Новини и събития
25/03/2013
Икономически публикации

Рискове в развиващите се страни

Рискове в развиващите се страни
Политическа нестабилност, нарастващ протекционизъм, кредитни балони

  Въпреки динамичния ръст, оценен на 5.1% през 2013г., и подобрените вътрешни основи, рисковете в развиващите се страни не са изчезнали напълно, а са променили формата си. В политически план напрежението се изостря, както се вижда от протестите в Северна Африка и Близкия Изток, а също и в Русия и в Индия. В икономически план наблюдаваме ръст на протекционистичните мерки. Във финансовата сфера е налице значителен ръст на банковите кредити към частния сектор, което поражда опасения от кредитни балони, в частност в Азия.

 

  Нарастващ риск от политическа нестабилност, подхранван от нарастваща неудовлетвореност и от възможността тя да се превърне в конкретни действия.

 

  Революционната вълна в арабския свят предизвиква нови политически, културни и институционални изисквания към развиващите се общества. С цел да анализира  капацитета на обществата към политическо разцепление, Кофас разработи модел за анализ, в който има два основни индикатора: натиск за промяна (инфлация, безработица, контрол на корупцията и други) и инструменти за осъществяване на промяната (образование, социални мрежи, процент на младите хора от общото население, роли на жените и други).

 

  От тридесетте изследвани развиващи се страни, регионите на Северна Африка и Близкия изтоксе отличават съществено както по отношение на възможностите за натиск, така и по наличие на инструменти за промяна. Анализът показва постоянния характер на риска от нестабилност в региона, особено в случаите, когато революционните режими са се оказали неспособни да отговарят на нуждите на гражданите в страната, които са ги овластили.

 

   Нигерия, Русия, Казахстан и Китайпоказват степен на неудовлетвореност, която е по-висока или равна на тази в Тунис и Египет, но с по-малко инструменти за промяна. Тази ситуация ограничава тяхната възможност да преобразуват неудовлетвореността в радикална политическа промяна.

 

Нарастващ протекционизъм, потенциално проблематичен за бизнеса

    От 2008 г. контролът върху капиталите и протекционизмът са се превърнали в оръжие за защита срещу силите, които са извън контрола на развиващите се икономики. Те все още представляват риск за бизнеса. От една страна Русия, Аржентина, и в по-малка степен Индия, са с най-високите нива на протекционизъм, докато Мексико, Южна Африка и Турция остават сравнително отворени за международна търговия.

 

   Масовото прибягване до ограничителните мерки може да доведе до по-дълги забавяния на плащането за вносителите, както и до повече бариери за навлизане на компании, изнасящи за тези страни. Докато в световен мащаб ефектите засега изглеждат ограничени, очаква се те да се задълбочат на фона на увеличаващото се международното разделение на производствените процеси с отрицателно въздействие върху компаниите по цялата верига. В допълнение, това е тенденция, която е вероятно да повлияе повече на европейските страни, търсещи динамични възможности за растеж през период, когато търсенето на вътрешния пазар остава сравнително ниско.

 

Нарастващ риск от кредитен балон в развиващите се азиатски пазари

   Експанзионистичните монетарни политики, наложени в развиващите се икономики от кризата през 2008-2009 г. и пропуските в контрола на регулаторните органи генерираха устойчив растеж при банковите кредити, до момента, когато се оформиха кредитните балони.

 

   Въз основа на обобщаващия показател за кредитни балони, който сравнява нивата на кредитните запаси и нарастването на кредитите, Кофас оценява, че развиващата се част от Азия като регион с най-висок риск (Малайзия, Тайланд и в по-малка степен Корея, Китай и Тайван). Тъй като кредитните запаси към частния сектор в други страни не са толкова високи, те продължават да се увеличава бързо. Чили, Турция, Русия и Венецуела също преживяват (или са много близо до) кредитен бум.

Изтегляне на тази публикация : Рискове в развиващите се страни (798,26 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English