Новини и събития
28/09/2022
Държавен риск и икономика - изследвания

Проучване на корпоративните плащания в Германия за 2022 г.: Потърпевши компании се...

Проучване на корпоративните плащания в Германия за 2022 г.: Потърпевши компании се...

Въпреки че трудната икономическа ситуация вече е факт, 6-ото издание на проучването на Coface относно опита с корпоративните плащания в Германия [1] показва, че въздействието върху корпоративните плащания през 2022 г. изглежда умерено и сравнително по-слабо от шока върху икономиката.

 

Компаниите обаче са бдителни в краткосрочен план и са много песимистични за бъдещето.

 

  • Броят и продължителността на забавянията на плащанията са се увеличили, но само леко и от много ниско първоначално ниво. Това означава, че платежната дисциплина се е влошила (+6 процентни пункта от анкетираните компании, отчитащи забавяния на плащанията през 2022 г.), но остава под нивото, наблюдавано през 2020 г., и далеч под нивата преди пандемията.
  • Средната продължителност на забавянето на плащанията се е увеличила до 28,7 дни през 2022 г. (+1 ден), след съкращаване със 7 дни през 2021 г.
  • Компаниите в сектора на хартиените опаковки са имали най-кратко време за чакане тази година (средно 18,4 дни), докато компаниите във финансовия сектор трябва да бъдат най-търпеливи (средно забавяне от 35,0 дни).
  • Основният обрат обаче идва от икономическата перспектива, очаквана от компаниите. Никога в историята на това проучване компаниите не са били толкова негативно настроени за бъдещето си.

 

Бдителни компании предлагат по-ниски условия на плащане

 

Един от изводите от проучването е, че поведението при плащане е станало малко по-рестриктивно, тъй като германските компании отново стават нервни и предпочитат да осребрят възможно най-скоро. По-малко компании предлагат условия за плащане в сравнение с миналата година (71% срещу 74%) и това важи особено за компаниите, които са активни предимно в Германия. Краткосрочните условия на плащане продължават да доминират с 90% от компаниите, предоставили условия на плащане, изискващи плащанията да бъдат извършени в рамките на 60 дни през 2022 г. Като цяло, средният кредитен период се е променил незначително с увеличение с 0,2 дни до 32,8 дни.
 
" Проучването води в две посоки. От една страна, компаниите изглеждат по-бдителни и затова намаляват броя на условията за плащане. От друга, въпреки че компаниите предпочитат да предоставят краткосрочни условия на плащане, тъй като доверието им в клиентите намалява, технически причини – пазарни стандарти, проблеми с веригата за доставки, срокове за доставка – ги принуждават да продължат да предоставят или дори да удължат условията за плащане“, обяснява Кристиан фон Берг, икономист за Северна Европа в Coface.

 

Забавяне на плащанията: компаниите все още получават бързо плащания

 

Продължителността на средното забавяне на плащане се е увеличила с 1 ден, за да достигне 28,7 дни през 2022 г. Това е второто най-ниско средно забавяне на плащането от началото на проучванията през 2016 г.
 
Освен това, броят на забавянията на плащанията се е увеличил леко от най-ниските 59% през 2021 г. до 65% през 2022 г. Това все още е под цифрата от 2020 г. (68%) и далеч под средната стойност преди пандемията от 82%.
 
„Забавянията на плащанията остават свързани главно с финансови затруднения. Данните от компаниите ни казват, че тези финансови затруднения са свързани с нарастващите разходи за суровини, вложени стоки и производствени разходи, с проблеми във веригата на доставки, с висок конкурентен натиск или с по-ниско търсене в Германия. Забележително е, че въздействието на пандемията от COVID-19 загуби значението си и вече не се назовава, въпреки че е ясно, че пандемията далеч не е приключила." допълва Кристиан фон Берг.

 

Песимистичните очаквания са в норма

 

Въпреки че платежното поведение остава много положително, компаниите никога не са били толкова песимистични по отношение на бизнес перспективите. Въпреки че мнението им за ситуацията през 2022 г. е приблизително неутрално, 38% от всички анкетирани очакват по-лоши бизнес условия през 2023 г., докато само 14% от тях са по-оптимистични за 2023 г. И този песимизъм се наблюдава в почти всички сектори.
 
" Рекордното ниво на песимизъм сред компаниите в Германия може лесно да бъде обяснено, но значителните и разнообразни рискове, пред които са изправени. Прекъсванията на глобалната производствена верига и нарастващите разходи за неенергийни суровини остават основни притеснения за експортните перспективи на компаниите. Но новите рискове като напр. войната в Украйна, свързаните с нея санкции, както и растящите цени на енергията също тежат в умовете на компаниите." коментира Кристиан фон Берг.
 
" Икономическата ситуация и макроперспективите също изглежда са променили начина, по който германските компании виждат възможностите за развитие на бизнеса. Германия остава приоритет за развитие на бизнеса, въпреки че инерцията е по-слаба и компаниите съобщават, че сега са по-малко фокусирани върху Европейския съюз и Китай и по-заинтересовани от САЩ и Европа (извън ЕС). Последното може да е свързано с желанието да се заобиколят санкциите на ЕС срещу Русия и Беларус."

 

[1] Това ново проучване на Coface относно опита с корпоративните плащания в Германия беше проведено през юли и август 2022 г. с участието на 1070 компании.

Изтегляне на това прес-съобщение : Проучване на корпоративните плащания ... (1,91 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English