Новини и събития
09/03/2015
Държавен риск и икономика - изследвания

Просрочените плащания в Китай са на високо ниво, показва проучване на Кофас

Просрочените плащания в Китай са на високо ниво, показва проучване на Кофас

 

Slower growth and increase in non-performing loans expected in 2015

A new Coface survey[1] on corporate credit risk management in China reveals that 8 out of 10 corporates experienced overdue payments in 2014. Coface,a leading global credit insurance group, forecasts that GDP growth will slow down to 7% in 2015 (vs 7.4% in 2014). As corporates are still facing the challenges of high leverage, the high cost of financing and low profitability (driven by overcapacity), it is expected that non-payments will not improve in the short term.

 

 

Задължения и просрочени кредити – случаите нарастват, рискът не бива да се пренебрегва

79.8% от компаниите в Китай отчитат просрочени задължения през 2014 г. Това е леко подобрение в сравнение с 2013 г., въпреки че те остават на високи нива през последните три години. При повече от половината компании (56.7%) се наблюдава увеличение на просрочените суми през 2014 г. По отношение на срока, при 19.6% просрочията надвишават 90, докато година преди това те са били само 17.8%. Като цяло моралът на плащане в Китай остава сериозно предизвикателство през 2014 г. Това съответства на просрочените кредити, оповестени от китайския банков регулатор. Рискът от увеличаване на неплатежоспособсността също не трябва да се пренебрегва.

 

Гледайки данните за просрочените кредити, може да се каже, че китайската икономика определено е изправена пред трудна ситуация. Това се потвърждава от морала на плащане, представено в проучването на Кофас”, каза Роки Тунг, икономист за региона на Азия и Тихия океан. „Необслужваните кредити скочиха с 42,3% на годишна база към края на 2014 г., водени от значителното увеличение до 58,8% през нестандартните заеми. Тези тенденции показват, че рисковете както за реалната икономика, така и за финансовата система, нарастват”.

Близо 62% от компаниите очакват по-бавен растеж през 2015 г.

Растежът от 7.4% на БВП на Китай на годишна база, регистриран през 2014 г., е най-слабият за последните 24 години. Забавянето се очаква да продължи и тази година. Прогнозите на Кофас са, че БВП ще нарасне със 7% през 2015 г. и наскоро постави негативна перспектива за рейтинга А3 на Китай, отразяваща слабата икономика, трудното постигане на целите, както и високите разходи за финансиране и по-лошите плащания в страната.

 

Китай е на път да увеличи работните места с над 13 милиона, но въпреки това се очаква инфлацията да остане ниска (Кофас прогнозира тя да е 2,2% на годишна база за 2015 г.). Пазарът на имоти показва първи признаци на стабилизиране, тъй като правителството премахна ограниченията при покупка и въведе по-благоприятни мерки в паричната политика (намаляване на лихвения процент през ноември 2014 г. и намаляване на изискуемите резерви през февруари). Прогнозата на Кофас за 7% ръст е в съответствие с намеренията на правителството. Това няма да е изненадващо за компаниите в Китай – 61,7% смятат, че растежът на БВП ще продължи да се забавя през 2015 г.

 

 

Предизвикателства пред компаниите

В същото време реалната икономика на Китай е поставена пред сериозно предизвикателство в три области:

1) висока задлъжнялост;

2) високи цени на финансиране;

3) ниска рентабилност, задвижвана от свръхкапацитет в някои сектори.

В страната се въвеждат мерки за смекчаване на паричната политика, за да се изгладят процесите на забавяне на растежа. Ако допълнителното финансиране не се дава на най-подходящите компании, основните мерки за смекчаване на паричната политика е малко вероятно да бъдат осъществени и могат да се предвидят по-нататъшни опасения относно кредитния натиск.

 

„Специалните мерки, които биха могли да спомогнат за намаляване на неравномерното разпределение на ликвидността в реалната икономика – особено за МСП – са в ход, но е нужно търпение, особено когато китайските политици провеждат структурни и финансови реформи. Например, одобрението на частни банки ще обслужи нуждите на малките и средни предприятия, но установяването на тези банки на пазара изисква време. Поради това удовлетворителните резултати вероятно ще се очакват в средносрочен план”, каза Роки Тунг.

 

Рискови сектори: химическа, строителство, производство на хартия и метали

 

Краткосрочните предизвикателства пред компаниите в Китай се очаква да продължат и през 2015 г. Кофас оценява деветте основни сектора в китайската икономика, от гледна точка на практиките им при плащане и финансовото им състояние.

 

table 4

 

Източник Кофас

 

Предвид забавянето на икономиката, компаниите трябва да се адаптират към по-бавния ръст на търсенето и като цяло да се търсят нови двигатели за растежа. С високите нива на дълга в Китай, има належаща нужда разходите за финансиране да се намалят. Секторът на метали остава източник на безпокойство в страната. Наблюдава се влошаване както в практиките на плащане, така и във финансовите резултати на сектора. Нарастват рисковете при химическата промишленост, строителството и хартиения сектор.

Изтегляне на това прес-съобщение : Просрочените плащания в Китай са на ви... (788,12 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English