Новини и събития
22/12/2015
Икономически публикации

Понижаване курса на лирата и по-висок дълг: лоша комбинация за турския бизнес

Панорама Турция 2015

Турската икономика се изправи пред редица предизвикателства през 2015г. Комбинацията от голямата политическа несигурност, проблемите в сигурността и глобалните икономически тревоги предизвикаха силна обезценка на лирата, която достигна най-ниския си курс спрямо долара през септември.

 

Турските компании, зависими от притока на капитали и вноса, са негативно засегнати от силните флуктуации и силната обезценка на лирата. Като допълнение ниския курс на еврото спрямо долара намали маржовете на печалбата на компаниите, чиито продуктови разходи са деноминирани в щатски долари, а прилодите в евро. Обемът и стойността на чековете се повишава, показвайки влошаване на платежоспособността на компаниите. Покачващото се регионалното напрежение също намали обема на износа, ограничавайки корпоративните приходи.

 

Това развитие повлия негативно върху перспективите пред сектори като метали, строителство и химикали, особено през първите три тримесечия на годината.

 

След като политическото напрежение след изборите от 1 ноември намаля, разпродаването на лирата намалява. В идните месеци по-внимателните парични политики от щатския федерален резерв може да намали волатилността на развиващите се валути, включително лирата. Това развитие заедно с по-високото потребителско доверие може да намали секторните рискове. Въпреки това регионалната сигурност и уязвимостта на икономическата структура на страната към външни влияния ще продължи да увеличава риска. Настоящото изследване се фокусира върху металите (с изключение желязото и стоманата) и хранително-вкусовата промишленост и текстила, които са най-силно засегнати от обезценката на лирата. Като допълнение новите геополитическите рискове, включително напрежението между Турция и Русия и насилието в Сирия и Ирак, също влошават плащанията в тези сектори.

Изтегляне на тази публикация : Понижаване курса на лирата и по-висок ... (869,56 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

Country Manager
42 Petar Parchevich str.
1000, Sofia
BULGARIA
Tel.: 359 2 821 37 71
mail: plamen.dimitrov@coface.com 

Нагоре
  • Bulgarian
  • English