Новини и събития
26/01/2020
Корпоративни новини, Новини за продукти

АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ПОВЕЧЕ РЕГУЛАЦИИ

АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ПОВЕЧЕ РЕГУЛАЦИИ

Засегната от все по-строги регулации, свързани с опазването на околната среда, световната автомобилна индустрия е изправена пред спад и е принудена да се преобразува. 

 

Автомобилната индустрия се сблъсква с много специфични предизвикателства, включително по-стриктни регулации за защита на околната среда. В резултат на това, се наблюдава повишена несигурност и отрицателен растеж на продажбите на нови автомобили  - нещо невиждано от времето на кризата от 2008 г.

спад в рентабилността

Принудени да се съобразят с новата технологична ситуация и желанията на потребителите, производителите на автомобили инвестират масово в редизайн, а впоследствие увеличават производствените си разходи. 

Освен това, навлизането на много нови играчи като Google Waymo, Tesla, Arcfox или Aiways, увеличава степента на несигурност на пазара, който до този момент се характеризираше с известна стабилност или поне имаше тенденция за концентрация чрез сливания, придобивания и съвместни инвестиции.

 

ГЛОБАЛЕН ФЕНОМЕН

Освен всички технически и административни бариери, се наблюдава и неблагоприятна тенденция в настроенията на потребителите в еврозоната от началото на 2018 г. Потребителите са обезкуражени да купуват нови превозни средства, а още по-малко биват стимулирани да преминат към по-екологична енергия.

От своя страна, пазарът в САЩ също е повлиян от по-ниското търсене – налице е спад от 1,1% към края на октомври 2019 г. за 10-месечен период, особено за седани и други автомобили. Тази тенденция продължава да влияе върху дейността на производителите на автомобили, като няколко фабрики в страната бяха затворени.

И накрая, китайският пазар е силно засегнат от спада в търсенето (-4% през октомври 2019 г.), отчасти поради поведението на потребителите, които отлагат закупуването на нови автомобили, тъй като изчакват обявените от правителството данъчни стимули. Това е в допълнение към последиците от търговската война между Китай и САЩ.

Освен това големи градове като Пекин и Шанхай налагат строги ограничения за издаването на регистрационни номера за нови автомобили всяка година. Поради това китайските домакинства масово предпочитат закупуването на автомобили втора употреба.

 

ТРУДНОСТИ, КОИТО СЕ ОТРАЗЯВАТ НА ЦЯЛАТА ЕКОСИСТЕМА

Естествено, растежът и приходите на автомобилните доставчици са силно засегнати от това забавяне. Рационализирането на производствените разходи и технологичните разработки, свързани с екологичните ограничения, наложени на производителите на автомобили, впоследствие имат отражение върху цялата верига на доставки. Това важи особено за разходите за научноизследователска и развойна дейност, като може да доведе до сливания и придобивания, за да се постигнат икономии от мащаба, необходими за въвеждането на важни технологии на пазара – което отново води до промяна в пейзажа на автомобилната индустрия.

Изтегляне на това прес-съобщение : АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ Е ИЗПРАВЕНА П... (919,24 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English