Новини и събития
16/09/2016
Икономически публикации

Панорама Полша: спад на производствата по несъстоятелност на фона на устойчив ик...

Панорама Полша: спад на производствата по несъстоятелност на фона на устойчив икономически растеж.

В Полша се наблюдава забавяне на икономическото развитие, в сравнение с 2015 г. Независимо от това, растежът продължава да бъде стабилен и всъщност, остава на ниво, за което много други икономики могат само да мечтаят. Забавящата се икономическа активност, потвърдена от последните данни, може да донесе някои предизвикателства за полските фирми. Въпреки това, до този момент, фирмите са облагодетелствани от положителни макроикономически условия и от още една година с ниски нива на несъстоятелност.

 

Фалити намаляват от 2014 г насам. През първата половина на 2016 г. са отчетени 328 случая на производства - спад от 14,1% в сравнение с година по-рано. В допълнение, законодателството вече предоставя алтернатива на производството по несъстоятелност. Промените в законодателството, въведени през тази година, са разделени на закон по несъстоятелностт и закон на преструктуриране. Последният предоставя различни форми на преструктуриране на предприятия, които страдат от проблеми с ликвидността, с цел връщане към ефективно управление. Новите процедури по преструктуриране се очакват да станат още по-използвани в сравнение с второто тримесечие на тази година. Това прави последните статистически данни трудно сравними с предходние. Нашата прогноза предполага, че производствата ще спаднат с 8,9% в края на 2016 г. - въпреки че тази прогноза може да бъде засегната от увеличаването на процедурите по преструктуриране. През 2017 г., производствата се очакват да намалеят с 4,8%.

солиден икономически растеж на Полша се задвижва от потреблението на домакинствата. Въпреки, че страната е изправена пред забавяне на средствата от ЕС (които са били използвани интензивно за инвестиции и са допринесли за икономическата активност през миналата година), на входа от частното потребление ще се засили през тази година - особено с непрекъснатото подобряване на пазара на труда. Равнището на безработица спадна до ниво, което не е бил наблюдаван в продължение на 25 години. В допълнение, заплатите продължават да записват справедлив растеж и инфлацията остава ниска. Тази среда показва добри перспективи за сектора на търговията на дребно.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ПУБЛИКАЦИЯТА "ПАНОРАМА ПОЛША: спад на производствата по несъстоятелност на фона на устойчив икономически растеж"

 

 

  • Плосък, но солиден растеж
  • Барометър за несъстоятелност
  • Секторен анализ
  • Колебания във външното търсене срещу стабилност в потреблението на домакинствата

 

 

 

 

Изтегляне на тази публикация : Панорама Полша: спад на производстват... (3,23 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English