Новини и събития
30/08/2013
Икономически публикации

14 български компании в ЦИЕ Топ 500

Кофас ЦИЕ Топ 500

  Днес Кофас обяви традиционната си класация на най-големите компании в Централна и Източна Европа – Кофас ЦИЕ Топ 500. Тя подрежда дружествата в региона по техния оборот, като в допълнение анализира и данни за броя на служителите, за секторни и пазарни рискове.

 

  „В класацията има 14 български компании, начело с Лукойл Нефтохим - на 19-та позиция и Аурубис - на 51-ва. Като цяло от родните компании преобладават тези в енергетиката и петролната промишленост, което е и в съответствие с профила на цялата класация”– отбеляза по повод представянето и Милена Виденова, управител на Кофас за България. Катаржина Комповска, Изпълнителен директор на Кофас за Централна Европа добавя: „Очевидно и за развиващата се част от Европа 2012 г. и 2013 г. са били трудни години. Анализът на Топ 500 компании в региона показва обаче, че дори и в трудните икономически времена, тук има потенциал за растеж. Водещите компании в класацията са увеличили оборота си с 5%, което е показател за тяхната важност не само в региона, но и за цяла Европа.”

 

  Броят на българските компании в класацията обаче отбелязва минимален спад. През 2011 г. те са били 16, а през 2010 – 17. Страната ни се отличава с още една интересна особеност в Кофас ЦИЕ Топ 500 – едва 0.3% от работната сила е заета в компании, попадащи в класацията, с което се нарежда на последно място. За конкурентоспособността на България има значение и друг показател – общия оборот на компаниите в класацията, който е 16,098 млрд. евро, и по който страната ни заема осма позиция. Този показател обаче отбелязва незначителен спад – 1% спрямо стойността за 2011 г.

 
Големите играчи: По-високи обороти, но рязък спад в печалбата

  Въпреки икономическата криза, компаниите в Кофас ЦИЕ Топ 500 са увеличили общия си оборот през 2012 г. с 5%, надвишавайки 628 млрд. евро. Това представяне обаче не води до добри резултати по отношение на нетната печалба. Ако през 2011 г. най-големите компании от Централна и Източна Европа отбелязаха увеличение на печалбите си, за 2012 г. те намаляха с близо 32% до 20 млрд. евро.

 

  Броят на служителите в компаниите от Кофас ЦИЕ Топ 500 се увеличава леко – с 1.5% в сравнение с миналата година. Картината обаче е доста разнородна, увеличената безработица често върви ръка за ръка с промени в големите компании, както показва проучването.

 

 Топ държавите – Полша, Унгария и Румъния

  Повечето от големите компании от региона на Централна и Източна Европа идват от Полша, която дава повече от една трета от най-големите компании в областта (171 на брой, 34.2% от всички). По този начин страната затвърждава водещата си позиция и отбелязва увеличение с 6% на общия оборот спрямо предишната година, достигайки 234 млрд. евро. Полските компании са на върха и по отношение на нетната печалба, която е общо 8.460 млрд. евро.

 

  Унгария е на второ място по брой фирми в класацията Кофас ЦИЕ Топ 500 (66; 13.2%) с ръст на общия оборот до 240 млрд. евро., докато през 2011 г. беше на трето. Кофас обаче препоръчва страната да бъде следена внимателно, тъй като нетната печалба годишна база отбелязва сериозно намаление от 27.5%.

 

  Румъния застава на трето място, измествайки Украйна от него. Това може да се обясни с увеличение от 22,7% на броя компании в класацията – общо 54. По показателите оборот и печалба обаче страната е на пета позиция в класацията.

 

Печеливши и губещи сектори

   В петролния сектор работят най-много от компаниите в класацията Кофас ЦИЕ Топ 500. 65 компании генерират печалба в размер на общо 162 млрд. евро. Трудната година личи съществено в този сектор, общата нетна печалба се е свила с 34.6%. На следващо място са компаниите в областта на енергетиката, които не могат да достигнат половината оборот на тези в петролния сектор (76 млрд. евро). Средната скорост на ръст в сектора е доста обещаваща (11%), но компаниите тук реагират на намаленото търсене на енергия заради рецесията, освобождавайки персонал (спад от 12,9%) и преживявайки остър спад в печалбата. Автомобилният сектор тази година успя да влезе в Топ 3 – това са 42 компании, реализирали почти 63 млрд. евро оборот, най-голям дял от който идват от Чехия и Словакия Skoda Auto SS, Volkswagen Slovakia, KIA Motors.

 

ЦИЕ: регионът е по-разнороден от всякога

   Като цяло страните от Централна и Източна Европа отчитат забавено развитие със среден годишен ръст от 1,2% в сравнение с 5% при развиващите се пазари. От 2011 г. насам неплатежоспособността в региона е нараснала почти три пъти, през 2013 г. се очаква и по-нататъшно увеличение.

 
Перспективи пред България

   Като цяло икономиката на България се представя в добра светлина на фона на региона – растежът остава положителен благодарение на потреблението на домакинствата, а безработицата все още спада. Независимо от това, рецесията в еврозоната дава своите отражения: благодарение на ниското търсене от основните търговски партньори Германия, Румъния и Турция, търсенето на български продукти намалява. Слабият износ, заедно с по-голям внос, ще се отрази на баланса по текущата сметка – за 2013 г. се очаква дефицит.

 

Методология

   Най-големите компании по оборот във всяка от посочените страни (оборот над 120 млн. евро) се идентифицират, а доставчиците на  финансови услуги като банки, застрахователни компании, брокери и лизингови фирми се изключват от нея. В допълнение към критерия приходи класацията Кофас ЦИЕ Топ 500 включва други ключови индикатори като нетна печалба и брой служители. Оборотът и печалбата се превалутират в евро на база на обменния курс към края на 2012 г. Данните са взети от нашите бази данни и се допълват с външна информация. Компании, поканени да участват в изследването, и които са отказали, не са включени в класацията.

Изтегляне на тази публикация : 14 български компании в ЦИЕ Топ 500 (983,85 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English