Новини и събития
20/12/2018
Държавен риск и икономика - изследвания

По-строга парична политика в Азия: изгледи за 2019

По-строга парична политика в Азия: изгледи за 2019

Азия бе подложена на натиск вследствие на по-строгите парични политики през 2018 г. Индексът на Coface за измерване на относителната уязвимост към изходящите потоци показва нарастване на различията в Азия. Някои пазари ще извлекат ползи от стабилната среда, проактивни парични политики и достатъчно буфери, които да се противопоставят на изходящите потоци, но други ще бъдат подложени на натиск. Преди всичко относителната устойчивост на реалната външна позиция е най-значимият фактор. И накрая, държавите, които не разполагат с гъвкави валутни режими, могат да срещнат трудности при изглаждането на валутните колебания.

 

 ПО-СТРОГАТА ГЛОБАЛНА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ОТСЛАБВА ЛИКВИДНОСТТА НА АЗИАТСКИТЕ ПАЗАРИ

С възобновените усилия на централните банки в световен мащаб за нормализиране на паричната политика, се повишава и риска от изтичане на ликвидност. За да ограничат свързаните с това рискове, централните банки в региона са принудени да последват САЩ, като затегнат паричната си политика, въпреки че са на различни етапи от бизнес цикъла. Азиатските нововъзникващи пазари изпитаха и натиск за обезценяване през по-голямата част от 2018 г. В резултат на това Филипините, Индонезия и Индия се намесиха на валутните пазари, за да изгладят колебанията на валутните курсове. Индонезия и Пакистан предприеха мерки за ограничаване на вноса, за да се противопоставят на натиска, породен от нарастването на търговския дефицит в резултат на по-слабите валути. Всичко това напомня за близкото минало, в което регионът се бореше с изходящите потоци от портфейлни инвестиции, а именно Азиатската финансова криза от 1997 г. и „Гневното избухване“ на пазара от 2013 г.

 НИТО СИНХРОНИЗИРАНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НИТО СИНХРОНИЗИРАН КОЛАПС

Регионът е в по-добра позиция да се справи с изходящите потоци благодарение на редица фактори, включително плаващи валутни курсове, излишъци по текущата сметка, увеличаване на притока на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и паричните преводи от чужбина. В повечето случаи валутните резерви също се увеличават и остават на достатъчно добри нива. Относителната устойчивост на реалната външна позиция обаче остава проблем в някои случаи. Валутните резерви могат да бъдат използвани за финансиране на тази външна позиция, но това не е устойчиво решение и Coface очаква някои азиатски развиващи се пазари да срещнат проблеми в резултат на тези дисбаланси.

 

Индексът на Coface за измерване на относителната уязвимост към изходящите потоци показва разминаване в експозицията към външен натиск сред азиатските възникващи пазари. Нивото на експозиция варира в зависимост от съществуващите уязвимости, както и степента, в която буферите са в състояние да предотвратят тези рискове. Вероятно е  и инвеститорите да са действали прибързано в някои случаи. Текущите оценки могат да не бъдат достатъчно показателни в контекста на стабилни основи, проактивна парична политика и факта, че някои от тези пазари са добре подготвени да се противопоставят на изходящите потоци в обозримо бъдеще, по-специално по отношение на валутните резерви.

 

Като се има предвид това, някои азиатски развиващи се пазари ще бъдат по-засегнати от други, тъй като регионът продължава да бъде подложен на известен натиск. Пазарите отново са засегнати от рисковите режими, в резултат на ескалиращите заплахи за търговска война между САЩ и Китай. Това обяснява изходящите потоци от страни, които иначе са в добро състояние. Освен това по-високите цени на петрола през 2018 г. допринесоха за по-бавен растеж, факт, който не може да бъде пренебрегнат през 2019 г. Coface очаква, че цените на Брент ще останат средно близо до 75 щ.д. за барел през 2019 г. темпото на затягане на паричната политик а в САЩ. Базовият ни сценарий предполага забавяне в темповете на повишението на лихвения процент на Федералния резерв (две повишения през 2019 г. в сравнение с четири през 2018 г.), тъй като инфлацията вече се е забавила под таргета от 2%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне на това прес-съобщение : По-строга парична политика в Азия: изг... (357,74 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English