Новини и събития
08/09/2015
Държавен риск и икономика - изследвания

Несъстоятелност в Западна Европа: спад с 7% се очаква през 2015г.

Picture representing a negociation betwen two businessman

Динамиката на фирмените фалити в Западна Европа са резултат от две последователни бури.След кризата с високорисковите ипотечни кредити, която накара несъстоятелностите да скочат с 11% в дванадесетте изследвани страни, последвана от още две вълни с нарастване от 8% през 2012 г. и  5% през 2013 г., небето вече започва да се прочиства. Спад от 9% се наблюдава през 2014 г., той продължава – очаква се да бъде 7% през 2015г. Докато фалитите продължават да се увеличават в Италия и Норвегия, положителното въздействие на възстановяването в Eврозоната оказва положително влияние в десет други страни (Германия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Холандия, Португалия, Великобритания и Швеция).

 

Различия по страни

Въпреки значителните подобрения в 10 от 12 държави, динамиката е различна и текущите. Повечето от страните все още не са се върнали на нивата си от 2008 г. Това е още по-забележимо в Италия, Португалия и Испания, където  високите нива на безработица намаляват потенциала за растеж.

business

Въпреки това перспективите се подобряват  главно заради потреблението на домакинствата. Кофас очаква растежът в Eврозоната да достигне 1.5% през 2015 г. и 1.6% през 2016 г., след 0.9% през 2014 г.

 

Вносителите в региона оната също са се възползвали от поевтиняването на еврото и падането на цените на петрола. Въпреки това, внимателното наблюдение на риска при по-бавно развиващите се страни трябва да продължи.

 

Друг проблем е ниското ниво на инвестиции в Eврозоната. И в тази сфера предкризисните нива не са достигнати (19.5% от БВП през 2014 г. спрямо 23% през 2007 г). Въпреки по-благоприятните условия за финансиране, свързано с намаляването на лихвите, инвестициите не нарастват съществено – слабата динамика по отношение на очакваното търсене е обезкуражаващо. Въпреки това, налице е скромно възстановяване от началото на годината, благодарение на потреблението на домакинствата и подобрен бизнес климат.

 

2015 г. като 2014 г.

Разработеният от Кофас модел за прогнозиране на несъстоятелностите показва по-нататъшен спад – средно 7% за тази година за наблюдаваните страни. Моделът отчита променливи като бизнес климат, инвестиции и брой на издадените разрешителни за строеж.

predictions

Условията за растеж са особено благоприятни за Холандия, Испания и Португалия. Очакваните спадове ще бъдат по-ниски в Германия (2%) и във Франция (3%).

 

Италия и Норвегия, двете страни на червено през 2014 г., и ще останат в същото положение и през 2015 г. Ликвидираните дружества ще продължат да се увеличават. В Италия (където се очаква увеличение със 7%, след 11% през миналата година), рискът е от неплатежноспособността на малките предприятия, които са по-рискови и по-трудно се възстановяват. Норвегия е седмата по-големина вносителка на петрол в света и нарастването на фалитите е в унисон със спада на  цените на този продукт.

 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА

  • Част 1: Как се адаптира бизнеса по време на криза?
  • Част 2: Цикъл на по-малко фалити стартира в Европа
  • Част 3: Ще продължат ли подобренията до края на 2015г.?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infographics WER Insolvencies sept15
Изтегляне на това прес-съобщение : Несъстоятелност в Западна Европа: спа... (266,33 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English