Новини и събития
18/06/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Мароко: въпреки лекото подобрение, забавянето на плащанията остава проблем

Мароко: въпреки лекото подобрение, забавянето на плащанията остава проблем

Четвъртото проучване на Кофас относно условията на плащане в Мароко показва, че въпреки лекото подобрение, все още се наблюдават проблеми.

Кофас представя своето четвърто проучване за условията на плащанията в компаниите в Мароко. Проведено в началото на 2019 г., това проучване има за цел да изследва развитието на условията на плащане и забавянето при различните икономически субекти.

 

 

 

уСловия за плащане - средно по 93 дни

От средно 99 дни, днес условията на плащане в Мароко са средно по 93 дни, съответно можем да твърдим, че срокът по договорните условия за плащане остава дълъг. Почти половината от респондентите заявяват, че са имали закъснения от повече от 180 дни.

 

Следователно максималният законов срок от 60 до 90 дни е надхвърлен значително. Трябва да се отбележи обаче, че компаниите са забелязали подобрение през последните шест месеца, като специално отбелязват, че такова е налице при правителствените услуги и публичните компании, които се оказват по-платежоспособни.

 

По-кратки сроковете се наблюдават и в три основни сектора: информационни и комуникационни технологии (от 107 дни до 86 дни), строителство (от 105 на 100), и селско стопанство (от 90 на 86).

 

НЕПЛАТЕНИТЕ ФАКТУРИ ЗАСЯГАТ НАЙ-СЕРИОЗНО МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА И МСП

Нивото на неплатените фактури остава високо. 24,6% от респондентите посочват, че неплатените фактури възлизат на 20% от оборота им. Микропредприятията и МСП са най-сериозно засегнати. Повече от половината микропредприятия страдат от неплащания, които представляват повече от 15% от техния оборот, което пък ги прави изключително уязвими и често води до фалит.

 

Трябва да се отбележи, че при 80% от компаниите не се прилагат санкции за забавянето на плащанията.

 

между предпазливост и оптимизъм

Повечето компании смятат, че забавянето на плащанията ще остане стабилно през следващите шест месеца, но една трета очакват дори по-дълги забавяния.

 

Икономическото развитие на Мароко като цяло се разглежда като проблематично, като 48% от респондентите смятат, че ситуацията ще се влоши. Но когато биват попитани за собствената си еволюция, 58% от компаниите заявяват, че очакват техният оборот да се увеличи, а паричният им поток да се стабилизира. Същият процент респонденти планират да инвестират през следващите шест месеца.

 

Изтеглете публикацията

Изтегляне на това прес-съобщение : Мароко: въпреки лекото подобрение, заб... (227,44 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English