Новини и събития
31/08/2016
Икономически публикации

Кофас ЦИЕ Топ 500 компании - издание 2016

Кофас ЦИЕ Топ 500 компании - издание 2016

2015 година донесе добра смесица от условия за Централна и Източна Европа. Средният растеж на БВП за региона беше 3,3% през 2015, след 2,6% през 2014. Икономиките спечелиха от вътрешното потребление. Това включва и двете, растящо частното потребление, подкрепено от намаляваща безработица и нарастващи заплати, и увеличаване на инвестициите в повечето икономики.

Важна подкрепа дойде от фондовете на ЕС, на които страните от ЦИЕ са ефективни потребители в последната година на валидност на "стария" бюджет на ЕС. В същото време, страните от ЦИЕ остават активни износители, фокусирани върху Еврозоната радвайки се на ръст на БВП от 1,6% и в търсене на нови пазари.Компаниите в класацията на Кофас за страните от Централна и Източна Европа увеличават оборота си с 4.2% до близо 593 милиарда евро.  Общо 4.3% от работната сила (с 0.5% повече от предишната година) е концентрирана в компаниите от Кофас топ 500, което оказва положително влияние върху нивата на безработица. Възходящият тренд се вижда ясно при повечето от секторите на компаниите в Кофас ЦИЕ топ 500. 12 от общо 13 сектора отбелязват повишение в оборотите, в сравнение с предходната година. Най-голямо е при леката промишленост (+14.8%), автомобилната индустрия и транспорта (+10.3%). единствения сектор, който отбелязва спад в оборота е минерали, химикали, петрол и фармация  - спад с 8,3%.

Благоприятният бизнес климат се разгърнаха и през 2016г.  Прогнозата за Централна и Източна Европа за 2016г. е почти на същото ниво като за 2015г. с приблизителен среден растеж от 3,0%. Допълнително подобрение на пазара на труда и нарастващото довери ще подсилят домакинското потребление като основен двигател на разстежа за икономиките в ЦИЕ. Приносът на инвестициите няма да бъде толкова висок, колкото миналата година заради слабия старт на нови проекти, съфинансирани от ЕС, което води до отслабване експанзията на строителния сектор и различни други свързани с него индустрии. От външната страна страните от ЦИЕ ще останат активни износители, въпреки забавянето на световната търговия, което може да попречи на амбициите им.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ПУБЛИКАЦИЯТА

  • Увод
  • Анализ ЦИЕ Топ 500
  • Класацията - ЦИЕ Топ 500
  • Икономическа преспектива - вкл.. Top 10 в Русия и Украйна

 

 

 

 

 

 

  

  

Изтегляне на тази публикация : Кофас ЦИЕ Топ 500 компании - издание 2016 (2,60 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English