Новини и събития
22/07/2015
Икономически публикации

Автомобилният сектор се задвижва от външното търсене

Автомобилният сектор се задвижва от външното търсене
Страните от Централна и Източна Европа продължават да са привлекателна дестинация за инвестиции от автомобилните гиганти. За изминалата година произведените автомобили в региона са 3,6 милиона, което е 21% от общото производство в ЕС. Автомобилните заводи са 33, повечето от които са изградени чрез външни инвестиции. Последният анализ на Кофас обаче показва, че въпреки динамиката в продажбите на автомобили от клиенти в региона, производствата в Централна и Източна Европа остават силно зависими от външното търсене.
Автомобилният сектор играе важна роля в икономиката на страните от ЦИЕ

Регионът привлича инвестиции заради ниското заплащане за работна ръка, географската близост до Западна Европа, образованите специалисти и подобряването на бизнес климата. Анализът на Кофас за автомобилния сектор в региона показва, че Шкода и Дачия продължават да бъдат особено силни марки, представящи се доста добре на конкурентния световен пазар. При това производството на автомобили и транспортна техника има измерим ефект върху резултата в икономиките на Централна и Източна Европа. За някои от страните в региона като Унгария, Чехия и Словакия, секторът представлява една десета от общата им продукция. Той създава и значителен брой работни места – в шестте страни заетите за 2013 г. са над 850 000 души.

 

„Броят на превозните средства, произведени в страните от ЦИЕ, е два пъти по-голям през последните десет години",коментира Грегорж Шилевич, главен икономист на Кофас за региона. "Словакия, Чехия и Румъния отбелязват най-голям успех, там производството на автомобили се покачва с три, дори четири пъти. Все пак високият ръст не може да продължава вечно заради евентуално пренасищане на пазара.”

 

Силна експортна ориентация

Износът на превозни средства обхваща сериозен дял от външната търговия на страните от ЦИЕ, като в Словакия тя е 25% от общия износ на страната. При това Еврозоната, която е основният пазар, се възстановява и осигурява по-добри перспективи. Благодарение на тези положителни тенденции в този регион и в други европейски страни, търсенето на превозни средства се увеличава. Това се случва на фона на намаляващо търсене от Русия, което все пак носи негативи за сектора.

 

Докато са налице неясноти на някои външни пазари, позитивни сигнали могат да се видят и в самия регион. Вътрешното търсене от домакинствата в ЦИЕ се характеризира с по-добри перспективи заради подобрения пазар на труда, ниската инфлация, ниските цени на петрола, увеличеното доверие на потребителите и атрактивните лихвени проценти. По-голямата склонност към потребителски разходи се проявява в по-динамичните продажби на автомобили в Централна и Източна Европа. Купуват не са само домакинствата, а и компаниите, които разширяват своите автопаркове. Тежкотоварните автомобили генерират високо ниво на продажби, което се дължи на подобрените перспективи за бизнеса – например прогнозният ръст на БВП в Еврозоната е 1,5%. Повишеното търсене на тежкотоварни превозни средства е положително послание, особено за полските заводи, където са произведени много автомобили от тази категория. Въпреки всичко, това повишаване на вътрешните разходи няма да бъде достатъчно, за да направи автомобилния сектор на Централна и Източна Европа независим от външното търсене.

 

Ръстът на продажбите не е равнозначен на рентабилност

Въпреки че автомобилният пазар в Централна и Източна Европа показва увеличение на продажбите, тези по-големи обеми не означават автоматично увеличение на рентабилността на производителите. Много от тях все още страдат от свръхкапацитет, от очакванията на клиентите за все така големи отстъпки и от някои действия на дилърите.

Изтегляне на тази публикация : Автомобилният сектор се задвижва от в... (2,12 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English