Новини и събития
21/11/2013
Корпоративни публикации

Несъстоятелност в строителния сектор във Франция

Несъстоятелност в строителния сектор във Франция

В тази панорама ще намерите барометъра на Кофас, който анализира промяната в несъстоятелността на френските дружества в периода между ноември 2012 г. и октомври 2013. С увеличение от 4,3% през този период, броят на случаите на несъстоятелност (62 431) в момента е в непосредствена близост до историческия връх в най-критичния период на кризата от 2009 г. Въпреки това техният финансов разход (неизплатени суми на неплатежоспособни дружества) е намалял с 7,4%. Сега Франция представя, като «бизнес риск», една по-традиционна ситуация, при която средните по размер компани са по-малко засегнати (-29%), а най-засегнати са МСП и микро-предприятията.

 

Следва изследване върху несъстоятелността в строителния сектор във Франция, представена като съотношение спрямо общото тегло на сектора в икономиката. Откъде идва нестабилността в сектора? На първо място от структурата (предимно малки компаии) ина второ място - финансовата ситуация (със силно спадаща доходност, повече от следното за френските компани). Пазарът на недвижими имоти не е благоприятстващ, както показва изменението в броя на разрешителните за строеж и цените на жилищата.Статистически анализ подчертава, че по-ниските цени са свързани с по-високата неплатежоспособност. Оттук и леко очакваното увеличение на БВП във Франция през 2014 г. не е в полза на строителството.

 

Монитор на несъстоятелността/ Есен 2013

Броят на случаите на несъстоятелност показва значителен ръст: 62,431 общо, което е на практика с 4.3% повече спрямо предходната година (+ 4.2% спрямо януари 2013г.), което е доказателство за продължителната нестабилност на френските компании. Кофас отбелязва, че най-засегнати са малките компании. На практика според Кофас големите компании са по-слабо засегнати,  с 7,4% спад в несъстоятелността спрямо предходната година. По този начин Кофас  вижа връща връщане към една по-типична ситуация на неплатежоспособност за френските дружества.

 

Несъстоятелност в строителния сектор във Франция

Строителството лежи в основата на френската икономика. Що се отнася до домакинствата , 62 % от населението твърди, че е собственик на имоти през 2013 г., което го прави уязвимио към промените в цените на недвижимите имоти. Гражданите, които не са собственици, също са чувствителни към промени в цените на жилищата: средното френско домакинство отделя 18,5% от своя бюджет за строителство на жилище. От корпоративна гледна точка, строителният сектор включва повече от една шеста от френските компании . Днес този сектор е изправен пред една парадоксална ситуация: пазарът на недвижими имоти във Франция, със сигурност не е претърпял значителен спад след  икономическата криза от 2008-2009, за разлика от повечето други европейски страни. Но въпреки тази устойчивост, секторът форрмира повече от 30% от общите неплатежоспособност във Франция. И така, как можем да обясним тази свръхпредставеност на сектора по отношение на случаите на несъстоятелност,  дори и когато икономическите перспективи са благоприятни? Този въпрос е от още по-решаващо значение , тъй като секторът е в момента е в спад, и се сблъсква с апатичен растеж и висока безработица. За да намерим отговор, ние първо ще представим последните тенденции в неплатежоспособността в строителния сектор във Франция, а след това ще анализираме отличителната финансова нестабилност на сектора . Ще разгледаме подробно пргозните цени на недвижимите имоти през 2014 г., и тяхното влияние върху несъстоятелността в строителния сектор.

Изтегляне на тази публикация : Несъстоятелност в строителния сектор ... (487,28 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English