Новини и събития
16/06/2014
Държавен риск и икономика - изследвания

Несъстоятелността в Испания спада, във Франция се стабилизира, прогнозира Кофас

Несъстоятелността в Испания спада, във Франция се стабилизира, прогнозира Кофас

В Испания и във Франция тенденцията по отношение на дружества в несъстоятелност все още е тревожна. Все пак, малките и средните предприятия в двете страни са се развили по различен начин от началото на кризата през 2008 и 2009 г. и прогнозите на Кофас за несъстоятелността им за 2014 г. допълнително подчертават това разминаване.

 

И в двете страни делът на компаниите в несъстоятелност остава притеснителен, което оказва сериозно влияние върху икономиката: МСП осигуряват заетост на над една трета от служителите и дават съществена част от добавената стойност в бизнес секторите с изключение на земеделието и финансовите услуги – 32% във Франция и 37,4% в Испания.

 

В условия на колебания (с лек спад от 4% за една година в края на март 2014 г., и след като рязко покачване с над 30% през 2013 г.), броят на испанските МСП в несъстоятелност надвишава дори нивото за 2009 г. Във Франция тенденцията на ръст е от повече от година (+4% в края на март 2014 г.) и засяга 4,682 компании с такъв размери, което е 7.3% от всички. Въпреки това, за разлика от испанския случай, броят на случаите на несъстоятелност постепенно се подобрява рекордното си ниво от 2009 г. (5155 случая на несъстоятелност).

 

Една криза, две траектории

 

Особено трудният макроикономически климат в Испания изглежда като разумно обяснение на затрудненията на малките и средни предприятия. В същото време, сериозността на кризата (-1,2% за 2013 г.), доведе до дълбока промяна при испанските компании. Въпреки високия дълг (97,9% от БВП през третото тримесечие на 2013 г.), който ги принуди да намалят своите пасиви за сметка на инвестиционните възможности, както и значителния натиск върху паричните потоци, рентабилността на МСП се увеличава. Доходността им е близо 45% през 2013 г., като в същото време Франция е обявила най-ниския марж в Европа – 30%. Другата положителна последица от кризата е, че като компенсация на забавеното търсене на домакинствата, испанските МСП се отвориха към международните пазари. Така, 25% от тях в момента са износители (в сравнение с 19% във Франция), което смекчи рецесията.

 

Във Франция ефектите от кризата са по-слаби, и макар че търсенето е гъвкаво, френските доставчици я преживяват тежко – това се вижда от високото и трайно ниво на случаите на несъстоятелност. МСП не са се подобрили ценовата си конкурентоспособност, което щеше да им позволи да спечелят пазарен дял в износа и поради това продължават да разчитат на вътрешното търсене. За целта е необходимо увеличаване на потреблението, което от своя страна отбелязва тенденция към намаляване, изразена в свиването на разходите на домакинствата през първото тримесечие на 2014 г. (-0,5% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г.).

 

Перспективата е тясно свързана с износа и потреблението на домакинствата

 

Поради всичко това могат да се идентифицират три ключови фактора при прогнозирането на фалитите във Франция и Испания. Това са влиянието на сектора на строителството (където има много случаи на несъстоятелност), зависимостта на МСП от потреблението и от износа на стоки (в Испания) или услуги (във Франция).

 

Според прогнозите на Кофас за Испания, където възстановяването е потвърдено, при лек подем в потреблението (1,1%), значително увеличение в износа на стоки (5.5%) и стагнация в разходите за труд в строителството, фалитите на МСП би трябвало да намалеят най-малко с 13%.

 

Във Франция подобрението няма да бъде толкова значително. Броят на случаите на несъстоятелност на МСП трябва да се стабилизира (очакват се -0,5% до една година), заради умерените темпове на ръст на потреблението (0,8%), динамика на износа на услуги (3%) и леко увеличение (+0,5%) в цената на труда в строителния сектор.

Изтегляне на това прес-съобщение : Несъстоятелността в Испания спада, въ... (1,00 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English