Новини и събития
14/09/2016
Икономически публикации

Френската икономика: временно забавяне на растежа

Френската икономика: временно забавяне на растежа

Степента на отрицателното въздействие на акциите през второто тримесечие показва, че значително добро възстановяване на икономиката би могло да бъде прогнозирано. Доверието на домакинствата нарасна през август нарастна и доверието на бизнеса продължава да надминава своята дългосрочна средна стойност.

 

Рисковете, пред които е изправена френската икономика остават предимно външни, произхождащи главно от търговските партньори, които един по един поемат крачки към планирането на референдум. Само няколко седмици след Brexit, италианското правителство нямаше да оцелее, ако избирателите не бяха решили да гласуват против предложените реформи в Сената. Много вероятно е Франция да пострада от всеки продължителен период на политическа несигурност в Италия (въпреки че този риск все още не е действително материализиран както в случая на Обединеното кралство).

 

Въпреки тези несигурности, Кофас прогнозира ръст от 1,6% през 2016 г. (последван от 1,3% през 2017 г.). Той трябва да бъде достатъчен, за да се намали скоростта, с която броя дружествата изпадат в несъстоятелност  с 3,4% през тази година, като Ил дьо Франс, Центърът и Корсика са единствените региони, които няма да се възползват от това подобрение.

 

Покачването на фалитите в сектора на хранително-вкусовата промишленост на свой ред е доказателство за повишен риск за компаниите, които все още са засегнати от слабата реколта. Налице е обаче,добра новина за автомобилния сектор, чийти риск е понижен до нисък нашия секторен анализ. Франция компенсира загубеното време по отношение на регистрациите на нови автомобили, които предоставят ползи за сектора нагоре по веригата.
Чуждестранната експанзия на производителите на автомобили и части, които засягат области с най-висока добавена стойност, обаче, ще има значително въздействие върху доставчиците на компаниите само в средносрочен план.

 

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ПУБЛИКАЦИЯТА "ПАНОРАМА ФРАНЦИЯ : "рАСТЕЖЪТ СЕ ЗАБАВЯ"

  

  • Макроикономическа ситуация
  • Несъстоятелност на компаниите
  • Секторен риск
  • « Автомобилен » Фокус  

 

 

 

 

 

Изтегляне на тази публикация : Френската икономика: временно забавян... (537,04 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

Country Manager
42 Petar Parchevich str.
1000, Sofia
BULGARIA
Tel.: 359 2 821 37 71
mail: plamen.dimitrov@coface.com 

Нагоре
  • Bulgarian
  • English