Новини и събития
17/12/2013
Икономически публикации

Инвестициите стабилизират текстилния сектор в Европа

Textiles - Upmarket positioning and innovation: Key to the success for the French and European textile industry?

Позитивни промени се наблюдават и в търговията на дребно и в автомобилната индустрия в Северна Америка, показва актуалната секторна панорама на Кофас.

В западноевропейските страни рисковете намаляват във връзка с излизането на еврозоната от рецесията. Въпреки това, слабото вътрешно търсене в страните от южната част на Европа се отразява върху секторните рискове, като нито един от тях все още не може да бъде определен като „умерен”.

Текстилна индустрия: иновациите са ключ към успеха

 

Отслабена от значителните промени, предизвикани от глобализацията и от шоковите промени в търсенето, текстилната индустрия се характеризираше със „среден” кредитен риск. В Европа тя остана относително стабилна, но продажбите на облекло определено страдат поради намаляващото потребление. Ситуацията във Франция потвърждава новите перспективи в текстилния сектор. Броят на компаниите в несъстоятелност е намалял почти наполовина от 2009 г. насам, въпреки че е близо до рекордните за френските компании като цяло. В края на октомври 2013 г., от 62 431 компании в несъстоятелност, отчетени от Кофас за една година, само 83 са били в текстилния сектор.

 

Въпреки навлизащите евтини продукти от развиващите се страни, европейската текстилна индустрия продължава да остава конкурентоспособна. Ключът към успеха обаче остават иновациите. Борбата за оцеляване принуди много компании да инвестират в технически текстил, предназначени за нишови пазари. Скандинавските страни бяха първите, които направиха скок в иновациите скок чрез преструктуриране на тази индустрия. Швеция, например, традиционно инвестира повече от останалата част на Европа в проучване и развитие, като разходите за това достигат 3,4% от БВП в сравнение с 2,25% във Франция и около 1,5% в Испания и Италия.

 

Възходът на иновациите определено дава резултат. Дали обаче може да има трайна стабилност в сектор, изправен пред колебания на цените на суровините, необходимостта да се финансират тези процеси и заплахата от конкуренция от страните с нововъзникващи икономики? За да се запази възходящата тенденция в европейската текстилна индустрия е необходимо да се продължат стратегическите дейности. Един от ключовите активи на европейския пазар е възможността да доставя в много други страни, тъй като техническият текстил е приложим в много други области – спорта, производството на мебели, медицината, селското стопанство и околната среда. Това е една от ключовите перспективи за стабилизация, според експертите от Кофас.

 

Умерени рискове в търговията на дребно и автомобилната индустрия в Северна Америка 

 

В Азия и в Северна Америка, динамичното търсене при домакинствата продължава да оказва позитивно влияние върху секторните рискове. Според рисковия индикатор, разработен от Кофас, позитивното развитие в областта е концентрирано в тези два региона.

  • В страните от Северна Америка, благодарение на позитивните тенденции в потреблението на домакинствата, рисковете в търговията и в автомобилната индустрия се придвижват от „средни” към „умерени”. Продажбите на нови автомобили се връщат към нивата от преди кризата, а паричният поток на автомобилните производители са се увеличили с 19% през последната година. В търговията на дребно в САЩ и Канада продажбите за същия период са се увеличили с 3,9% както при онлайн, така и в традиционната търговия на дребно.
  • На азиатските пазари Кофас приема рисковете в сектора на услугите като „умерени”. Оборотът и печалбата са се увеличили значително за сметка на корпоративни услуги, по-специално информационните технологии и инженеринга. Като цяло в региона, появата на китайската средна класа води до стимулиране на туризма, тенденция, която ще се запази заради нарастващите доходи на гражданите в тази страна.
Изтегляне на тази публикация : Инвестициите стабилизират текстилния... (346,37 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English