Новини и събития
21/06/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Природен газ: между светло настояще и мъгливо бъдеще

Природен газ: между светло настояще и мъгливо бъдеще

Доскоро природният газ беше признат за „най-чистият“ от изкопаемите горива, като всички показатели сочат към ръст на търсенето и производството.

Пазарът обаче се развива бързо и възобновяемите енергийни източници постепенно стават все по-разпространени, като те са и икономически целесъобразни алтернативи на изкопаемите горива.

 

 

 

Природният газ: Светло настояще

Според Международната агенция по енергетика природният газ е изпитал най-висок темп на растеж на потреблението от всички изкопаеми горива от 2006 г. насам. Търсенето на природен газ ще продължи да расте, главно поради нарастващото търсене в Азия, и по-специално в Китай, чиято политика за “синьо небе” налага стриктни цели за качеството на въздуха и задължителен преход от въглища към газ.

Природният газ е за предпочитане при производството на енергия поради изобилието, гъвкавостта и по-ниското ниво на замърсяване в сравнение с други изкопаеми горива. В сравнение с въглищата природният газ отделя с 40% по-малко въглероден диоксид (CO2), прахови частици (PM2.5), серен диоксид (SO2) и азотни оксиди (NOx). Природният газ е енергийният източник, който най-често се използва в допълнение на възобновяемите енергийни източници, като например соларни панели и вятърна енергия, които често са изискват бързи и надеждни резервни източници.

Природният газ също се интегрира в промишлените процеси, по-специално като суровина за нефтохимически продукти. Природният газ и свързаните с него горива представляват около 29% от всички изкопаеми горива, използвани в химическата промишленост.

 

...но мъгливо бъдеще

Въпреки че при изгарянето на природен газ се отделят по-малко емисии в сравнение с нефта или въглищата, той в никакъв случай не е чист енергиен източник и няма да намали риска от глобално затопляне. Освен това извличането на шистов газ води до силно замърсяване и изисква големи количества вода и инжектиране на химикали в почвата. Тази технология също замърсява чешмяната вода, заплашвайки достъпа до безопасна питейна вода в селските региони.

В допълнение, възобновяемите енергийни източници сега стават все по-достъпни в сравнение с природния газ. Според последния анализ на енергийните разходи (LCOE) на международната финансова компания Lazard, несубсидираната вятърна енергия вече има преднина пред най-евтиния метод за производство на електроенергия от природен газ.Не трябва да се забравя, че цените на природния газ са много нестабилни, което води до по-висока несигурност в процеса на вземане на решения.

И накрая, използването на газ в допълнение към производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници вероятно е във финален стадий, като се има предвид технологичния напредък, постигнат в съхранението на електроенергия. Според компанията Wood McKenzie, капацитетът за съхранение на електроенергия в GW/h нараства повече от два пъти през 2018 г. - със 140%. Производителят на автомобили Tesla вече тества система за съхранение на батерии в Австралия, свързана с вятърния парк Hornsdale. Въпреки че технологията все още е в начален стадий на развитие, много играчи и правителства са готови да я разработват, като шведския Northvolt, който се стреми да стане най-големия европейски производител на батерии.

Природният газ все още има светло бъдеще пред себе си, но в дългосрочен план то е застрашено от източници на енергия, които могат да допринесат в по-голяма степен за спасяването на планетата.

 

Свалете тази публикация

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне на това прес-съобщение : Природен газ: между светло настояще и ... (114,06 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English