). Промяната основно се дължи на ниските цени на медта, която влияе на търговските баланси и на инвестиционните планове. 27% от БВП на Чили се формира от износ, половината от който се пада на минералните суровини. За намаляване на доверието на бизнеса допринася и данъчната реформа, влязла в сила от септември 2014 г.

Аржентина все още преминава покрай сътресенията. Активността намалява през 2014 г., инфлацията достига 40% (според неофициални източници), липса международен резерв, а проблемът за дълга на страната все още не е решен. Кофас прогнозира, че БВП ще се свие от 1,5% през 2014 г. до 1% през 2015 г., поради намаляване на потреблението на домакинствата заради инфлацията, както и свиване на пазара на труда и несигурността по отношение на бъдещето.

 

Основни сектори

 

  • Добив на метали в Чили

Водещата позиция на производството на мед  ще бъде запазена, но сценарият за този сектор определено е предизвикателство, а добивът на метали е основния стълб на чилийската икономика. Страната е най-големия производител на мед (приблизително една трета от световните доставки), а също и на злато, сребро, молибден, желязо и въглища. 50% от търговския износ и 15% от БВП на Чили идва именно от този сектор. Нарастващите производствени разходи също могат да представляват заплаха за представянето на този сектор.

 

  • Строителството в Колумбия

Контрастиращ с негативна перспектива на петролната индустрия, пред тази сфера се откриват възможности в ситуация на растеж, но и на лоша инфраструктура. Строителството всъщност е и един от акцентите в икономиката, като в последните години страната отчита отлични резултати в тази област.

 

  • Автомобилостроенето в Аржентина

Лошите сценарии в икономиката се отразяват върху индустрията. Аржентина е третият по големина в Латинска Америка автомобилен пазар и на 23-то място в света по производство на автомобили. Този сектор формира около 5% от БВП, или 20% от промишленото производство. Въпреки това активността през 2014 г. е разочароваща, главно в резултат на лошата икономическа ситуация в страната и ефекта върху доверието на потребителите и покупателна им способност.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

Спад в цените на горивата и смесения ефект за региона на Латинска Америка

Сектори

Заключение

Добив на метали в Чили

Строителство в Колумбия

Автомобилостроенето в Аржентина

Изтегляне на тази публикация : Рисковете в Латинска Америка (498,83 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English