Новини и събития
28/04/2015
Икономически публикации

Над 70% от компаниите в Тихоокеанска Азия имат просрочени плащания през 2014 г.

What we see in the Asia Pacific region

Според проучване на Кофас в региона на Тихоокеанска Азия над 70% от компаниите в региона са претърпели просрочени плащания през 2014, което е най-високото ниво през последните 3 години. 37% от компаниите заявяват, че размерът на просрочието се е увеличил с 2% в сравнение с предишни години. Особено засегнати от този проблем са Китай, Индия, Хонг Конг и Тайланд.

 

Австралия, Япония, Сингапур и Тайван: по-добър опит в корпоративните плащания

Цялостната ситуация с плащанията се влошава, наблюдава се и нарастване на всички индикатори в Австралия (удължаване на средното просрочие и потенциални ликвидни проблеми, свързани със забавяния от над 180 дни). Тайван и Сингапур също отбелязват увеличени просрочия и такива с доста висока продължителност. Макар че подобни случаи бяха наблюдавани и в Япония, нивата на големи просрочия и на несъстоятелност остават най-ниските в региона.

 

1

 

„Докато опитът в плащанията на компаниите в Австралия продължава да се подобрява, икономиката й все още се продължава да среща трудности. Износът от страната ще пострада поради спада в китайската икономика, но подкрепа ще бъде нужна за задоволяването на вътрешното потребление. С влизането й в Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, ще се увеличи търсенето на природните ресурси от Австралия.” – каза Роки Тънг, регионален икономист на Кофас за Тихоокеанска Азия.

 

Китай, Хонг Конг, Индия и Тайланд: повече предизвикателства за компаниите

Процентът на компаниите с просрочени плащания в Китай остава висок през 2014 г. Високото ниво на финансиране със заеми, както и ниската печалба в някои индустрии показва, че и тази година ще бъде истинско предизвикателство за китайската икономика. Кофас препоръчва предпазливост към капиталоемките отрасли като корабостроене, металургия, добив на въглища, преработка на хартия.

 

Просрочията в Хонг Конг станаха по-често срещани и по-продължителни. Гледайки напред, скъпият пазар на недвижими имоти и напрежението в търговията на дребно (в резултат на спад в туризма) могат да доведат до проблеми в икономиката.

 

„Високата цена на хонгконгският долар прави града по-непривлекателен за туристи. Скорошните действия на търговците, както и ограничението за граждани на провинция Шънджън да посещават Хонг Конг само веднъж седмично, ще доведе до това, че туризмът ще е първата индустрия, усетила промяната. Собствениците на магазини и работодателите също ще бъдат настроени негативно. Бизнесът в града съвсем скоро може да се сблъска със сериозен спад в потреблението” - отбелязва Роки Тънг.

 

Според Кофас ситуацията с просрочията във всички сектори в Индия ще се влоши през 2014 г. В най-неизгодно положение са компаниите в областта на строителството и инфраструктурата.

 

Средата за бизнес в Тайланд остава слаба през 2014 г., както се вижда от броя на фирмите, преустановили дейност. Това означава, че рискът, свързан с плащанията в тази страна, остава голям. Тенденцията е свързана с икономическия спад, предизвикан от политическата суматоха през първата половина на годината. Забелязахме силно влошаване в плащанията в сектори, свързани с потреблението на домакинствата – бяла техника, строителни материали и стомана.

 

2

ИЗТЕГЛЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ
 • Методология на изследването
 • Междуфирмените плащания в Азия
 • Анализ по страни:
  • Австралия
  • Китай
  • Хонг Конг
  • Индия
  • Япония
  • Сингапур
  • Тайван
  • Тайланд
 • Заключение
Изтегляне на тази публикация : Над 70% от компаниите в Тихоокеанска Аз... (1,61 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
 • Bulgarian
 • English