Новини и събития
12/02/2014
Икономически публикации

Френския транспорт на стоки (RGT): между икономически трудности и структурни пробл...

Френския транспорт на стоки

В това изследване ще откриете информация за несъстоятелността във Франция за 2013г. С общо 63 452 случай на несъстоятелност (+5.3% спрямо 2012), несъстоятелността надмина рекордния пик от 2009г., когато 63 204 компании фалират като резултат от кризата. Финансовия разход от тази случаи на несъстоятелност (4.82 милиарда евро) също надвишава нивото от 2009г. (4.7 милиарда евро).

 

Анализът сектор по сектор показва, че рисковете свързани с търговията, услугите, електрониката и IT-телекомите, са се увеличили в по-малка или по-голяма степен спрямо 2013г. Само химическата индустрия се развива със спад от 3.3% спад в несъстоятелността.

 

Следва фокус върху транспорта на стоки във Франция (RGT), ключов сектор във френската икономика. Въпреки конкретните мерки и подобрения от 2008г. насам, се оказва, че този сектор не може да излезе от стагнацията. Защо? Къде са проблемните области? Циклични или структурни са проблемите или и двете? Опитваме се да отговорим на всички тези въпроси и завършваме изследването с препоръки, изведени от опита на дреги европейски страни, за изход от кризата.

 

Барометър на производствата по несъстоятелност (отчет 2013)

2013 беше белязана от значително увеличение в броя на компаниите в несъстоятелност (+5.3%). МСП са персонално засегнати(+8.2%).
Финансовите загуби надвишават нивата от 2009г. (4.82млрд., +10.4%).

 

транспорт на стоки във франция: между икономически трудности и структурни проблеми 

Ако съществува сектор, който е най-сериозно засегнат от спада свързан с повторната криза във Франция, това е транспорта на стоки. Въпреки иновациите от 2008г. насам, секторът не е бил в състояние да се справи със загубите. Няколко фактора обясняват това негативно развитие. Конкуренцията от източно-европейските компании е основният виновник за ниския оборот на сектора. Истината е, че тези компании имат безспорни конкурентни предимства, които поставят под натиск резултатите на френския сектор. Независимо от това, внимателното проучване на ситуацията ни води до други отговори, които биха могли да обяснят по-добре упадъка на този сектор. В интерес на истината, френския транспортен сектор може да се поучи от опита на съседните страни. На първо място в анализа е засегнато настоящото представяне на сектора, а след това се прави опит за обосновка на реалните причини за слабото представяне. В края на анализа са посочени начини за излизане от кризата в този сектор, като се набляга основно на положителния опит на съседните страни.

Изтегляне на тази публикация : Френския транспорт на стоки (RGT): между ... (512,35 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English