Новини и събития
31/08/2017
Икономически публикации

Кофас ЦИЕ Топ 500 Компании - Издание 2017

Кофас ЦИЕ Топ 500 Компании - Издание 2017

След известно забавяне в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през 2016 г. ръстът на БВП с 2,9% беше доста стабилен. Икономическото развитие обаче показва разнообразна картина. Пазарите на труда продължиха да се подобряват, което доведе до най-ниските нива на безработица отбелязани някога, най-забележително в Чешката република с 4,0%. Повишаването на заплатите и ниската инфлация, заедно с подобряването на потребителското доверие, направиха домакинското потребление основна движеща сила зад икономическата експанзия, което положително повлия върху някои сектори в ЦИЕ.

 
Най-големите компании в региона отбелязаха лек спад в оборота с -0,6% до 580 млрд. евро и намалиха нетната си печалба с -3,1% до 26,3 млрд. евро. Това е един от резултатите от последното проучване на ЦИЕ Топ 500, класирало 500-те най-големи компании в региона, измерени по оборот.
 
За разлика от намаляването на оборота и нетната печалба, темпът на заетост се покачва. Компаниите от ЦИЕ Топ 500 заемат 4.5% от общата работна сила в региона и значително я укрепват  с + 3.9% до 2.24 милиона души. Тази еволюция има положителен ефект върху равнището на безработица в региона. В десет страни безработицата е намаляла с повече от 10%, най-забележителен е спада в  Унгария с -25,0% и Чехия с -21,6%. В повечето страни от Централна и Източна Европа нивото на безработица е дори по-ниско, отколкото в западноевропейските страни. Естония е единствената държава, която регистрира по-висока безработица (+ 9,7%).
 
Анализът по сектори показва променящ се пазар. Традиционните индустрии намаляват и новите са готови да поемат водачеството. Намаляването на оборота на най-големите 500 компании може да бъде приписано на четири сектора: нефт и газ, енергетика, механика и метали. Загубите в приходите им са твърде големи, за да бъдат компенсирани от положителните резултати от други сектори. От една страна, след като години наред секторът "Нефт и газ" беше най-голямият в класацията "Топ 500", секторът загуби оборота си поради трудния глобален пазар на суровини. От друга страна, автомобилната промишленост и транспортът заемат първо място, както в броя на представените компании, така и в общия оборот. Приходите са се увеличили с + 8,6%, а нетните печалби - с + 6,8%. Този резултат се дължи на много благоприятна икономическа среда, облагодетелствата от нарастващо търсене и отслабена конкуренция.
 
Очаква се растежът на икономиките в ЦИЕ да се възстанови след забавянето през миналата година. Кофас прогнозира, че средният темп на растеж на БВП в Централна и Източна Европа ще се увеличи до 3,4% през 2017 г. и 3,3% през 2018 г. И двете години ще бъдат подхранвани от стабилното нарастване на частното потребление, подкрепено от продължаващите подобрения на пазара на труда. Домакинствата вече изпитаха увеличение на цените. Това показва обръщане на дефлационния период, регистриран в много икономики през предходните тримесечия.

 

изтеглете публикацията

  • Статия
  • ЦИЕ Топ 500 Анализ
  • Класация - ЦИЕ Топ 500
  • Икономически изглед - вкл. Топ 10 в Русия и Украйна

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Изтегляне на тази публикация : Кофас ЦИЕ Топ 500 Компании - Издание 2017 (2,90 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Виж също


Кофас Адриатика/ Балкани Топ 50 компании

Кофас Прибалтика Топ 50 компании

Нагоре
  • Bulgarian
  • English