Новини и събития
29/12/2023
Държавен риск и икономика - изследвания

Малко по-кратки забавяния на плащанията в Полша през 2023 г, но не за всички сектори

Малко по-кратки забавяния на плащанията  в Полша през 2023 г, но не за всички сектори

Въпреки икономическите предизвикателства и намаляващата устойчивост на различни насрещни ветрове, общата картина на платежната ликвидност в Полша остава благоприятна. Полските компании са имали средни срокове на плащане от 42 дни и средно забавяне на плащанията от 49 дни.

 

СРОКОВЕТЕ НА плащане1: По-малко щедри кредитни периоди

Кратките условия на плащане доминират в полския бизнес пейзаж, тъй като 45% от анкетираните компании налагат средни условия на плащане до 30 дни. Средните срокове за плащане са намалели с 4 дни, от 46 през 2022 г. на 42 през 2023 г.

Секторите, които са най-щедри в предлагането на дълги средни срокове на плащане, включват автомобилостроенето (21% с условия на плащане над 90 дни), енергетиката (17%), химикалите и металите (всеки по 14%). Повечето фирми в Полша очакват условията за плащане да не се променят през следващите шест месеца.

 

 

ЗАБАВЯНИЯТА В ПЛАЩАНИЯТА2 СЕ РАЗЛИЧАВА В ОТДЕЛНИТЕ СЕКТОРИ

Забавянето на плащанията изглежда е стандартна практика в полския бизнес. 49,3% от анкетираните компании декларират, че са имали забавяне на плащанията от страна на своите контрагенти през предходните 6 месеца.

Средните закъснения на плащанията са спаднали до 49 дни, близо до нивото, регистрирано през 2020 г. (48 дни). Най-дълги закъснения на плащанията са имали в секторите на хартията и дървото и металите (съответно 71 дни и 69 дни), а най-кратки във фармацевтичните продукти (33 дни).

 

ОЧАКВАНИЯТА: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА НОСИ ПО-ДОБРИ ПЕРСПЕКТИВИ

Очаква се полската икономика да отбележи слаб ръст на БВП от 0,6% през 2023 г. поради влошаването, наблюдавано особено през първата половина на годината, но ситуацията вече започна да се подобрява през последните месеци на 2023 г. Въпреки това подобрение, компаниите все още отчитат различни важни предизвикателства, които са изпитали, включително ограничено търсене (за 44% от тях) и фискална тежест (41%), докато високите разходи все още намаляват печалбите им.

 

Възстановяването трябва да настъпи през 2024 г., като растежът на БВП ще достигне 2,8%. В резултат на това 31% от компаниите очакват, че бизнес активността през 2024 г. ще се подобри (в сравнение с 26% година по-рано).

 

„Въпреки бавния растеж на полската икономика през 2023 г., ликвидността на плащанията на компаниите не е пострадала благодарение на ефектите от мерките за подкрепа и възможностите за увеличаване на оборота и печалбите на бизнеса. Въпреки че икономическите перспективи и вътрешното търсене се подобряват, всяко по-нататъшно влошаване на външната среда може да има неблагоприятни последици за полския бизнес.", отбелязва Грегорж Шилевич, Главен икономист на Кофас за ЦИЕ.

 

1 Срок на плащане: времевата рамка между момента, в който клиент закупува продукт или услуга, и момента, в който плащането е дължимо.

2 Забавяне на плащането: периодът между падежа на плащането и датата, на която е извършено плащането.

 

Изтеглете пълното проучване от тук.

 

Enquete comportement de paiement
Изтегляне на това прес-съобщение : Малко по-кратки забавяния на плащания... (136,26 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English