Новини и събития
18/04/2013
Корпоративни публикации

Пропастта между Европа и останалите страни се увеличава

Кофас секторна риск панорама
Пропастта между Европа и останалите страни по света се увеличава
  • В глобален план кредитният риск в металургията нараства, а в енергетиката и фармацията остава на удовлетворителни нива;
  • Няма сектор в Европа, в който да е избегнат кредитния риск, а някои от секторите в Азия и Северна Америка отбелязват подобрение или остават на спокойни равнища;
  • Традиционните канали за търговия на дребно се сблъскват с бума на електронната търговия, което е източник както на риск, така и на възможности за компаниите.
 Кредитните рискове в Европа остават на високо ниво, но перспективата в развиващите се страни в Азия и в Северна Америка са благоприятни

    Уникалният индикатор, разработен от икономистите на Кофас и базиран на опита в разплащанията на компаниите, потвърждават голямата пропаст между секторните рискове в развиващите се страни в Азия и в Северна Америка от една страна и на 15-те страни на ЕС от друга.

 

   В развиващите се страни в Азия рискът е разпределен: 3/4 от анализираните сектори се свързват с умерен или среден риск. Регионът се характеризира с непрекъснат ръст в оборотите на компаниите – между 4% и 16% в зависимост от областта. Фармацевтичните компании печелят от нарастващата средна класа в Индия и в Китай, като тези два пазара вече са и ключови играчи в производството на активните съставки за тази индустрия. В енергийния сектор сегментът на производството на слънчева енергия е засегнат от намалението на цените на соларните панели и в резултат на това се наблюдава ръст в кредитния риск. Текстилът също изисква специално наблюдение, особено в Китай заради преразпределението на производството към страни с по-ниски производствени разходи.

 

     Като цяло секторите в Северна Америка отбелязват средно ниво на риск, с изключение на металургията, където той продължава да бъде висок поради прилива на евтина китайска стомана. В енергийния сектор се наблюдава подобрение на рисковите равнища в резултат на евтиния шистов газ, достъпен за американската индустрия. Автомобилната индустрия отбелязва ръст на продажбите с 4% през февруари 2013 г. благодарение на съживяването на потреблението на домакинствата. Секторът на химикалите остава конкурентен, най-вече поради историческото дъно на цените на природния газ.

 

    В Европа няма сектор, където кредитният риск да е умерен. Ситуацията е особено обезпокоителна в областта на металургията, която има свръхкапацитет, а освен това тя е изложена на трудностите, свързани с нейните клиенти – автомобилната и строителната индустрии. Тези два сектора също се приемат като рискови, тъй като остават много уязвими за вътрешното търсене в Европа. В електрониката кредитните рискове нарастват, основна причина за което е резкия спад в продажбите на компютри.

 

Традиционни канали за търговия на дребно и електронна търговия: хибридният европейски модел все още е рисков

    Секторът на търговията на дребно, който търпи съществени промени в резултат на бума на електронната търговия (при оборот, който почти се е удвоил през последните 5 години), стартира прехода си към хибриден икономически модел, комбинирайки предимствата на двата бизнес модела. Традиционните магазини губят своята динамика, а в същото време електронната търговия продължава да нараства, подпомогната от увеличаващия се достъп до интернет, подобряващата се сигурност на транзакциите и конкурентните цени на фона на намаляващата покупателна способност на потребителите. Пазарът във Великобритания, който е водещ с 12% от глобалните продажби, и Франция, където постепенно  потреблението нараства, също отразяват общите тенденции.

 

     При това се оказва, че този бизнес модел е източник на допълнителен риск за компаниите в сектора, особено в страните от Западна Европа. Това личи от влошаването на морала на плащане, регистрирано от Кофас в търговията на дребно във Франция. Поради това в бъдеще е препоръчително компаниите да демонстрират отзивчивост и адаптивност. Важно е традиционните дистрибутори да въведат многоканални системи, да оптимизират управлението на складовите си запаси и на пространствата в магазините. Тъй като са изправени пред нарастваща конкуренция, рисковете сред електронните търговци също трябва да бъдат наблюдавани, самите те трябва да разчитат и на подкрепата на групи за финансова консолидация.

Изтегляне на тази публикация : Пропастта между Европа и останалите с... (742,04 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English