Новини и събития
04/03/2016
Икономически публикации

Икономиката на Германия: сигурна вътре, по-несигурна отвън

Икономиката на Германия: сигурна вътре, по-несигурна отвън

Германската икономика е променила своя модел на растеж през последните години. Докато търсенето на вътрешния пазар (особено частното потребление) - беше муднo и слабo през повечето години след  2000 г., в момента то е най-важният двигател за растеж. За разлика от потреблението, нетния износ, който е бил толкова важен за германския икономически растеж в миналото, е бил относително неутрален по отношение на растежа на производителността през 2015 г. Нещо повече, нетния износ вероятно ще намали ръста на БВП през тази година, което се дължи на по-слаб растеж на износа и силно продължаващото нарастване на вноса. Въпреки това, благодарение на стабилното вътрешното търсене в страната, Coface прогнозира ръст на БВП от 1,7% за тази година.

 

Увеличаването на рисковете свързани с износа за немски фирми възпрепятстват подобряването на качеството на растеж. Тъй като Германия има силни търговски връзки с нововъзникващите пазарни и групата на развиващите се икономики, тя е силно изложена на структурните и циклични слабости в тези икономики. Тези външни въздействия в момента са отрицателни, тъй като растежът на износа за развиващите се страни спада и сега е много по-слаб, отколкото търсенето от развитите икономики.
От една секторна гледна точка, някои от ключовите сектори на Германия са особено уязвими към рискове, произтичащи от развиващите се страни. Кофас оценява,че най-значимите рискове са за Автомобилния сектор и Машиностроенето и за електрически съоръжения. В допълнение, рисковете от развиващите се страни са също материализиращи в циклично-чувствителен химическата промишленост.

 

Изтеглете тази публикация

 

Германската икономика: Нов модел на развитие

Рисковете за немския износ са се покачили значително

Рaзвитие на износа в ключови сектори

Заключение

 

 

 

 

Изтегляне на тази публикация : Икономиката на Германия: сигурна вътр... (773,80 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English