Новини и събития
12/01/2024
Корпоративни новини, Държавен риск и икономика - изследвания

Ксавие Дюран: „Прогнозираме много дългове, които идват със значителни падежи пр

Ксавие Дюран: „Прогнозираме стена от вземания, която идва със значителни падежи през 2025 г.“

Това е втората част от интервюто на изпълнителния директор на Coface Ксавие Дюран за френската медия L'Agefi. Можете да откриете първата част тук.

 

докъде ще се стигне с НОРМАЛИЗИРАНЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ?

Наистина е трудно да се предвиди, защото когато политиците и централните банки се намесят, се достига до референтна рамка, която е трудно да се стандартизира: в процес сме на задържане на инфлацията, като същевременно с това сме нащрек от създаване на огромна рецесия. Ключовият въпрос е да се предвиди докъде ще доведе това, като се има предвид, че е необходимо време за пренасянето на ефекта на паричната политика върху реалната икономика. Изминаха 18 месеца, откакто лихвите започнаха да се покачват, а инфлацията едва започва да се понижава. Целта е да се осигури "меко кацане", но в действителност виждаме световния растеж да се забавя до 2,2% през 2024 г., което в исторически план е сравнително ниско.

 

КАК СЕ ПРОМЕНЯ ДОСТЪПЪТ ДО ФИНАНСИРАНЕ?

Фирмите се финансират евтино от години. Отсега нататък, условията на разходите и обемите на финансиране няма да са толкова добри. Бизнесът се възползва от държавната подкрепа по време на последните кризи, но ето един въпрос: Използваха ли възможността да преразгледат своя бизнес модел? Или те все още работят "назаем" и няма да могат да изплатят дълговете си само с паричния си поток? Всичко е свързано с това да знаете кои компании попадат в определена категория.

Около две трети от заемите, обезпечени с държавни гаранции, все още са неизплатени; така че това все още е форма на подкрепа в сравнение с настоящите условия на финансиране. Но от следващата година, така наречените „зомби“ компании ще бъдат изправени пред "тухлена стена" за рефинансиране, през която някои от тях трудно ще преминат. Пазарната логика отново ще вземе връх и ще се появят нови печеливши и губещи от кризата.

 

„Прогнозираме множество дългове, които идват със значителни падежи през 2025 г.“

Трябва да се признае, че корпоративните маржове са все още добри, както и паричните потоци, поради което затягането на паричната политика отнема време в среда, където началната точка е положителна. И това е така, тъй като предприятията подсигури източници на финансиране за няколко години напред при много ниски лихви.

Виждаме стена от дългове, която идва със значителни падежи през 2025 г. Всичко ще зависи от скоростта на нормализиране. За момента, нивото на фалити все още е близо до средните годишни стойности преди Ковид от около 50 000 годишно във Франция.

 

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ притесняваме ОТ спиране на инвестициите, КОеТО ПРЕДСТОИ С ЕКОЛОГИЧНИЯ И ЕНЕРГИен ПРЕХОД?*

Инвестициите в декарбониирана енергия са нараснали рязко през последните години: в момента те са малко под два трилиона долара в световен мащаб. Но тази цифра все още е много по-малка, ако искаме да сме в крак с Парижкото споразумение. Това е повече от два пъти повече от инвестициите, които ще са необходими всяка година до 2030 г. Недостигът все още е колосален, особено след като трябва да се финансира при условия, които са много по-рестриктивни, отколкото в миналото.

Всички икономически заинтересовани страни ще трябва да си подадат ръка и това може да бъде само колективно усилие: на първо време от държавите, които трябва да създадат подходящата данъчна и регулаторна рамка, но също и от домакинствата и бизнеса.

 

в състояние ли са компаниите да се справят с този преход?

Това е сложен преход и макар че предприятията предприеха стъпки далеч преди 2023 г. и въведоха политики за КСО (корпоративна социална отговорност), предизвикателствата на извънредната климатична ситуация придобиха изцяло ново измерение през последните години. Действията в областта на климата напредват и се въвеждат разпоредби и класификации, но рамката като цяло е много сложна.

Когато става дума за екологичен преход, не всички индустрии са еднакви. Някои сектори – като строителството – са по-напред в играта: те са подтикнати към действия, поради разпоредбите. За други индустрии, техният икономически модел е изпревен пред сериозни предизвикателстава; такъв е случаят например с автомобилната индустрия, която е в процес на преоткриване.

Освен заинтересованите страни, разбира се, ситуацията пред всяка компания е уникална. Но всички те продължават с преструктурирането, за да могат да се справят с тези сложни проблеми, които оказват влияние върху тяхната култура и уменията, които трябва да (пре)открият. Успоредно с това, те трябва да могат да отговарят на новите регулаторни стандарти, които стават все по-взискателни.

Ситуацията е още по-трудна за разбиране от компаниите, тъй като рамката все още е далеч от стабилизиране на международно ниво. И това предполага, че ще бъде постигнато споразумение между държавите, цел, която не е очевидно да бъде постигната на момента.

Но има и друга страна на монетата: екологичният преход също ще създаде възможности, като нови видове работа, нови пазари и нови технологии. Икономиката непрекъснато прави иновации, а екологичният преход е "плодородна почва" за нови решения.

 

КАКВИ ДЕЙСТВИЯ по-конкретно ПРЕДПРИЕМА КОФАС ОТ гледна точка на КСО?

CSR стратегията на Coface се основава на три ключови приоритета: като работодател, като кредитен застраховател и като организация, посветена на свиването на собствения си отпечатък.

