Новини и събития
10/04/2014
Икономически публикации

Несъстоятелност в ЦИЕ за 2013

Несъстоятелност в ЦИЕ за 2013

Настоящето изследване представлява втората годишна публикация на Кофас посветена на несъстоятелността в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тя съдържа резултатите от изследване на несъстоятелността сред икономиките в ЦИЕ, регион преживяващ рязко покачване на процента на случаите на несъстоятелност в много страни през 2013 г. (например приблизително 39% в България и 32% в Чехия).

 

Изследването също така съдържа обяснение на това влошаване заедно с преглед на икономическата ситуация, която компаниите изпитват във всяка страна. Макроикономическата среда без съмнение засяга резултата и печалбите на компаниите. 

2012 и 2013 бяха предизвикателни години от тази гледна точка, тъй като ръстът на реалния БВП средно от 1,2% - под потенциала за ЦИЕ икономиките. Дали това означава, че компаниите наистина преживяват постепенно възстановяване, което се дължи на развитите икономики, традиционните търговски партньори на страните от ЦИЕ? 

Анализирана е също така и микросредата, която също е засегната от спада на БВП. Възстановява ли се строителния сектор след продължителния спад? Кои сектори са най-засегнати през 2013? 

В началото анализът се фокусира върху Полша като най-голямата икономика в региона на ЦИЕ, като се прави задълбочен анализ на статистиката на несъстоятелността, последвана от кратко представяне на другите страни в региона и най-накрая анализът предлага оценка на цялостната ситуация на компаниите в ЦИЕ през 2013 и очаквания за развитието и в бъдеще.

Изтегляне на тази публикация : Несъстоятелност в ЦИЕ за 2013 (1,03 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English