Новини и събития
19/07/2016
Икономически публикации

Доклад за несъстоятелността за 2015 г. за страните от Централна и Източна Европа

map to illustrate the publication

Страните от Централна и Източна Европа отчитат стабилен и много по-структуриран икономически растеж през изминалата година. Това се дължи на добрата ситуация на пазарите на труда, намаляващите нива на безработица, които достигат исторически ниски нива..Това, в комбинация с увеличаващите се доходи и ниската инфлация, направиха частното потребление основен двигател на растежа.  Инвестциите, друг важен компомент на вътрешното търсене, се увеличиха - благодарение на подобрените очаквания на бизнеса и, в частност, на ускореното усвояване на средства от Европейските фондове (по време на последната година от предишната наличност по бюджета на ЕС) за съфинансиране на проекти. И накрая, но не на последно място, компаниите от от ЦИЕ видяха подобряване на търсенето от тяхната основна експортна дестинация, Еврозоната. Въпреки, че възстановяването в еврозоната е слабо, по-високите нива на износ за региона компенсират Руското забавянето и официалната забрана за износ на избрани стоки за Русия.

 

Положителните макроикономически условия са довели до подобряване на бизнес климата в ЦИЕ . Броят на случаите на несъстоятелност намалява с течение на последната година в 9 от 13 страни и средната регионална несъстоятелност на БВП  е -14%. Очевидно е, че дружества в несъстоятелност варират между различните икономики в Централна и Източна Европа. Двуцифрено влошаване е записано в Украйна и Литва, докато Румъния и Унгария отчитат значителни подобрения. Доклада обяснява някои от тези огромни колебания, които се крият зад спецификите на отделни страни, които са засегнали техните изпълнения през миналата година. Броят на случаите на несъстоятелност все още не се е върнал на нивата отпреди кризата на 2008 г. за повечето страни. В Чешката република, фалитите са почти 4 пъти по-високи отколкото през 2008 г., в Полша 1,8 пъти по-високи и в Словения 2,2 пъти по-високи. В същото време, дружества в несъстоятелност в Словакия и Румъния все още са под предкризисните нива. Като цяло, обаче, статистиката за несъстоятелност за 2015 рисува по-положителна представа за компаниите от Централна и Източна Европа. Тази тенденция трябва да се запази, тъй като корпорациите продължават да се възползват от благоприятната икономическа среда, особено в сравнение с трусовете, които изпитват много други развиващи се икономики. Регионалното подобрение се потвърждава и от оценките на риска на страните на Кофас, които включват няколко актуализации тази година. През януари, оценката на Унгария се повиши до A4, докато през юни имаше актуализации на Латвия до A4, Литва до A3, Румъния до A4 и Словения до A3. По този начин повечето страни от региона са се преместили в приемливи нива на риска.

Фирмите ще продължат да се възползват от подкрепящите ги условия тази година, въпреки че фалитите ще намаляват с по-бавни темпове, отколкото през миналата година. Кофас прогнозира, че броя на дружества в несъстоятелност ще спаде с 5,3% за  2016 година.
Докладът за несъстоятелността за 2015 г. за страните от Централна и Източна Европа изследва регионално икономическо положение, с което компаниите се сблъскват по време на изминалата година. След това се разглеждат отделните икономики в региона, с по-подробно внимание върху случаите на несъстоятелност, включително и най-добрите и най-лошите сектори, както и най-големите случаи на несъстоятелност. Последната част включва анализи на бизнес средата, с която компаниите от Централна и Източна Европа се сблъскват през 2015 г., както и перспективите за дейността през 2016.

 

 

Изтеглете публикацията

  • Несъстоятелността за 2015 г. за страните от Централна и Източна Европа 
  • Фокус по страни

 

 

 

 

Изтегляне на тази публикация : Доклад за несъстоятелността за 2015 г. з... (3,83 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English