Като застраховател, имаме инвестиционен портфейл на стойност три милиарда евро и сме изготвили правилата за отговорното му инвестиране. Ние изчисляваме неговото въглеродно въздействие и се уверяваме, че той непрекъснато намалява. Изключваме различни видове бизнес – в зависимост от таксономията (като замърсяващи/неетични индустрии) – и оценката на ESG (околна среда, социална среда, управление) на нашето портфолио се подобрява от година на година.

Нашата търговска политика също така предвижда ограничаване или намаляване на нашата дейност в индустрии, свързани с изкопаеми горива и неетични сектори (по-специално оръжия, забранени от Отавския договор, залагания, застрашени видове и т.н.).

Също така, сме бдителни за начина, по който се справяме с нашите операции: намаляване на офис пространството, което заемаме, намаляване на командировките и общо намаляване на пътуванията, които правим, благодарение на широко разпространения метод на работа от разстояние.

Не на последно място, ние решихме да удвоим размера на подкрепата, която предоставяме на ESG проекти до 2025 г. в контекста на нашите застрахователни решения за единичен риск (възобновяема енергия, опазване на естествената среда, здраве и т.н.).

Като отговорен работодател, ние изготвяме политика за човешките ресурси в Кофас, която има за цел да гарантира благополучието на нашите служители. Как? Чрез предоставяне на приобщаваща, разнообразна рамка, която ще им помогне да се развиват. Това е ключът към успеха на нашите екипи, които са съставени от над 80 националности в 58 различни страни. Ние систематично измерваме ангажираността на служителите, което е последвано от планове за действие: развитие на възможности за кариера чрез международна или функционална мобилност, например, или разработване на специфични планове за обучение за нашите най-добри таланти, по-специално чрез използване на вътрешни академии, които имат за цел надграждане на уменията. В допълнение, ние провеждаме множество инициативи за насърчаване на многообразието в Coface, включително равенството между половете. Правим всичко по силите си, за да постигнем равно заплащане в краткосрочен план и да увеличим представителството на жените сред висшите мениджъри: ние се стремим към 40% жени до 2030 г., цел, която вече сме на път да постигнем тъй като 36% от висшите мениджъри днес са жени.

 

КАК СЕ ПРОМЕНЯ РОЛЯТА НА КРЕДИТното застраховане В ТЕЗИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ВРЕМЕНА?

Светът е по-сложно и по-малко предвидимо място. Нашата роля сега, повече от всякога, е да помагаме на нашите клиенти да се движат безопасно и сигурно в тези "бурни води". Нашата работа обикновено се състои от предотвратяване на рискове, обезщетение и събиране на неплатени вземания.

Ние проследяваме риска за бизнеса, нещо, което е още по-важно днес, предвид големите промени, настъпващи в обществото. Изградихме уникална инфраструктура, за да направим точно това. Тя варира от икономически анализи на сектори и държави до извличане на сурови данни от широкомащабни баланси и оперативни счетоводни сметки. Нашата информационна база следи 188 милиона компании в 200 страни. Нашите данни, нашите експерти и нашите технологични системи включват най-новите разработки в областта на A.I. (изкуствения интелект) и всичко това сформира нашия опит в анализа на риска. Това е професия, която изисква инвестиционен капацитет, определен размер, история на длъжниците и опит в плашанията и данните.

На практика ние разработваме инструменти за оценка и проследяване за бизнеса, така че нашите клиенти да могат да наблюдават собствените си клиенти. Една от причините нашето портфолио от решения за бизнеса да се разрастне е, че нашите услуги са лесни за изоплзане от потребителя (нашите клиенти). Те трябва да имат бърз достъп до нашите данни. Преди пет години, издаването на гаранция отнемаше седмица, докато днес са нужни само няколко часа. Свързаността също е приоритет и тя трябва да бъде оптимална.

Разработихме набор от услуги по бизнес информация в продължение на три години, които допълват и са в синергия с нашия бизнес по кредитно застраховане. Нашите данни, които се използват и за анализ на нашите собствени кредитни решения, помагат на клиентите да наблюдават риска на своите доставчици и клиенти. Полезни са и за търсене на съществуващи и потенциални търговски партньори.

За малки и микро бизнеси, които не публикуват толкова много данни, колкото по-големите компании, ние трябва да управляваме рисковете с по-малко знания. Подобряването на услугата, която им предоставяме, е дългосрочна задача, в която напредваме денонощно, благодарение на разпространението на наличните данни и новите технологии. Трябва да им дадем просто и ефективно решение, както и подход за използване на технологиите, да не говорим за правния анализ и анализа на риска. И накрая, трябва да намерите правилните канали за дистрибуция, за да спазвате баланса между времето, отделено за продажби, и цената на услугата.

 

КАКЪВ Е ДЪЛГОСРОЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА кредитното застраховане?

Няма много като нас в този така взискателен сектор. В същото време, компаниите трябва да проследяват своя кредитен риск по света: изчислено е, че една четвърт от всички фалити в световен мащаб, са свързани с дългови проблеми. Ето защо, ние играем основна роля, като помагаме на компаниите да предотвратят риск, чрез кредитна застраховка или чрез предоставяне на бизнес данни. Ние също имаме факторинг бизнес в Германия и Полша и застраховаме факторингите на други места в света.

На първо място, ние сме в бизнеса с превенция. Кредитната застраховка не е скъп продукт: тя представлява няколко десетки базисни точки в оборота на компанията. Така че, за да балансирате получените премии и обезщетените искове, трябва да намерите оптимума между продажната цена на услугата и нивото на риск, което сте готови да поемете. Всичко това означава, че сме ангажирани с добре проектирани транзакции между застрахования и застрахователя. Добрите ни резултати в началото на годината до голяма степен се дължат на доброто ни управление на риска и превенция.

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English