Новини и събития
22/01/2013
Държавен риск и икономика - изследвания

Кризата в Европа

crisis in europe
Базирайки се на ежедневния си контакт с компании от всички части на света, COFACE предвиждат слаба промяна в развитието на глобалната икономка през 2013г. Възстановяването на развитите страни все още е бавно и това се дължи на публичния и частния дълг. Освен това доверието на потребителите и корпоративния сектор не е възстановено предвид влошаващата се ситуация на пазара на труда и непълните институционални реформи в Европа. Липсата на прозрачност в политиката на САЩ също може да повлияе върху американския растеж.  COFACE прогнозира продължаване на рецесията с -0,1% в Еврозоната, с постоянно свиване на активността в Южна Европа. Растежът в САЩ ще се забави до 1,5%, докато развиващите се страни ще регистрират здрав и устойчив растеж от 5,2%.
Що се отнася до отделните оценки на страни, рейтингът на Италия и Испания бе понижен за втори път тази година, докато A1 рейтинга на Япония е поставен под негативно наблюдение предвид опасността от падане на износа, и по-специално за Китай. Сред страните с нововъзникващи икономики, COFACE повиши рейтинга на Индонезия, която проявява забележителна устойчивост към рецесията в развитите страни. Обратно, оценката на риска за Индия е била понижена до A4 и Индийският модел се поставя под сериозен въпрос.

 "Вероятността за системна криза в Европа е все по-малка, което е добра новина. Въпреки това активността в Еврозоната ще продължи да намалява през 2013г. Намаленото потребление, строгите икономии в бюджета и спада на пазара на труда, както и предизвикателствата, пред които рецесията от 2009г. изправя фирмите, доведоха до голям брой случаи на несъстоятелност. Вярно е, че финансовата криза е на път да бъде преодоляна, но кризата в реалната икономика илюстрирана чрез продължителната нестабилност на фирмите, няма да приключи през 2013 г.", каза Жан-Марк Пилю, Главен изпълнителен директор на Coface Group.

 

Европейските компании все още полагат усилия

Ситуацията все още е причина за безпокойство за европейските предприятия, въпреки че рискът от системна криза в Европа е намаляла и износът се е възобновил стимулиращо в Южна Европа. Недостатъчният напредък в реформата на европейските институции, бързият спад на пазара на труда и тежестта на публичния и частния дълг подкопават увереността на участниците в реалната икономика, които са "натисна бутона за пауза", в очакване на по-нататъшно изясняване.

 

В контекста на настоящата влошената ситуация, COFACE е понижила оценките на Италия и Испания до B, след понижаването им до A4 преди година и негативното наблюдение през юли 2012 година. Активността в тези две икономики в сърцето на еврозоната ще спадне през 2013 г.: -1% в Италия и -1.5% в Испания. COFACE вярва, че още една черна година очаква испанските и италианските фирми, които се сблъскват с непрекъснато нарастване на броя на случаите на несъстоятелност и все по-оскъдните банкови кредити.
 

Нововъзникващите икономики устояват на бурята…

С нарастването на рисковете в напредналите страни без подобрение от 2008 г. насам, постепенното подобряване на корпоративните рискове в страните с нововъзникващи икономики продължава. COFACE приписва новата йерархия на рисковете на по-голямата устойчивост на нововъзникващите икономики на външни кризи, като резултат от по-отговорни, но предпазливи икономически политики. Освен това икономическият растеж в развиващите се страни се благоприятства от непрекъснато разширяване на тяхната средна класа.
 

COFACE е съответно повиши оценката на Индонезия до A4 и постави B оценка на Филипините. Поради ниската зависимост от Европейската рецесия, високия растеж и напредък в публичните финанси и в банковите сектори, рисковете бяха значително намалени и в двете икономики.

 

… въпреки че рисковете все още са на лице

Въпреки това, COFACE продължава да предупреждава компании за рисковете в развиващите се страни. Все още има политическо и социално напрежение, заедно с пропуски в управлението. Непрекъснато нарастващата средна класа е по-взискателна от гледна точка на закона, антикорупционните мерки, свободата и прозрачността. Политическите институции в развиващите се страни са изправени пред предизвикателството да се адаптират към новата ситуация.

  • Оценката A3 за Южна Африка е поставен под негативно наблюдение поради нарастващия риск от увеличаване на социалното недоволство, което е несъвместимо с много по-ниския темп на растеж спрямо средния за страните с новоразвиващи се икономики.

 

  • Бавният темп на реформация, недостатъците в инфраструктурата и невъзможността правителството да отговори на новите очаквания на средната класа, заедно с растежа доста под потенциала си увеличават нивата на корпоративен дългови нива. Тези фактори накараха COFACE да понижи общата оценка за Индия до A4 и специфичната оценка на бизнес средата до B
  • Оценката А3 на Чешката република и Словения, които са зависими от спада в търсенето в Западна Европа, е поставена под негативно наблюдение. Все по-затворената Полша започва да се влияе от Европейската рецесия. Забавянето на икономическата активност и крехкото състояние на строителния сектор повлияха върху решението на COFACE да постави своята A3 оценка под негативно наблюдение.

 

  • Продължителното политическото напрежение обяснява влошаването на D оценката за Кот д `Ивоар.

 

Warning: Coface country risk assessment measures the average level of payment defaults by companies in a given country within the framework of their commercial transactions in the short term. It does not pertain to sovereign debt. To determine country risk, Coface combines the economic, financial and political outlook of the country, Coface’s payment experience and business climate assessment.
Assessments have a seven-level scale: A1, A2, A3, A4, B, C, D and can be watch listed.
Внимание: оценката на риска на COFACE по държави измерва средното ниво на неизпълнение на плащане от дружествата в дадена страна в рамките на техните търговски сделки в краткосрочен план. Тя оценява държавния дълг. За да определи риска на страната COFACE комбинирано оценява икономическата, финансовата и политическата перспектива пред страната, собстветата си база данни и опит относно морала на плащане и оценката на бизнес климата. Оценките имат седем-степенна скала: A1, A2, A3, A4, B, C, D и могат да бъдат видени в следващия списък.

 

Приложение

crisis_in_Europe
Изтегляне на това прес-съобщение : Кризата в Европа (68,31 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English