Новини и събития
08/11/2011
Корпоративни публикации

17 български компании са сред 500-те най-големи фирми в Централна и Източна Европа

17 български компании са сред 500-те най-големи фирми в Централна и Източна Европа

България е на седмо място по приходи сред страните в региона

17 са българските компании сред 500-те най-големи фирми в Централна и Източна Европа според класацията на Кофас – ЦИЕ Топ 500. Приходите на най-големите родни фирми за 2010 г. са 14.3 млрд.евро, което е 2,62% дял от общия оборот и бележи ръст от 14,67% спрямо резултатите от предходното проучване за 2009 г. Кофас създава класацията за трета поредна година като проучва 13 страни от региона на база на оборота на местните компаниите през календарната 2010 година.

 

“България се нарежда на седмо място по приходи сред страните от Централна и Източна Европа в проучването на Кофас за топ 500-те компании в региона,” сподели Георги Лилянов, управител на Кофас България. „Забелязваме ръстеж при българските топ фирми, но темповете му са по-бавни от средните за региона.”

 

Броят на българските компании в класацията е намалял от 18 на 17 в класацията за 2010г., но 14 от тях бележат ръст в приходите си, докато за 2009 г. положителна промяна в оборотите са имали само 3 от 18-те участника. Въпреки генералната положителна тенденция, едва по-малко от половината от българските топ фирми имат растеж на нетната печалба, а 10 от тях са намалили персонала си през 2010 година. Местните компании в ЦИЕ Топ 500 са от традиционно стабилни за страната ни отрасли, като производство и търговия с горива, енергетика, металургия и телекомуникации. Българската фирма с най-високи приходи от продажби за трета поредна година е „Лукойл Нефтохим” и заема 29 позиция в класацията, следвана от „Лукойл България” (71 позиция) и „Аурубис” (78 позиция).

 

„Българският бизнес е препоръчително да се насочи към повишаване на добавената стойност на предлагания от него продукт или услуга, като инвестира в технологии и човешки ресирси,” отбеляза г-н Лилянов. „От Кофас България очакваме, че застоят на пазарите в САЩ и Европа и забавянето на растежа на тези в развиващите се икономики и най-вече Китай ще доведе до спад в търсенето на суровини, последван от спад в цените им. Това ще има негативен ефект върху растежа на износа. При вътрешното потребление в региона не се очаква също сериозен растеж поради нивата безработица и общата икономическа несигурност.”

 

Общият оборот за 2010 г. на 500-те най-големи компании по данни на Кофас е 545,4 млрд евро, и е с 19,85% по-висок от този през 2009 г. Най-големите 10 компании в Централна и Източна Европа за 2010 година са в Полша, Унгария, Украйна и Чехия и формират 15.4% от общия оборот. В отраслово отношение сред традиционните „двигатели” на икономиката в Централна и Източна Европа са сектори, свързани с добиването и търговията със суровини като петрол и метали, повлияни от движението на цените на суровините в световен мащаб.

 

В България, както и в целия регион производството и търговията с горива генерира най-високите обороти от 7 млрд. евро в нашата страна и 134,9 млрд. евро общо за 13-те проучвани страни. Нетната печалба за региона обаче в този сектор е спаднала с 35% в сравнение с 2009 г., а в България с 86%,. Значителна положителна промяна в оборотите на компаниите се наблюдава в бизнеса с метали едновременно в Централна и Източна Европа (49,94%) и в България (36,41%), въпреки че и в този сектор компаниите в региона все още бележат отрицателни финансови резултати. При българските компании в класацията единственият сектор, който реализира положителна промяна в нетната печалба за 2010 г. е енергетиката, която отбелязва ръст от 104,73% спрямо 2009г. Продължава да се наблюдава спад в местния сектор на телекомуникациите, като за 2010г. приходите са намалели с 3,48%, докато в региона има минимален ръст от 1,1%.

 

По отношение на заетостта в 500-те най-големи компании се наблюдава спад от средно 10,12% за региона. Ситуацията в България за 2010 г. е сходна – с 10,82% по-малко служители в топ компаниите, от които 1/3 са освободените от сектора на телекомуникациите.

 

Списъкът на 500-те най-големи фирми от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е съвместен проект на всички филиали на Кофас в Централна и Източна Европа. Подреждането обхваща най-големите фирми от региона и се извършва на база оборота им през календарната 2010 година – като през тази година е изготвен вече за трети път. Тук са взети под внимание следните страни: България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия,  Словения, Чехска република, Украйна, Унгария и Хърватска. Във всяка една от тези страни бяха установени най-големите фирми (с оборот от над 120 милиона евро), като доставчиците на финансови услуги като например банки, застрахователи, лизингови дружества или борсови посредници не са вземани под внимание. Освен оборота, класацията ЦИЕ Топ 500 съдържа други важни фирмени показатели, между които печалба, брой на заетите лица и съответните промени в сравнение с предходната година.

 

Българските компании в Кофас ЦИЕ Топ 500 за 2010 г.

 

CEE_BG_2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Топ 10 компании в Централна и Източна Европа от Топ 500 на Кофас за 2010 г.

 

CEE_Top10_2011
Изтегляне на тази публикация : 17 български компании са сред 500-те най-... (1,65 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English