Новини и събития
25/07/2016
Икономически публикации

Кофас промени оценките на секторните рискове в 6 глобални региона

Кофас промени оценките на секторните рискове в 6 глобални региона

 

Покачване на потреблението на домакинствата отразява възстановеното доверие на потребителите в Западна Европа. Тази положителна динамика води до това Кофас да промени риска при информационните технологии и автомобилния сектор до „нисък” – в Западна и в Централна и Източна Европа. Повишеният брой регистрирани превозни средства говори за ползи за металургията и производителите на автомобили. И въпреки че първият от тези два сектора продължава да се характеризира с висок риск, оценката му определено дава основание за бъде повишена. Умерено подобрение, наблюдавано в началото на годината в строителния сектор, е потвърдено. Това, заедно с повишаването на броя на издадените разрешителни за строеж в региона (35% в Испания, 12.5% в Германия, 7.6% във Франция), води до промяна в оценката на секторния риск до „среден”. При текстилната индустрия е характерна висока конкуренция, заедно с положителната тенденция в разходите на домакинствата.

 

След решението за Брекзит, три от секторите остават под наблюдение във Великобритания. В краткосрочен план строителството, заемащо 6.1% от БВП, ще бъде обременено от повишаването на цените по вноса заради обезценяването на британската лира. Фармацевтичният и автомобилният сектори могат да бъдат негативно повлияни от бариери за навлизане, тъй като продуктите им заемат съществени части от износа на страната (съответно 7.8% и 11.3%).

 

Разлики между развиващите се и развитите пазари

Страните от Латинска Америка все още се характеризират с най-висок риск в световен мащаб, като енергетиката, стоманодобива и строителството са класифицирани в най-горната рискова категория (много висок риск). От друга страна, позитивното е, че Бразилия и други страни в региона се радват на конкурентни предимства благодарение на производството на хартиена маса, благодарение на падането на реала спрямо долара през 2015 г. с 47%. През първите месеци на 2016 г., износът на Бразилия на този продукт се увеличи с 10%, което наложи рискът там да бъде определен като „среден”.

 

Сред 12-те сектора, анализирани от Кофас, здравеопазването остава най-малко рисков в глобален план. Въпреки предизвикателната международна среда, секторът печели от увеличаващото се търсене в развитите икономики, което мотивира бизнеса да инвестира. Предвид също така високите печалби, наблюдавани в Северна Америка, Кофас има възможността да промени риска в индустрията като „много нисък”. Въпреки това, ръстът в САЩ губи инерция през 2016 г. (1.8%), а продажбите на дребно се забавят и резултират в по-ограничено потребление. Текстилният сектор в региона, който всъщност е засегнат от този спад, е маркиран като сектор с „висок риск”.

 

Зависимите от петрола региони разклащат световните тенденции

 

Въпреки че могат да се наблюдават по-добри икономически тенденции, някои региони остават със силно разклатени сектори.

 

 

 

Средният Изток, който зависи основно от износа на петрол, приема политики на икономии, които са в ущърб на други сектори. Тези мерки тежат на икономическата активност и всъщност разчитат на домакинското потребление. Развитията са резултат от по-ниските цени на петрола, което води и до спад в съпътстващите сектори. Автомобилната, хранителната индустрия, търговията на дребно и леката промишленост съответно вече са определени като „висок риск”.

 

Политиките, свързани с намаляване на публичните разходи, също оказват влияние върху азиатските страни. В частност това е строителството, където нивата на дълг достигат рекорди заради увеличените забавени плащания. В резултат на това, Кофас определя риска в този сектор като „много висок”. Въпреки това обаче, селското стопанство се развива, благодарение на лекото покачване на цените на селскостопанските продукти.

 

 

Изтегляне на тази публикация : Кофас промени оценките на секторните ... (2,38 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English