Новини и събития
26/09/2012
Корпоративни новини, Държавен риск и икономика - изследвания

Първи семинар на Кофас България по управление на търговските вземания

първи Coface семинар в страната
Съвременни възможности за управление на търговските вземания бяха представени на първия семинар на кофас в страната

    Ефективното управление на търговските вземания преди евентуалното забавяне на плащането е от изключителна важност за стабилизирането и за дългосрочното планиране при компаниите в страната. Това бяха един от основните резултати от първия Coface семинар по управление на търговските рискове в страната на тема „Интелигентен и устойчив растеж чрез управление на търговските рискове”, който се проведе днес в хотел „Шератон”.

 

    Повече от 60 финансови директори и риск мениджъри, както и управители на компании в страната, взеха участие в събитието и дискутираха възможностите за постигане на устойчив растеж в трудната икономическа обстановка и в контекста на увеличаващата се междуфирмена задлъжнялост. Милена Виденова, Управляващ директор на Coface България, откри семинара и очерта рамката и допълнителните рискове, породени от кризата. По-нататък тя представи един от най-актуалните и съвременни инструменти за управление на риска – застраховката на кредитен риск. Тази възможност, предлагана от Coface, осигурява съществена добавена стойност на компаниите по отношение на предотвратяването на загуби, както и минимизиране и компенсация на загубата. Председателят на Асоциацията на българските износители Иво Тодоров сподели с участниците възможностите за подобряване на конкурентоспособността на българските компании в условията на криза. От своя страна, Мартин Ганев представи някои актуални и алтернативни възможности за реализация на активи в съвременната икономическа конюнктура.

 

seminar1

 

    В своя презентация главният икономист на Coface Франция Ив Злотовски направи преглед на риска по страни – информация, която може да бъде от съществена полза за българските износители. Той подчерта, че в днешно време световният растеж е високо диференциран. Развиващите се пазари се забавят, но въпреки това имат потенциал за приличен растеж, докато в Еврозоната се наблюдава рецесия и това е място, където рисковете са очевидни. При това развиващите се държави в Европа са най-силно засегнати от общата криза.

 

    Отворената дискусия с участието на водещи представители на бизнеса, модерирана от влиятелния български икономист Мартин Ганев, също беше от полза за участниците в семинара. Високопоставени мениджъри и предприемачи, сред които Васил Мирчев, Председател на Съвета на директорите на ВМ Финанс груп, Дмитри Баранов, Директор продажби Югоизточна Европа на Метинвест груп и Иво Тодоров, Изпълнителен директор на Приста Ойл, споделиха своя опит и истории на успеха в областта и обсъдиха достъпността на търговския кредит спрямо други източници на финансиране, приноса на управлението на търговските рискове за растежа на компаниите и възможностите за ефективно управление на рисковете за ръст на продажбите и печалбите.

 

   Освен на финансовите аспекти на управлението на вземанията, специално внимание по време на дискусията беше отделено и на необходимостта от добра и навременна комуникация с контрагентите. Това често се оказва важна предпоставка за доброто управление на рисковете и предотвратяването на просрочия на плащанията. В тази връзка Иво Тодоров, Изпълнителен директор на Приста Ойл и председател на Асоциацията на българските износители, посочи, че „профилактиката винаги е по-добра от лечението”. При това в настоящите икономически условия на първо място пред компаниите стои нуждата от поддържане на добра ликвидност – фокус на усилията на финансовите мениджъри, което беше специално подчертано от Васил Мирчев, Председател на Съвета на директорите на ВМ Финанс груп.

 

    Необходимостта от усъвършенстването на финансовата грамотност на представителите на компаниите и възможностите за опериране с различни иновативни финансови инструменти също става от съществена важност в съвременните условия, съгласиха се участниците в семинара.

 

seminar3

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English