Новини и събития
23/01/2020
Държавен риск и икономика - изследвания

Турция: Проучване на условията за плащане 2019

Турция: Проучване на условията за отложено плащане 2019

Вследствие на рецесията, през която икономиката премина през втората половина на 2018 г., частният сектор остава със смесени чувства по отношение на икономическите перспективи.

 

УСЛОВИЯ НА оТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ: ПО-КРАТКИТЕ СРОКОВЕ ПОКАЗВАТ, ЧЕ КОМПАНИИТЕ ТЪРСЯТ ПО-ВИСОКА ЛИКВИДНОСТ

Влошаването на паричния поток се забави, като по-малко компании се сблъскаха с неблагоприятни условия на плащане. В момента средният срок за плащане, който турските компании предлагат на своите клиенти, е близо 85 дни на вътрешния пазар и 69 дни на експортните пазари (в сравнение със 108 дни през 2017 г.).

Все пак средният период на плащане в международен мащаб е по-дългосрочен, като компаниите постепенно променят условията за своите клиенти. В Турция само 40% от компаниите изискват от своите експортни клиенти плащанията да бъдат извършени в рамките на 60 дни. За вътрешния пазар, този дял е дори по-нисък - 33%.

Основните фактори, които мотивират компаниите да предоставят условия на отложено плащане, са понижаването на ликвидността на местните клиенти и конкуренция на експортните пазари. Кредитирането продължава да бъде проблем за турския корпоративен сектор, въпреки че се отчита подобрение.

Компаниите са по-резервирани в очакванията си за плащанията в бъдеще. Всъщност 46% от анкетираните компании очакват срокът на отложено плащане да се удължи на вътрешния пазар през 2020 г., докато 45% от тях очакват същото за експортните пазари. Тези съотношения обаче са много близки до делът на компаниите, които очакват условията за плащане да останат непроменени на вътрешния (45%) и на експортния пазар (44%).

 

компаниите са песимистично настроени по отношение на икономическите перспективи, особено в сектори като фармация, метали, хартия и строителство

През последните две години забавянето на плащанията намалява за турските компании. Средно то е 41 дни на вътрешния пазар и 58 дни за експортни продажби.

В случай че вземанията не могат да бъдат събрани на вътрешния пазар, 40% от компаниите покриват загубата от собствените ресурси, докато 28% вземат банкови заеми. Повече от една трета от компаниите (37%) изискват от своите клиенти авансово плащане. За турските компании използването на застраховане на кредитния риск не е автоматичен процес, въпреки че голяма част от компаниите са добре запознати с тази практика (62%). Само 26% го използват срещу потенциално неплащане от своите клиенти.

Въпреки че икономиката се възстановява, много компании (44%) все още очакват влошаване на икономическите условия в Турция през 2020 г. Секторите фармация, метали, хартия и строителство са сред най-песимистично настроените. По-трудните условия за достъп до финансиране и свиването на вътрешното търсене се разглеждат като факторите, които ще се отразят на капацитета на дружествата да осъществяват плащания. Въпреки тези предизвикателства, интересът към инвестициите през 2020 г. остава висок за някои сектори като фармация и селското стопанство. От гледна точка на износа, автомобилните компании изглеждат сравнително по-предпазливи, като близо 20% очакват по-ниски приходи от експортна дейност за 2020 г., над средното ниво от проучването е  9%.

.

 

 

Download this publication

Изтегляне на това прес-съобщение : Турция: Проучване на условията за плащ... (145,73 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English