Новини и събития
28/01/2014
Икономически публикации

Китай - обзор и прогнози : Какво да очакваме през 2014г.

Обзор Китай
Като извод от Третата пленарна сесия на 18тото комунистическо правтелство на Китайския Централния комитет (CPCCC), внимание трябва да се обърне на възможните отрицателни въздействия върху реалната икономика, в резултат на усилията за реформа, както и на кредитните рискове, свързани с повишаването на цената на ресурса.

Въпреки въодушевлението от разцвета на китайската икономика, не трябва да забравяме за рисковете. В краткосрочен план се очаква потенциалните негативни последствия върху реалната икономика като резултат от реформаторските усилия и кредитните рискове свързани с цената на ресурса.  

Ние от Кофас прогнозираме 2014 като година на дивергенция за китайската икономика, представляваща разнопосочни тенденции в макро-и микро среда. От макроикономическа гледна точка стабилния икономически растеж леко ще се понижи с около 7,2% на годишна база, като другите макроикономически публикации ще останат стабилни.  

Но бизнесът ще срещне затруднения. Нашият секторен барометър - който отразява представянето на компаниите от различни индустрии, както и тяхната история на плащанията - показва ръст в рисковете в китайската икономика. Особено за компаниите в сектора електроника - където се наблюдават  влошени плащания - трябва да бъдат взети мерки относно управлението на търговските кредити. 

 

PR-Local-China-Panorama-1

 

Една част от предвидените реформи в Китай, като мерките срещу свръхкапацитета, ще облагодетелстват индустриите, страдащи от свръхпредлагане, в дългосрочен план, но в краткосрочен план турболентността ще се запази. ПРизводството на стомана и въглища ще бъдат облагодетелствани от увеличаващата се урбанизация в страната, но растежът на търсенето се дължи само на определени региони, като резултат от стремежа за намаляване на свръхпроизводството. поради политиките по опазване на околната среда, тези отрасли ще претърпят загуби, като по-малките и неефективни участници на пазара ще усетят по-високото напрежение в много кратки срокове. 

 

Съдържание

 

/ актуално развитие

 

/ макро среда

 

/секторен барометър

 

/ индрустриален анализ : 

- производство на стомана

- производство на въглища

 

/ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Изтегляне на тази публикация : Китай - обзор и прогнози : Какво да очак... (666,76 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English