Новини и събития
27/08/2015
Държавен риск и икономика - изследвания

Нараства броят на българските компании в класацията Кофас ЦИЕ Топ 500

ЦИЕ Топ 500 компании
добивът на нефт и газ пострада значитално, но все още е номер 1 що се отнася до оборот и заетост, автомобилният сектор се превръща във водещ сектор
  • Общият оборот на компаниите през 2014 г. се увеличава с 2.1%
  • Полша отново заема първо място, Унгария отбелязва най-висок ръст, а Чехия се възстановява
  • Секторите: автомобилната индустрия е в растеж (10.6%), докато нефтеният и газов сектор отбелязва спад (-3.9%)

В целия регион компаниите в класацията генерират общ оборот от 572 милиарда евро, което надвишава почти половината от общата сума на номиналния БВП на тези икономики. Най-големите са успели да увеличат както оборотите си, така и броя на служителите си. Класацията Кофас Топ 500 подрежда компаниите в региона, като отчита именно този показател като най-важен.

 

При представянето на класацията Милена Виденова, управител на Кофас за България, коментира:„Броят на българските компании нараства, което определено е позитивен знак. Общо взето, оборотите им също нарастват, но със сравнително по-малки стойности, което пък премества компаниите по-надолу в класацията. На предна позиция остава Лукойл Нефтохим Бургас, макар и вече на 23-то място, а от производствените компании най-напред е Аурубис, която е 52-ра. Тя отбелязва и най-сериозен ръст в печалбата сред родните компании – близо 216%.

Най-големите 500:ускоряване на растежа, спад на безработицата

Кофас отбелязва, че изминалата година е първата от много насам без голямо бедствие и след години на трудности, е налице позитивно развитие, макар и не колкото очакваха икономистите. Средният ръст на БВП в региона достига 2.5%, което е два пъти повече от нивата през 2013 г. – 1.3%. Респективно, ръстът на оборотите в страните от ЦИЕ следват същата тенденция. Комбинацията от по-ниски нива на безработица, увеличени заплати, контролирана инфлация и спад на цените на петрола се отразиха позитивно на домакинското потребление, което стана основен фактор за ускоряване на растежа в повечето икономики от региона. Общо 4,2% от работната сила в региона е заета в дружествата от Кофас ЦИЕ Топ 500.

“Регионът традиционно е доминиран от големите нефтени и газови компании, които се сблъскаха с трудна икономическа среда през 2014 г. Цените на петрола паднаха драматично, което се отрази и върху цените на продуктите на тези компании. Нещо повече, към предизвикателствата трябва да се добави и значително по-ниските търговски обеми заради руското ембарго – например сектора в селското стопанство, и част от хранителната промишленост намалението е с 13.7%”,обясни Катаржина Комповска, Изпълнителен директор на Кофас за Централна и Източна Европа. Въпреки това, благодарение на по-ясните сигнали за възстановяване в еврозоната за времето до края на 2014 г., както и усилията на фирмите да търсят алтернативни пазари, негативното влияние на тези предизвикателства е омекотено.

Първите три страни: Полша е лидер, Унгария е с най-голям ръст, Чехия се възстановява

Традиционно, първите три страни дават най-много от компаниите в класацията, тази година делът им е 61%.  
Полша запазва лидерското си място в класацията на Кофас със 176 компании, което дават и 40% от общия оборот. Заетостта в Полша се увеличава с 2.5%, което е по-високо дори от общата за региона – 1.7%.

На второ място е Унгария със 73 компании, които са успели да увеличат приходите си с 5.6%, а това е близо три пъти повече от средното за цялата класация. Унгарската икономика нараства с 3.6% през 2014 г., което е най-големият ръст сред всички страни в Централна и Източна Европа.

Чехия допълва челната тройка с 65 играча, като цели шест са новите компании в класацията от тази страна. Икономиката най-после се възстановява от рецесивните ефекти на фискалната консолидация. Чешките компании отбелязват ръст на оборота с впечатляващите 7.8%, най-висок от всички страни от региона.

Секторите: строителство и автомобили нагоре, нефт и газ надолу

В девет от тринадесетте сектора, следени от Кофас, се отбелязва увеличение в оборотите в сравнение с предишната година. Автомобилният и секторът на транспорта продължават възходящия си тренд от 2013 г. и показват доста динамично ускорение през 2014 г. Световното производство на транспортни средства нараства с 2.6% и води до увеличение и в клъстъра на страните от ЦИЕ. Приходите при 86 от най-големите компании нарастват с 1.06% (101 милиарда евро), а печалбите им буквално се изстрелват нагоре със 76.2% ръст през 2014 г.

Компаниите от нефтения и газов сектор се сблъскват с цени, които са намалели наполовина през 2014 г. В същото време, конфликтът в Украйна носи допълнителни предизвикателства. Всичко това води до голямо намаление на финансовите резултати – спад с 3,3 милиарда евро за 2013 г. до загуба на в размер на 48 млн. евро през 2014 г. Поради това тази индустрия има най-високо намаление в оборотите (3,9%), а в компаниите броят на служителите намалява с 2.1%. Независимо от това, нефтения и газов сектор остава най-големият в класацията със 105 фирми и формиращ почти 30% от общия оборот.

По-добри очаквания за 2015 г.

Прогнозата на Кофас за региона на Централна и Източна Европа за тази година е малко по-добра от тази за 2014 г. – оценяваме ръста на 2.8%. Повечето икономики в региона ще печелят от съживяването на потреблението на домакинствата и от постепенното възстановяване на Еврозоната. Въпреки това, вътрешните и външните предизвикателства остават препятствие пред устойчивото развитие на региона” –добавя Грегорж Шилевич, главен икономист на Кофас за Централна и Източна Европа. Г-н Шилевич беше специален гост на годишната конференция на Кофас България по управление на риска, която се проведе през април.

Изтегляне на това прес-съобщение : Нараства броят на българските компани... (337,07 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English