Новини и събития
15/04/2012
Корпоративни публикации

Доклад за дейността на Кофас за 2011г.

Доклад за дейността на Кофас за 2011г.
Жан-Марк Пилю, CEO на Кофас: «През 2011г. ние постигнахме своята цел да се фокусираме изключително върху кредитното застраховане».

 

 

2011: A major strategic turning point for the group

През 2011г. успяхме да постигнем важна промяна в историята на групата, а именно: да преместим фокуса върху кредитното застраховане, което традиционно е ядрото на на нашия бизнес. Благодарение на високото ниво на отдаденост на нашите служители, този прект е вече завършен. Постигнахме амбициозната цел, която си поставихме: сега сме в състояние на финансираме нашия растеж по по-печеливш и автономен начин.

 

Нов стратегически обхват при кредитното застраховане

 

В момента групата се е фокусирала върху кредитното застраховане. Заради размера на реализираната печалба някои фирми в Южна Америка и Централна Европа специалицирани в доставката на бизнес информация и управление на вземания остават извън този фокус, също както и нашите клонове в Германия и Полша, които предоставят факторинг, които  as do our factoring companies in Germany in Poland, which създават добавена стойност за кредитното застраховане благодарение на споделените клиенти и покритието на риска.

 

 И накрая, в обхвата на нашата стратегия остават две допълнителни печеливши дейности: търговски депозити, особено в Италия, както и специални гаранции за политически рискове във Франция, Сингапур и Обединеното кралство.

  

Нов фокус в комбинация с нова организация…

Тази стратегия на рефокусиране изисква нова организация, която да бъде адаптирана към новите предизвикателства и да се изправи пред очакванията на нашите клиенти, които оправдано очакват близка комуникация и оптимално качество на обслужване от нас. Ние създадохме матрична организация, състояща се от седем географски платформи и девет групови функции: търговска, оценка на риска, спорове и информация, комуникация, правна, информационни системи, финанси, организация и генералния секретариат (човешки ресурси, презастраховане и управление на активи). Тази матрична организация е отразена на международно равнище, с платформа и по страни.

 

Жан-Марк Пилю
CEO на Кофас

Изтегляне на тази публикация : Доклад за дейността на Кофас за 2011г. (1,17 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English