Новини и събития
13/08/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

ССЗ: строги финансови условия за бизнеса и алтернативни източници на финансиране

ССЗ: строги финансови условия за бизнеса и алтернативни източници на финансиране

Въпреки подобряването на икономическите резултати на Съвета за сътрудничество на арабските държави в Персийския залив (ССЗ), паричните и финансови условия остават по-строги в сравнение със ситуацията от преди 2015 г. Достъпът до финансиране е един от ключовите въпроси за компаниите, особено за малките и средните предприятия (МСП). Ръстът на кредитирането в региона се възстанови до известна степен благодарение на по-високите цени на петрола, но въпреки това остава под средната си историческата стойност.  Няколко фактора допринасят за това, като например по-високите цени на електроенергията, в резултат на които правителствата изтеглят средствата за спешно финансиране, използвани при спад в цените на петрола. Нормализирането на политиката на Федералния резерв на САЩ също е сред причините за сравнително по-слабия растеж на кредитирането: след като ФЕД обяви своята политика за нормализиране на лихвите през 2013 г., централните банки в ССЗ повишиха лихвите си в съответствие със стратегията на Федералния резерв. Тези строги банкови кредитни условия принудиха компаниите да търсят алтернативни източници на финансиране през последните години, като емитиране на облигации и сукук, търговско финансиране и първично публично предлагане. Но въпреки бързия си растеж, тези източници на финансиране представляват не повече от около 5% от обичайния банков кредит.

Сега компаниите от ССЗ са в очакване на експанзивна парична политика в САЩ - развитие, което би било благоприятно за тях.

 

 

кредитирането нараства отново, но остава ограничено

Както обикновено, основният въпрос за банките в ССЗ остава несигурността на цената на петрола (според прогнозата на Кофас се очаква 65 щ.д. за барел Brent).

При нарастването на цените на петрола и подобрения растеж, кредитирането на частния сектор в региона на ССЗ се очаква да нарасне само с 5% през 2019 г., което е доста под средната стойност от 9%, регистрирана между 2013 и 2015 г. Институтът за международни финанси (IIF) прогнозира слаб растеж на заемите през следващите тримесечия: банките продължиха да затягат условията за кредитиране в региона на Близкия изток и Северна Африка през първото тримесечие на 2019 г.

Данните за паричната маса в ССЗ показват същата динамика: положителен, но слаб растеж. Политиката на ФЕД и цените на петрола играят важна роля за ликвидността на банковия сектор в ССЗ. Страните от ССЗ (с изключение на Кувейт) следват режим на фиксиран валутен курс, като обвързват валутите си с щатския долар.

В бъдеще новата американската парична политика (на фона на забавянето на икономическия растеж в Съединените щати) следва да подкрепи растежа на кредитирането в страните от ССЗ.

 

Възстановяването на цените на петрола помага, но нестабилността остава предизвикателство

Въпреки че страните от ССЗ постигнаха значителен напредък в диверсифицирането на икономиките си от петрола, петролът все още представлява най-голям дял от фискалните им приходи (през 2018 г. приходите от въглеводороди като процент от общите фискални приходи възлизат на около 70 процента в Саудитска Арабия 80 процента в Оман и Бахрейн, 60 процента в Кувейт и Катар и 55 процента в ОАЕ).

В момента по-високите цени на петрола осигуряват сигурност за банките, но нестабилността около тях продължава да представлява риск, особено предвид решенията на някои правителства от ССЗ да облекчат някои фискални мерки за строги икономии.

 

КОМПАНИИТЕ ИЗБИРАТ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Постепенният и умерен растеж на условията за кредитиране и по-строгите правила по отношение на ликвидността в сравнение с периода преди 2015 г. повишиха значението на други източници на финансиране за бизнеса. Издаването на облигации и сертификати сукук е част от това алтернативно финансиране.

Пазарът на облигации на ССЗ е изправен пред някои предизвикателства. Продължаването на инфраструктурните и строителните проекти остава жизненоважно, тъй като те са важен стълб на икономическата диверсификация и подкрепят нуждите за финансиране на проекти, както и увеличаващата се отвореност на пазарите към международни инвеститори или дори нарастващите познания за тези финансови инструменти

Изтегляне на това прес-съобщение : ССЗ: строги финансови условия за бизне... (171,59 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English