Новини и събития
03/11/2015
Икономически публикации

Бразилия бавно се справя с кризата

 Бразилия бавно се справя с кризата

Кофас понижи рейтинга на Бразилия до В през септември, а страната се сблъсква със сравнително неблагоприятни сценарии. Централната банка увеличава лихвените проценти, за да контролира инфлацията, но по този начин компрометира БВП. В допълнение правителството има нужда от подкрепата на Конгреса, за да достигне първоначалните си цели по отношение на излишъка, но тази подкрепа е недостатъчна. Политическата нестабилност определено тежи на икономиката на страната.

 

От подем към спад

 

Беше ясно, че 2015 година ще бъде година на приспособяване, най-вече с оглед на инфлацията и публичните сметки. 2014 г. приключи с ниво на инфлацията от 6,4%, което беше много близо до целта от 6,5%. Реалността обаче се оказа по-лоша от очакванията, дори с по-голям натиск върху цените и трудностите, причинени от изкуствено фиксираните ниски цени. Инфлацията достигна 9.49% през месеците до септември 2015, което беше основно предизвикано от ръста от 16.3% във фиксираните цени и промените в обменните курсове.

 

През втората половина на 2015 г. БВП спадна с 2.6% на годишна база. От гледна точка на търсенето, активността беше основно повлияна от свободното падане на инвестициите ш намаляване на потреблението заради по-висока инфлация и безработица  (8.6% за второто тримесечие на 2015 срещу 6.9% през юли 2014).

 

По отношение на секторните рискове – Кофас преценява, че три индустрии силно засегнати:

  • Автомобилната – между януари и август 2015 г., производството падна с 20.1%, продажбите с 22.7%, а износът с 10.8% (сравнено със същия период на 2014 г.)
  • Стоманодобивна индустрия – През 2015 г. уязвимостта на индустрията към външни фактори беше изострена от спада в домакинското потребление.
  • Строителство – Индустрията отбеляза падане с 5.5.% през първата половина на 2015 г. – на годишна база. Използвания капацитет остана само 58% през август 2015.

 

Без позитивна перспектива за икономиката

 

В началото на първия мандат на сегашния президент – януари 2011 г. – нивото на публичен дълг беше 52% от БВП. През август 2015 г. този показател достигна 63.5% от БВП.

 

През годините бразилското правителство установяваше все по-ниски ниски таргети – също и с творчество в счетоводството. През 2014 г. се достигна първоначален дефицит от 0.6% от БВП, което е в нарушение на Закона за фискална отговорност, приет през 2000 г. В началото на октомври 2015 г. Федералния съд единодушно препоръча отхвърляне на цифрите, обявени от правителството за 2014 г. Това беше първият път от 1937 г. когато тази институция дава подобен отказ.

 

Кофас обобщава, че в Бразилия фискалната регулация е застрашена от  ниската активност, слабата подкрепа на Конгреса и отлагането на плащането на данъци от някои компании.

Изтегляне на тази публикация : Бразилия бавно се справя с кризата (720,56 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English